Razkriški kot - Naj regijska pot 2011

Na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani so prvič podelili 14 priznanj za NAJ POT 2011

Prlekija-on.net, torek, 31. januar 2012 ob 15:453
Podelitev priznanj

Podelitev priznanj

V letu 2011 je bilo prvič izpeljano tekmovanje za najboljšo tematsko pot v Sloveniji. Zaključna prireditev s podelitvijo priznanj, je bila v soboto, 28. januarja 2012, na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani.

Prireditve se je udeležilo več kot sto udeležencev. Koordinator akcije Jože Prah iz Zavoda za gozdove Slovenije in predsednik Turistične zveze Slovenije Peter Misja, sta poudarila, da je tekmovanje v celoti uspelo in potrdilo, da je vseh 14 tematskih poti izjemnih. Vsaka ima svoj čar, vse pa imajo vključene glavne atribute za dobro tematsko pot, pa naj gre za kulturnoetnološke poti, poti na temo narave ali pa športno-rekretaivne poti. Glavni namen tekmovanja je dosežen: vzpostavlja se mreža dobrih praks, ki so vodilo ostalim in vabilo obiskovalcem za kvalitetno preživljanje prostega časa. Ponekod je pri poteh potrebno vpeljati tudi še inštrumente za trajno vzdrževanje, prepoznavnost in sistem skrbništva. Pomembno je vzpostaviti vodenje po poteh ali pa ga vključiti v že obstoječe oblike vodniške službe. Pred nami je pomembna naloga koordinacija vseh, ki se ukvarjajo s tematskimi potmi, njihovo trženje ter zagotovitev bolj enotnega sistema označevanja tematskih poti.

Tekmovanje je potekalo v sodelovanju Turistične zveze Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije in GIZ za pohodništvo in kolesarjenje, pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS, dr. Danila Türka in v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo RS – Direktoratom za turizem. Udeleženke tekmovanja so lahko bile vse tematske poti v Sloveniji. Na natečaj so jih lahko prijavili prebivalci, organizacije, društva oz. kdorkoli zainteresiran. Pri natečaju se je ocenjevalo splošni vtis, vzdrževanje, vodenje, privlačnosti in sporočilnosti posamezne poti, po razpisnih kriterijih.

Tudi v letu 2012 bo razpisano tekmovanje za NAJ POT 2012. Centralna komisija vabi k sodelovanju vse, ki želijo prispevati k boljšemu načinu tekmovanja oz. oblikovanju razpisnih in ocenjevalnih pogojev, da do začetka marca 2012 posredujejo svoje predloge koordinatorjema izbora iz leta 2011.

Razkriški kot - priznanje Naj regijska pot 2011 in Uveljavljanje in raziskovanje dediščine
Izbor je potekal na 14 območnih enotah Zavoda za gozdove Slovenije, kjer so komisije izmed 89 prijavljenih izbrale 14 naj območnih poti v letu 2011. Centralna komisija je na podlagi opravljenega ogleda izbrala, da je Naj pot 2011 UČNA POT ŠKOCJAN, drugo mesto je dosegla HMELJSKA POT, tretje pa si delita POT SKOZI ZALO in GOZDNA UČNA POT ROŽNI STUDENEC. V regiji Murska Sobota je naziv Naj regijska pot 2011 dosegla Pot kulturne in naravne dediščine, Razkriški kot.

Prav tako so na sejmu Alpe Adria - Turizem in prosti čas, podelili priznanja Naša Slovenija 2011. V kategoriji Uveljavljanje in raziskovanje dediščine je dobil priznanje projekt Razkriški kot Občine Razkrižje.

Na prireditvi so projekt Razkriški kot opisali kot "posrečeno povezovanje številnih prizadevanj za ohranitev in raznoliko predstavitev bogate, širši javnosti premalo znane kulturne in naravne dediščine – krajine na ogroženem vzhodnem obrobju Slovenije.

Kraje in ljudi na našem vzhodnem obrobju, v ravninski Prlekiji ob Muri pogosto povezujemo s skrbmi okoli neurejene meje s Hrvaško. Občina Razkrižje pa nam s projektom Razkriški kot ponuja povsem drugačen razmislek o njeni izjemno bogati in prepoznavni kulturni in naravni dediščini. V projekt je povezala vrsto iskreno prepričanih in pripadnih ljubiteljskih soustvarjalcev, od društev do posameznikov. Ti nas na svojevrstni poti po kulturni in naravni dediščini ter krajini popeljejo v prazgodovinsko dobo in vas, po romarskih poteh k cerkvi sv. Nepomuka, k zdravilnim vrelcem in tradicionalnim prireditvam, med ohranjene domače običaje in obrti, h kovačem, čevljarjem, dimnikarjem in mlinarjem, nenazadnje k bogati etno-kulinarično obloženi domači mizi. Ljudi povezuje prepričanost v prizadevanja za krepitev lastne in krajevne prepoznavnosti, ki jim ponuja tudi priložnost za uveljavitev in preživetje v svojem okolju.
"

Na podelitvah je v kulturnem programu nastopila mlada razkriška tamburaška skupina Tamburice od Murice ter Folklorna skupina KUD Razkrižje.


Več v Kultura in izobraževanje