Danilo Horn po trinajstih letih predal vodenje društva Antonu Žinku

Občni zbor Društva vinogradnikov Mala Nedelja

Branko Košti, sobota, 3. marec 2012 ob 20:39
Občni zbor

Občni zbor

Vinogradniki in ljubitelji vina, združeni v Društvu vinogradnikov Mala Nedelja, so v soboto, 3. marca, opravili redni letni občni zbor, trinajsti po vrsti.

Zbrane v Gostišču Žinko v Moravcih, je pozdravil Danilo Horn, eden izmed pobudnikov ustanovitve društva v letu 1999, ki je vsa leta doslej kot predsednik društvo uspešno vodil. Iz njegovega poročila je razvidno, da je bilo delo v letu 2011 uspešno, saj so bile realizirane vse aktivnosti, načrtovane v programu dela. Izvedli so vsakoletno društveno ocenjevanje vin, na katerem so ocenili 42 vorcev, kar je nekoliko manj kot v preteklosti, povprečna ocena vzorcev pa je bila 18,23, torej zelo visoka. Grajsko ocenjevanje na Ptuju je višji nivo ocenjevanja, na katerem so člani društva dosegli kar nekaj priznanj: vino Marjana Voršiča je postalo prvak zvrsti, zlate medalje so prejeli Šišernik Tomaž, Vinogradništvo Horn, Špindler Anton in Vinogradništvo Slekovec, srebrne medalje pa Vrbnjak Mirko, Ploj Janez, in Petovar.

Izleti so ena od oblik druženja vinogradnikov, katera praviloma nadgradijo z izbobraževanjem, saj vsako leto obiščejo katero od vinorodnih dežel. Lani so se podali na Madžarsko, kjer so si poleg Blatnega jezera v njegovi čudoviti okolici ogledali nekaj vinogradov in poskušali tamkajšnja vina.

"Dan odprtih kleti" je prav tako stalnica njihovega programa. Kot vse prejšnje, je bila lanskoletna prireditev dobro organizirana, žal pa preslabo obiskana s strani članov društva, njihovih znancev in sorodnikov.

Klopotec je ostal nem
Klopotec, katerega so postavili, je na žalost ostal nem, saj so ga zaradi nasprotovanja soseda morali zavreti, zato je potrebno čimprej določiti novo lokacijo, kjer "bo lahko klopotec pel svojo pesem vsaj nekaj ur na dan", je povedal predsednik Horn, popestriti pa je potrebno program ob postavitvi.

Krst mošta z Martinovanjem, lani drugič izveden na prostem, je bil dobro sprejet med vinogradniki in krajani, zato je smiselno s tem nadaljevati in k sodelovanju pritegniti še ostala društva in organizacije v kraju.

Na področju izobraževanja so izvedli pet predavanj: Rez vinske trte, Zaščita in gnojenje, Zelena dela, Priprava na trgatev ter Nega in pokušina mladega vina. Vsa predavanja so bila dobro obiskana.

Novi predsednik Anton Žinko
V nadaljevanju občnega zbora so sprejeli program dela za leto 2012, ki se bistveno ne razlikuje od lanskega, izvolili pa so še novo vodstvo. Najpomembnejša kadrovska sprememba je na čelu društva, saj je dolgoletnega, izredno uspešnega predsednika Danila Horna, nasledil Anton Žinko.

Dosedanjemu predsedniku Danilu Hornu se je tajnica društva Breda Žunič zahvalila za njegov ogromen prispevek k razvoju vinogradništva in vinarstva na območju Male Nedelje z okolico, ter mu v zahvalo in spomin podelila monografijo Nekaj besed o Mali Nedelji in njenih ljudeh. Sicer pa Danilo ostaja v vodstvu društva in bo s svojim znanjem in izkušnjami nedvomno še veliko prispeval k uspešnemu delu v prihodnje.


Več v Kultura in izobraževanje