»Dan aktivne mobilnosti Občine Ljutomer«

Dan aktivne mobilnosti so pričeli s pohodom 5. Dan gibanja in druženja vseh generacij

Nuša Novak, nedelja, 13. maj 2012 ob 18:48
Dan gibanja in druženja vseh generacij

Dan gibanja in druženja vseh generacij

V sklopu pomembnega evropskega projekta Active Travel Network, ki spodbuja aktivno mobilnost v mestih, se je v soboto, 12. maja 2012, predstavila tudi Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer, pod vodstvom vodje projekta, go. Marjete Kuhar. Zaradi vključenosti v pomembne evropske projekte in dejavnosti v lokalni skupnosti, je osnovna šola na ta dan organizirala za učence 1., 2. in 3. razreda matične šole, športni dan oziroma pohode na »Dan aktivne mobilnosti Občine Ljutomer«.

Zbirno mesto udeležencev pohoda generacij, je bilo pred Domom starejših občanov Ljutomer ob 8.30 uri, kjer so obiskovalcem merili krvni tlak, potekal pa je tudi krajši kulturni program. Ob 9.15 uri, pa so se učenci s svojimi starši in ostalimi udeleženci pohoda, odpravili v smeri proti malemu parku, mimo Kulturnega doma in nato pešačili proti Babjemu Ložiču. Tam smo se vsi pohodniki ustavili, malce pomalicali in se nato odpravili nazaj proti Glavnemu trgu, kjer so se izvajale različne aktivnosti, vključno z zaključno prireditvijo. Podrobneje se je predstavila tudi OŠ Ivana Cankarja Ljutomer ter podružnična OŠ Cven in OŠ Cvetka Golarja, s projektom »Prometna kača«. To aktivnost oziroma igro, so na omenjenih šolah izvajali v času od 16.4.2012 do 20.4.2012. Odvijala se je pod geslom »Varno in okolju prijazno v šolo«. Igra je del evropske mreže Prometna kača, katere osnovni namen je spodbujanje otrok in njihovih staršev, k varnemu in okolju prijaznemu potovanju v šolo in iz nje.

Občina Ljutomer uspešna pri evropskem projektu
Občina Ljutomer uspešna pri evropskem projektu
Po Ljutomeru s kolesom ali peš
Po Ljutomeru s kolesom ali peš

»Z igro želimo prispevati k zmanjševanju motoriziranega prometa v okolici šole in tako prispevati k zmanjševanju okoljskih obremenitev, ki jih povzroča motoriziran promet. S tem se želimo pridružiti številnim iniciativam po vsej Evropi, katerih cilj je zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in drugih negativnih okoljskih vplivov prometa na okolje.
 
Igra prometna kača nagrajuje otroka s točko, če v šolo in iz nje potuje na okolju prijazen in varen način. Pri tem se za okolju prijazno potovanje šteje pešačenje, kolesarjenje, vožnja z javnim potniškim prometom (avtobus) in kombinirano potovanje (začetni del poti se opravi z avtomobilom, zaključni del pa peš in sicer tako, da se vozilo parkira vsaj 100 metrov od šole). V tednu izvajanja igre bomo na šoli skušali dvigniti uporabo okolju prijaznih oblik potovanj za 20%.

Glede na to, da je način prihoda otrok v šolo v veliki meri odvisen od Vas staršev, je bilo zelo pomembno, da ste otroka podprli in mu omogočili, da je aktivno sodeloval in s tem prispeval k boljšemu rezultatu svojega razreda in celotne šole.

Na podlagi izkušenj iz preteklih let in predvsem s ciljem zagotavljanja čim večje prometne varnosti, smo o izvajanju igre Prometna kača, predhodno obvestili tudi predstavnike Policije, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in lokalno skupnost.«

Vodja projekta na šoli: Marjeta Kuhar

Po presenetljivo pozitivni predstavitvi rezultatov projekta z naslovom »Prometna kača«, so se otroci lahko udeležili številnih aktivnosti, ki so se izvajale vse do 12.00 ure.

Dragi starši, v veliki meri je res odvisno od nas, da podpremo svoje otroke pri aktivnem sodelovanju za varno in okolju prijazno potovanje v šolo in iz nje. Bodimo odgovorni in jim omogočimo zdravo življenje in še lepše bivanje v domačem okolju