Bliža se vseslovenska čistilna akcija Očistimo Slovenijo 2012

24. marca 2012 bo potekala vseslovenska čistilna akcija Očistimo Slovenijo 2012

Klavdija Bec, sobota, 17. marec 2012 ob 09:404
24. marca bo tudi letos potekala vseslovenska čistilna akcija Očistimo Slovenijo 2012. Na uradni spletni strani projekta Očistimo Slovenijo 2012 je trenutno prijavljenih že več kot 111.000 prostovoljcev. Projekt je neprofitne in nepolitične narave, ki pravno formalno deluje pod okriljem društva Ekologi brez meja, ustanovljenega marca 2009, prav z namenom organizacije okoljskih projektov.

V več kot 70 državah sveta
Okoljska čistilna akcija ima letos globalne razsežnosti, saj priprave potekajo v več kot 70 državah sveta. Slovenska akcija je tako  letos vključena v največji okoljski projekt v zgodovini človeštva Očistimo svet 2012 (World Cleanup 2012), katerega skupni cilji so odstranjevanje nezakonito odloženih odpadkov, združevanje in ozaveščanje ljudi. Cilj globalnega projekta je povezati prostovoljce v vsaj 100 državah sveta, ki bodo iz narave odstranili preko 3 milijone ton odpadkov in pomagali ustvariti svetovni register odlagališč nelegalno odloženih odpadkov.
Tudi Prlekija je nekoliko čistejša
Tudi Prlekija je nekoliko čistejša

Projekt Očistimo svet 2012 bo sestavljen iz vrste enodnevnih čistilnih akcij na ravni držav ali velikih mest, te pa se bodo zvrstile od 24. marca do 25. septembra 2012. V čistilnih akcijah je skupno sodelovalo že več kot 2,4 milijona prostovoljcev, udeležba pa je v posameznih državah predstavljala od 4 do 14 % prebivalstva. Slovenija je bila izmed vseh držav po udeležbi med najboljšimi, saj je sodelovalo 13,5% prebivalcev.

Ekologi brez meja vabijo vse, da se odpravijo v naravo in poiščejo divja odlagališča odpadkov, ki še niso prijavljena. Najdbe se lahko prijavi v digitalni Register divjih odlagališč ali na brezplačno telefonsko številko 080 2262. Vsaka prijava je popolnoma anonimna. Vsako odlagališče, ki bo prijavljeno do 24. marca, bo že prišlo v poštev za čiščenje v akciji Očistimo Slovenijo. Odlagališča lahko po novem prijavite tudi preko mobilnega telefona, vendar si je potrebno predhodno naložiti brezplačno spletno aplikacijo, ki omogoča prijavo, najdete pa jo na spletni strani Očistimo Slovenijo 2012.

Število neočiščenih divjih odlagališč v občinah v naši okolici
ObčinaŠt. neočiščenih
divjih odlagališč
Križevci13
Ljutomer85
Razkrižje33
Murska Sobota23
Veržej62
Ormož55
Radenci10
Sv. Jurij ob Ščavnici11
Sv. Tomaž8
Cerkvenjak21

vir: http://register.ocistimo.si/

V občinah že potekajo priprave na akcijo Očistimo Slovenijo 2012
Marko Kocbek, koordinator akcije v Občini Cerkvenjak: »V občini je nekje za polovico manj divjih odlagališč, kot jih je bilo v preteklem letu. Pričakujemo okrog 250 prostovoljcev. Na zbirališčih bo poskrbljeno za vrečke, rokavice in tudi malico.«

Janez Mir, koordinator v Svetem Juriju ob Ščavnici: »Udeleženci akcije se bodo zbrali na običajnih zbirnih mestih, iz sedmih mest bo organiziran tudi odvoz odpadkov. Morebitna na novo odkrita divja odlagališča se bodo popisala v evidenčni list. Pričakujemo nekaj več kot 200 ljudi, vključeni bodo tudi osnovnošolci skupaj s starši in pa dijaki ljutomerske gimnazije, pod vodstvom profesorja Francija Čuša. Občina bo za vse udeležence zagotovila vrečke, rokavice, malico in brezalkoholne pijače.«

Zinka Hartman, koordinatorka v Svetem Tomažu: »Pričakujemo podobno udeležbo kot v pretekli akciji, tj. okrog 360 prostovoljcev, vključeni bodo tudi šolarji.«

