Zaključile so se 13. Športno-rekreativne igre

Sodelovalo je 85 ekip iz 12 organizacij z 258 udeleženci

Prlekija-on.net, ponedeljek, 2. april 2012 ob 16:04
Končne zmagovalne ekipe 13. ŠRI ŠZ Ljutomer

Končne zmagovalne ekipe 13. ŠRI ŠZ Ljutomer

V soboto, 31. marca, se je s finalom v odbojki v ŠIC-u zaključila 13. sezona Športno-rekreativnih iger ŠZ Ljutomer. V minulih zimskih mesecih so se odvijale 13. Športno-rekreativne igre v devetih športnih panogah. Sodelovalo je 85 ekip iz 12 organizacij z 258 udeleženci, kar je primerljivo z udeležbo v preteklih letih.

Športne aktivnosti v okviru podjetja imajo v Sloveniji trdne temelje, na katerih so nekatera podjetja nadaljevala s tradicijo vključevanja redne vadbe, prireditev in akcij za svoje zaposlene in njihove družinske člane.

Pozitivni učinki športne dejavnosti se namreč lahko odražajo tudi pri produktivnosti podjetja in tega se nekatera podjetja dobro zavedajo.

Pripadnost podjetju in vpetost v aktivnosti podjetja tako zaposlenih, kot tudi njihovih družinskih članov močno prispeva k uveljavitvi »dobre pozitivne klime« v podjetju. To pa je lahko razlog za uspešno in prizadevno delo.

Omeniti je potrebno še druge pozitivne strani športne aktivnosti, ki so predvsem zdravje, dobro počutje, visoka raven motoričnih sposobnosti zaposlenih in s tem večja sposobnost za delo, manjše število izostanka od dela…

Športna dejavnost pa se ne vrši zgolj samo v okviru samostojnih podjetij in korporacij, temveč se podjetja na tem področju tudi združujejo. Nekatere aktivnosti pa tečejo preko združenj ali sindikatov posameznih gospodarskih panog.

Tekmovalni sistemi in pravila iger ŠRI so prilagojena čim enostavnejšemu razumevanju rekreativcev tudi z željo, da bi igre prvenstveno vzpodbujale druženje skozi šport in šele nato športni dosežek. Po koncu vsakoletnih iger pa vendarle razglasijo skupne zmagovalce na zaključni športno zabavni prireditvi.

Finančno pokritje se je zagotovilo s sofinanciranjem sodelujčih ekip, lastnimi sredstvi in sredstvi Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.

Pri ŠZ Ljutomer se ob koncu zahvaljujejo vsem tekmovalkam in tekmovalcem, zunanjim sodelavcem, podjetjem in medijem.

13. Športno-rekreativne igre