25 let je čas, ki ne more mimo nas

Ljudske pevke od Sv. Tomaža proslavile srebrni jubilej

Branko Košti, nedelja, 20. maj 2012 ob 09:44
25 let Ljudskih pevk od Sv. Tomaža

25 let Ljudskih pevk od Sv. Tomaža

V soboto, 19. maja, so Ljudske pevke od Svetega Tomaža v domu krajanov proslavile lep jubilej, 25 letnico svojega delovanja.

"Začelo se je že dolgo nazaj, se nekoliko spreminjalo, oblikovalo, in danes so pred nami zrela dekleta, ki skupino sestavljajo. To so: Marija Geč in Dušanka Majcen, sopran, Milena Viher in Jožica Rep, alt, Marija Munda, Jožefa Slana in Štefka Miklašič, ki je tudi njihov vodja in prepevajo bas". S temi besedami je jubilantke, ki so se tokrat na odru predstavile z lepimi, novimi oblekami, predstavila voditeljica prireditve Mateja Hržič.

Brez ljudskih pevk v občini Sveti Tomaž ne mine skoraj nobena prireditev, za kar se je pevkam v svojem nagovoru zahvalil tudi župan Mirko Cvetko, ki se je spomnil njihovih začetkov, takrat še v KS Tomaž, ko sta se s Štefko Miklašič o sodelovanju pevk na prireditvah dogovarjala kar v njeni domači kuhinji.

V svojem petindvajset letnem delovanju so pevke stkale prijatejlske vezi s številnimi skupinami ljudskih pevcev in godcev. Nekatere od njih so povabili tudi na svojo jubilejno prireditev. Tako smo lahko na odru videli in slišali Ljudske godce iz DU Velika Nedelja, Fante od Male Nedelje, Podgorske vaške pevce, pevce pevskega društva Zrelo klasje, Ljudske pevke KD Osluševci, Kvartet Slavček KD Simon Gregorčič iz Velike Nedelje in pevce ljudskih pesmi KD Obrež.