Nataša Slavič, koordinatorka v občini Razkrižje: »Zbirno mesto prostovoljcev bo ob 8.30 pred Domom kulture Razkrižje. Čistili bomo vsa do sedaj evidentirana divja odlagališča, ter kar se bo dodatno evidentiralo še do dneva akcije. Splošno čiščenje bo potekalo ob večini občinskih javnih poteh, lokalni cesti ter regionalni cesti na območju občine. Čistili bomo tudi okolico gramoznih jam, ob reki Ščavnici in ob vseh potokih v občini. Vabimo posamezna društva, skupine, organizacije, civilne iniciative, študente ter ostale prostovoljce, da se prijavijo na občini, da jih razporedimo po lokacijah čiščenja. Pri akciji bodo sodelovali tudi učenci Osnovne šole Razkrižje ter dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Trenutno pa potekajo še dogovori o skupnem čiščenju ob meji z občino Ljutomer s PGD Pristava, ob meji s Hrvaško pa z občino Štrigova. Pričakujemo, da bi se akcije udeležilo nekaj čez 100 prostovoljcev.«

Ludvik Hriberšek, koordinator v občini Ormož: »V akciji Očistimo Slovenijo pred dvema letoma smo v Občini Ormož, Središče ob Dravi in v Občini Sveti Tomaž bili na prvem mestu po številu udeležencev v Sloveniji in smo zato dobili tudi priznanje predsednika države dr. Danila Türka. V letu 2012 akcijo očistimo Slovenijo bojkotiramo, saj ne smemo odpadkov iz črnih odlagališč voziti na Deponijo Dobrava, katero je za to državo prav tako črno odlagališče, saj nam Agencija RS za okolje ni izdala razširjenega okoljevarstvenega dovoljenja.
Iz Komunalnega podjetja Ormož d.o.o. pozivamo vse zainteresirane, da lahko pri nas dvignejo vreče in potem odpadke ločeno zbirajo. V vreče se zbirajo predvsem vse vrste embalaže, za morebitne druge odpadke, npr. odpadne kovine in razni kosovni odpadki se pa lahko pripeljejo na Zbirni center na Dobravi.
Količine odpadkov iz leta v leto naraščajo, žal se tudi veliko odpadkov nekontrolirano odlaga v naravo ob cestah, v gozdove in vodotoke. S pobiranjem odpadkov se bomo aktivno vključili v varovanje narave in okolja. Po akciji želimo na deponije odložiti čim manj odpadkov, zato jih bomo po akciji poslali v obdelavo.
Podpiramo samo akcijo čiščenja okolice, ne pa akcije čiščenja črnih odlagališč. Udeleženci akcije naj v lastni režiji poskrbijo za rokavice. Čistilo se bo le komunalne odpadke. Gradbene in nevarne odpadke (azbest, salonitke, večje sode s sumljivo  vsebino, eksplozivna telesa …) se bo pustilo, kjer so!
Prostovoljce pozivamo, da odpadke peljejo na Zbirni center in jih ne puščajo kjerkoli in vsepovsod, saj se jih potem še nekaj dni ne bo odvozilo, nastajali bodo dodatni stroški in slaba volja. Posameznim skupinam svetujemo, da nam v elektronski obliki sporočijo mesta, ker bodo vreče na elektronski naslov odpadki@kp-ormoz.si
Zbirna mesta - lokacije za zbiranje prostovoljcev na dan akcije, od koder se bo odšlo čistit za posamezne skupine, društva, šole, vrtci, ... organizirajo sami, namen je tudi ozaveščanje občanov in skrb za čisto in zeleno okolje.
Akcija bo potekala 24. 3. 2012, z začetkom ob 9. uri in zaključkom predvidoma ob 14. uri. Šole in vrtci bodo čistile večinoma pred tem datumom.«

Andreja Torič, koordinatorka v občini Ljutomer: »Društvo ekologov Slovenije bo 24. marca 2012 ponovno organiziralo okoljsko akcijo Očistimo Slovenijo 2012. Akcija bo potekala po uspešnem zgledu projekta Očistimo Slovenijo v enem dnevu, ki je bila 17. aprila 2010 in pri kateri je sodelovala tudi Občina Ljutomer.

Tudi v letu 2012 se je Občina Ljutomer pridružila čistilni akciji. Čistilne akcije se bodo izvajale v vseh devetih krajevnih skupnostih na območju občine Ljutomer. Lokacije čiščenja so različne in so bile dogovorjene na svetih krajevnih skupnosti (divja odlagališča, javne poti, pohodniške poti, …).  K sodelovanju so bile s strani krajevnih skupnosti vabljena tudi društva. Zbirna mesta za vse udeležence so pred vsemi gasilskimi domovi (24 gasilskih domov) na območju občine s pričetkom ob 9. uri. Konec čistilne akcije se predvideva ob 14. uri. Vsak udeleženec bo prejel vrečko, rokavice, poskrbljeno je tudi za malico in pijačo. Ocenjujemo, da se bo udeležilo cca 700 udeležencev, med njimi tudi učenci osnovnih šol in gimnazije Franca Miklošiča iz Ljutomera.
«


Več v Narava