JUMICAR v Radencih

Preventivna vzgoja otrok v cestnem prometu

Filip Matko, četrtek, 17. maj 2012 ob 13:571
JUMICAR v Radencih

JUMICAR v Radencih

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije, Generalna policijska uprava in Policijska akademija po strokovni plati podpirajo preventivno vzgojo otrok v cestnem prometu v okviru programa JUMICAR Slovenija. Tako je tudi izvajanje tega programa v Radencih omogočila Občina Radenci in na igriščih za Osnovno šolo v Radencih je bil 11. maja pripravljen poseben cestno-prometni vzgojni poligon z avtomobilčki na baterijski pogon.

Program JUMICAR je izobraževalni program preventivne vzgoje otrok v cestnem prometu. Poučuje otroke, kako se vesti v prometnem okolju, tako, da so postavljeni v vlogo voznika in doživljajo dogodke, kot jih opaža in zaznava voznik v pravem prometu. Program je namenjen otrokom druge triade devetletke, torej učenkam in učencem od 4. do 6.razreda. Zatorej so tudi šolarji Osnovne šole Radenci (pa tudi Osnovne šole Kapela) spoznali, kako je biti na cesti voznik, kako težko je vozilo pravočasno ustaviti, kako pomemben je varnostni pas, predvsem pa, da se voznik kljub previdnosti včasih ne more pravočasno odzvati, če se otrok neprevidno in nepričakovano vključi v promet oziroma se znajde pred njegovim vozilom.