Pred kombinirano vajo »Pomurka 2012«

Usposabljanje pripadnikov CZ Pomurja na Igu

Filip Matko, četrtek, 5. april 2012 ob 15:472
Izobraževanje CZ na Igu

Izobraževanje CZ na Igu

Za soboto, 19. novembra lani, je bila predvidena izvedba enodnevne, napovedane in kombinirane vaje pri počivališču Dolinsko (odsek avtoceste Turnišče – Lipovci).

Vajo bi organizirali skupaj murskosoboška Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje, Policijska uprava Murska Sobota, službe nujne medicinske pomoči (Zdravstveni dom Murska Sobota, Zdravstveni dom Gornja Radgona, Zdravstveni dom Ljutomer, Zdravstveni dom Lendava in Splošna bolnišnica Murska Sobota, gasilske enote širšega pomena (PGD Murska Sobota, PGD Gornja Radgona, PGD Ljutomer ter Nafta varovanje in požarna varnost, d.o.o. – PIGE) ter DARS d.o.o., ACB Murska Sobota. Na vaji bi sodelovale javne službe za zaščito, reševanje in pomoč, regijske enote in službe Civilne zaščite, organi, službe in nevladne organizacije, ki v skladu z Načrtom zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitne ukrepe. Kajti po predpostavki napovedane vaje bi naj pri počivališču Dolinsko prišlo do večje prometne nesreče.

Napovedano vajo je prav zaradi napovedi slabih vremenskih razmer (goste megle) tedaj prestavil za nedoločen čas poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Miran Bogataj. Tako bi se naj ta vaja kot »Pomurka 2012« izvedla letos. So pa v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Republike Slovenije na Igu pripravili dopolnilno usposabljanje pripadnikov Civilne zaščite s študijo primerov »Množična nesreča na avtocesti«. Usposabljanje je namenjeno predvsem poklicnim in prostovoljnim gasilcem, ki so predvideni za ukrepanje na avtocestah, poveljnikom Civilne zaščite, njihovim namestnikom ter štabom Civilne zaščite, javnim uslužbencem na področju zaščite in reševanja, policiji, zdravstveni in drugim pristojnim službam. Tako je prvo tovrstno usposabljanje bilo izvedeno prav za Pomurje in sicer 4. aprila za skupino 41 udeleženk in udeležencev, med katerimi je bilo 35 udeleženk in udeležencev z obeh bregov reke Mure. V okviru usposabljanja od 9. do 16.40 so bile predstavljene tri prometne nesreče, ki so se zgodile na avtocesti A2, med predorom Karavanke in Obrežjem.

Kot prva je bila predstavljena nesreča na avtocesti A2 27. novembra 2010 na »Dolenjki« v smeri proti Ljubljani, pred izvozom Dramlje, ko je bilo v naletu udeleženih 38 vozil (36 osebnih in dve kombinirani vozili), bile so 3 smrtne žrtve, 6 oseb pa huje in 13 lažje poškodovanih. Ob tem je Boštjan Žagar iz Gasilske brigade Ljubljana predstavil nesrečo, vodenje intervencije (reševanja) ter odnose z javnostmi. K temu je Refik Hodžič iz Policijske uprave Ljubljana predstavil delovanje in izkušnje policije ob tej nesreči, Andrej Fink iz Reševalne postaje Ljubljana o nujni medicinski pomoči pri tej nesreči, a Elza Majcen vlogo Izpostave Uprave za zaščito in reševanje Ljubljana in delo regijskega centra za obveščanje. Ob tem je Andraž Markovič iz Agencije za varnost v prometu predstavil delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami , s poudarkom na koordinaciji in izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči, kakor tudi ukrepe, ki so »izšli« iz analize te prometne nesreče na »Dolenjki«.

Kot druga je bila predstavljena nesreča na avtocesti A2 16. maja 2011 na »Gorenjki« v smeri Ljubljane, pri izvozu Šenčur, ko se je v obcestni jarek prevrnil nemški avtobus z mladostniki. Od skupno 41 potnikov je bilo 29 poškodovanih, od tega 7 huje. Ob tem je bila vzporedno predstavljena še nesreča na avtocesti A2 12. junija 2010 (zopet se je nemški avtobus prevrnil v obcestni jarek, samo mesec dni pozneje in kilometer dlje od kraja prejšnje nesreče !) na »Gorenjki« v smeri Ljubljane, ko je bilo poškodovanih 11 potnikov. Nesrečo, vodenje intervencije in odnose z javnostmi je predstavil Matej Kejžar iz Gasilsko reševalne službe Kranj, vlogo Izpostave URSZR Kranj in delo regijskega centra za obveščanje je predstavil Jernej Hudohmet, a mag. Aljoža Jazbec iz Policijske uprave Kranj je predstavil delo in izkušnje policije.

K vsemu je Nataša Kovše iz Družbe za avtoceste v RS (DARS) predstavila osnovne naloge družbe ob takšnih nesrečah, ker je pač upravljavec avtocest, pripravljenost družbe na nesreče ter izvedene ukrepe ob prej navedenih nesrečah na »Dolenjki« in »Gorenjki«. Ob tem je še spomnila na povsem nove opozorilne znake (postavljeni so že na pomurskem delu avtoceste !), ki opozarjajo na kraj, kjer je možno odstraniti vmesno ograjo med voznimi pasovi ter zapeljati na nasprotni vozni pas (seveda ob morebitni nesreči ali drugi višji sili). Gre za pravokotni znak vinsko rdeče barve, ki ima vrisano »kapljo« v črni in beli barvi! A mag. Žarko Trušnovec iz državne ekipe za psihološko pomoč je predstavil psihosocialno pomoč, ki je bila nudena udeležencem v navedenih treh prometnih nesrečah. Ob tem pa še vedno ostaja pod vprašajem psihosocialna pomoč reševalcem, ki sodelujejo v intervencijah. To bo ena izmed prioritetnih nalog v prihodnje.

Za zaključek smo lahko prepričani, da so udeleženci izobraževanja na Igu dobili dovolj uporabnih informacij, da bodo toliko lažje izvedli svoje naloge ob vaji »Pomurka 2012« ali pa ob morebitni pravi večji prometni nesreči na pomurskem kraku avtoceste.