Podpisali pogodbo o rekonstrukciji garderob na nogometnem igrišču

Rok končanja del je do 15. oktobra 2012

Prlekija-on.net, torek, 11. september 2012 ob 23:231
Olga Karba in Srečko Tratnik

Olga Karba in Srečko Tratnik

V torek, 11. septembra, so v županatu Mestne hiše v Ljutomeru podpisali pogodbo o rekonstrukciji garderob na nogometnem igrišču v Ljutomeru. Pogodbo sta podpisala županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba in direktor PGP projektiranje, gradbeništvo in posredovanje Ljutomer d.o.o. Srečko Tratnik.

Občina Ljutomer je projekt Rekonstrukcija garderob na nogometnem igrišču v Ljutomeru, kot sklop v urejanju Športno-rekreacijskega centra Ljutomer, prijavila na javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2012, 2013 in 2014, katerega je Fundacija za šport objavila v Uradnem listu Republike Slovenije št. 84/2011 dne 21. 10. 2011. Vrednost odobrenih sofinancerskih sredstev znaša 26.276,00 evrov.

Projektno dokumentacijo za obravnavani projekt je izdelal ATRIJ d.o.o., Gajska ulica 39, Odranci.

Občina Ljutomer je javno naročilo male vrednosti objavila na portalu javnih naročil dne 29. 6. 2012. Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno dne 13. 8. 2012. Svoje ponudbe je podalo šest ponudnikov.

Kot najugodnejši ponudnik je bil s sklepom o oddaji naročila z dne 23. 8. 2012 izbran PGP projektiranje, gradbeništvo in posredovanje Ljutomer d.o.o., Ormoška cesta 3, 9240 Ljutomer. Pogodbena vrednost del znaša 60.723,21 evrov, brez DDV. Rok končanja del je do 15. 10. 2012.

Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal ATRIJ d.o.o. iz Odrancev.

Dela bodo izvedena v naslednjem obsegu:
odstranjeno bo obstoječe dotrajano ostrešje s kritino ter izvedeno novo ostrešje z novo kritino, na novo bodo urejene garderobe s sanitarijami in tuši, prav tako bo urejeno ogrevanje in prezračevanje objekta.

Z realizacijo obravnavanega projekta bodo zagotovljeni bistveno boljši pogoji za delo vseh vadbenih skupin, ki delujejo na našem območju in koristijo športne površine na območju Športno-rekreacijskega centra Ljutomer.

Prav tako bodo zagotovljeni minimalni pogoji za igranje nogometnega kluba Ljutomer v III. slovenski nogometni ligi.