Program Liste za razvoj mesta in vasi in kandidata za župana Maksimiljana Gošnjaka

Kulturni program

Lista za razvoj mesta in vasi in kandidat za župana Občine Ljutomer Maksimiljan Gošnjak, četrtek, 12. oktober 2006 ob 14:59
Program Liste za razvoj mesta in vasi in kandidata za župana Maksimiljana Gošnjaka

Program Liste za razvoj mesta in vasi in kandidata za župana Maksimiljana Gošnjaka

Za Ljutomer nikakor ne moremo reči, da je kulturno mesto, čeprav je točno to, v svoji bogati zgodovini, nekoč že bil. Le kaj bi si drugega mislili za eno največjih in najstarejših regionalnih mest, ki se razen z nekaj prireditvami, omejenih na letne dogodke, ne more ponašati s stalnim kulturnim programom? Skrit za kratkotrajnimi iniciativami posameznikov, v zatohlih športnih dvoranah, zakajenih gostilnah ali kar na ruralnem podeželju, se ne more razvijati po potrebah prebivalcev, v njem se ne morejo kaliti mladi kulturniki, kaj šele, da bi se kateri od njih, po dokončanih študijih, kdaj vračali. Še posebej nenavadno ob tem je, da v mestu deluje tudi ena najboljših slovenskih srednjih šol, pa kljub temu mesto ne premore samostojnega kulturnega ali mladinskega centra, kot ga že vsaka večja občina. In to ravno v Ljutomeru, ki je nekdaj predstavljal gospodarsko, obrtniško, trgovsko in kulturno stičišče regije. Le čemu ne bi to spet postal?
Naš predlog je, da Ljutomer spet postane kulturni center Pomurja in tudi širše okolice, kar je glede na geografske prednosti, bogate zgodovinske podlage, presenetljive razgibanosti in lepote okolja, izobrazbenih možnostih ter že obstoječih kulturnih programov, več kot le realna možnost.

V ta namen predlagamo ustanovitev kulturno mladinskega centra, seveda z ustreznimi večnamenskimi prostori, ki bi vključevali najmanj prireditveni prostor, izobraževalni kotiček ter prostor za multimedijski center. Na voljo bi taka ustanova morala imeti tudi določena sredstva za nemoteno izvajanje tekočega programa ter seveda predvsem za uspešno črpanje nacionalnih in evropskih sredstev namenjenih kulturi. Kajpak je pomembna tudi lokacija take ustanove, ki bi morala biti dostopna čim širšemu krogu ljudi, se pravi, bi se morala nahajati v samem jedru mesta, oz. vsaj v bližnji okolici centra. Namenjena bi morala biti tako izobraževanju in ustvarjanju kot druženju in informiranju, spodbujati bi morala kulturno in politično ozaveščenost svojih uporabnikov ter širše javnosti, nenazadnje tudi svojega kraja in celotne regije.

Program, ki bi ga taka ustanova ponujala:

Koncerti
– kvalitetna glasbena ponudba, ki bi zadovoljevala čim širši spekter okusov; od rock, etno-akustičnih, jazz, elektronskih in ambientalnih izvajalcev, tako tujih kot domačih. Poudarek bi moral sloneti predvsem na kvaliteti, ne pa komercialni lahkotnosti vaških veselic.

Izobraževanje
– zelo pomemben del programa so izobraževalni tečaji, ki bi zaobjemali tako umetniške (gledališče, slikanje, kiparstvo, fotografija, filmska in literarna vzgoja) kot bolj tehnične delavnice (uporaba interneta, računalniško oblikovanje, mediji, tuji jeziki). Prostori bi morali čez dan služiti tudi individualnemu in skupinskemu učenju in študiranju.

Filmske prireditve – stalni kakovostni filmski program, namenjen tako domačim kot tujim filmskim ustvarjalcem. Prikazovalo naj bi se vse od kultnih klasikov do novodobnih mojstrovin, ki jih v sedanji kino ponudbi, preprosto ni mogoče videti. Prostor pa bi bil odprt tudi za razne amaterske filmske poizkuse. Prizadevali bi si seveda tudi za čim več obiskov in poglobljenih predstavitev samih avtorjev filmov.

Informiranje in promocija – center bi moral izdajati tudi redno papirnato in elektronsko publikacijo, kjer bi obveščal o svojih dejavnostih ter ostalih kulturnih, pa tudi znanstvenih, političnih in ekonomskih dogodkih relevantnih za našo regijo.

Produkcija
– prostor bi s svojo infrastrukturo moral biti namenjen tudi vsem zainteresiranim za ustvarjalno delo na področju filmske, televizijske in radijske produkcije, računalniškega oblikovanja…

Pesniški in literarni večeri
– predstavitev domače in tuje poezije ter literarnih del, seveda z branji in pogovori z avtorji.

Razstave – stalne fotografske, slikarske in kiparske razstave mladih in tudi že uveljavljenih avtorjev.

Gledališke prireditve – spoznavanje in predstavljanje novih gledaliških praks, ki bi bile zanimive tudi za mlajšo populacijo in ki nimajo možnosti udejanja v že obstoječih kulturnih institucijah.

Delavnice / animacija za najmlajše – center bi moral skrbeti tudi za ustvarjalne in zanimive delavnice naših malčkov, kar jim sedanji varstveno šolski sistem enostavno ne more ponuditi v zadostni meri.

Predavanja in potopisni večeri - spoznavanje kulturnih, znanstvenih in ekonomskih področij iz ust strokovnjakov ter kukanje v oddaljene dežele s kulinaričnimi in vizualnimi predstavitvami.

Kongresni prostor – center bi moral biti namenjen tudi kongresnim srečanjem, bodisi gospodarske, politične ali kulturne narave. Odprt pa bi bil tudi za razna organizirana omizja ter pogovore.