Ustanovljen Razvojni svet pomurske regije

Ker se bo Slovenija prvič razdelila na vzhodno in zahodno kohezijsko regijo, ima Pomurje odlične priložnosti za črpanje sredstev

Prlekija-on.net, četrtek, 27. september 2012 ob 18:534
Pomurje ima s tem odlične priložnosti za črpanje sredstev

Pomurje ima s tem odlične priložnosti za črpanje sredstev

V petek, 21. septembra, je v Murski Soboti potekala ustanovna seja Razvojnega sveta pomurske regije, ki je najvišji regijski organ. Predsednik sveta je postal direktor Keme Branko Drvarič, podpredsedniki pa županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, župan Občine Lendava Anton Balažek ter Matejka Horvat iz nevladnih organizacij.

Svet sestavlja 31 članov, od tega 10 predstavnikov občin, 10 predstavnikov iz gospodarstva, 5 predstavnikov iz nevladnih organizacij in območnih razvojnih partnerstev s sedežem v regiji ter predstavnik madžarske narodne skupnosti.

V svetu bo delovalo pet odborov in sicer odbor za gospodarstvo, odbor za turizem, odbor za človeške vire, odbor za okolje, prostor in infrastrukturo ter odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Na ustanovni seji so spregovorili o finančni perspektivi 2014 - 2020, za katero se ocenjuje da bo Slovenija dobila okoli tri milijarde evrov.

Ker se bo Slovenija prvič razdelila na vzhodno in zahodno kohezijsko regijo, ima Pomurje odlične priložnosti za črpanje sredstev. Tudi skozi dobro delovanje partnerjev Razvojnega sveta pomurske regije se lahko nadejamo zmanjšanja zaostanka v razvoju Pomurja in več uspešnih projektov, ki bodo financirani preko kohezijskega sklada, ki sofinancira projekte s področja okoljske in prometne infrastrukture.