Javni natečaj za izbiro najboljših turističnih spominkov Prlekije v letu 2006

Javni natečaj za izbiro najboljših turističnih spominkov Prlekije v letu 2006

LTO Prlekija Ljutomer, torek, 17. oktober 2006 ob 11:03
Javni natečaj za izbiro najboljših turističnih spominkov Prlekije v letu 2006

Javni natečaj za izbiro najboljših turističnih spominkov Prlekije v letu 2006

Lokalna turistična organizacija Prlekija Ljutomer razpisuje javni natečaj za izbor najboljšega turističnega spominka Prlekije v letu 2006.

1. Na natečaju lahko sodelujejo samo spominki, ki prepoznavno in izvirno predstavljajo: 

 • Prlekijo, turistično destinacijo,
 • kulturno in naravno dediščino ter sodobno ustvarjalnost, 
 • turistično dejavnost, 
 • so prvič javno predstavljeni

2. Strokovna komisija bo izbrala tri najboljše spominke in jim podelila naziv »Prleški turistični spominek 2006«.

3. Strokovna komisija bo pri ocenjevanju upoštevala naslednje kriterije: 

 • likovno estetsko vrednost 
 • dediščinsko vrednost 
 • identiteto ali razpoznavno vrednost 
 • turistično promocijsko vrednost kraja 
 • produkcijo in trženje

4. Trije spominki, ki jih bo strokovna komisija najbolje ocenila, bodo prejeli denarne nagrade (bruto zneski):


prva nagrada:    30.000 sit
druga nagrada:  20.000 sit
tretja nagrada:   10.000 sit

5. Izbranim ustvarjalcem LTO Prlekija Ljutomer ponuja možnost prodaje spominka v turističnih informacijskih centrih.

6. Komisija si pridržuje pravico prerazporeditve denarnega sklada.

Na natečaj se lahko prijavijo fizične in pravne osebe. Vzorce bo ocenjevala petčlanska strokovna komisija v skladu s pravilnikom.

Strokovno komisijo sestavljajo: 

 • LTO Prlekija Ljutomer
 • predstavnik Obrtne zbornice Slovenije, Območna enota Ljutomer,
 • sekcija za domačo in umetnostno obrt 
 • etnolog 
 • umetnostni zgodovinar

7. Spominke za natečaj bomo sprejemali na sedežu

LTO Prlekija Ljutomer, Jureša Cirila 4, 9240 Ljutomer, do 27. oktobra 2006.

8. Vsakemu vzorcu mora biti priložena kuverta s podatki: 

 • ime, priimek, naslov in telefonska številka avtorja 
 • kratek opis spominka
 • izjava o avtorstvu

9. Nagrajeni spominki ostanejo v arhivu LTO Prlekija Ljutomer in bodo do razpisa v naslednjem letu razstavljeni v Turistično informacijskem centru Ljutomer.

10. Razglasitev rezultatov natečaja bo javna, hkrati z razstavo vseh spominkov, ki bodo prijavljeni na natečaju.

LTO Prlekija Ljutomer si pridružuje pravico, da se posamezna nagrada ne podeli ali se podeljeni naziv odvzame, če se naknadno ugotovi, da avtor ne izpolnjuje vseh pogojev razpisa.

Za vse informacije se obrnite na

LTO Prlekija Ljutomer
Jureša Cirila 4                  
9240 Ljutomer
Slovenija
Tel.: 02 584 83 33
Fax.: 02 584 83 34
E-mail:
info@jeruzalem.si