Mesec oktober - mesec varstva pred požari

Tudi v Gasilski zvezi Ljutomer bodo v mesecu oktobru potekale aktivnosti

Prlekija-on.net, torek, 2. oktober 2012 ob 14:471
Mesec oktober - mesec varstva pred požari

Mesec oktober - mesec varstva pred požari

Geslo meseca oktobra, ki je tradicionalno mesec požarne varnosti, je v letu 2012: PO POTRESU LAHKO TUDI ZAGORI. Z namenom informirati ter ozaveščati, je Gasilska zveza Slovenije skupaj z Upravo RS za zaščito in reševanje ter Slovenskim združenjem za požarno varstvo pripravila plakat in zgibanko, ki nudita več informacij o omenjeni tematiki.

Tudi v Gasilski zvezi Ljutomer bodo v mesecu oktobru potekale aktivnosti in sicer:
  • propagandno - informativna dejavnost
  • vaje po sektorjih in občinskih poveljstvih
  • dnevi odprtih vrat gasilskih domov za občane, otroke vrtcev in učence šol.
Vaje Prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Ljutomer bodo po naslednjem razporedu:
  • PGD sektorja Ljutomer I, v katerega so vključena PGD Gresovščak, Ljutomer, Radomerje in Spodnji Kamenščak bodo izvajali vajo v četrtek 18. 10. na objektu Dvorec Jeruzalem;
  • PGD sektorja Cezanjevci v katerega so vključena PGD Cezanjevci, Branoslavci, Desnjak, Mekotnjak Stara Cesta in Vogričevci bodo izvedli vajo 19.10. v Desnjaku;
  • 19.10. bo tudi vaja PGD sektorja Mala Nedelja, ki vključuje PGD Mala Nedelja, Precetinci, Radoslavci, izvajala pa se bo na Osnovni šoli Mala Nedelja;
  • PGD sektorja Ljutomer II, ki vključuje PGD Babinci, Grlava, Krištanci Šalinci in Noršinci, bodo izvajali vajo v nedeljo 21. 10. na Grlavi;
  • prav tako bo 21. 10. vaja PGD sektorja Cven, ki vključuje PGD Cven, Mota, Spodnje Krapje in Zgornje Krapje, vaja bo na Zgornjem Krapju;
  • vaja PGD sektorja Stročja vas, v katerega so vključena PGD Globoka, Podgradje, Pristava, Stročja vas  in  PGD Razkrižje (občina Razkrižje), bo v petek 26. oktobra na objektu Osnovne šole Stročja vas;
  • občinsko poveljstvo Veržej, ki vključuje PGD Veržej, Banovci in Bunčani pa bodo izvajali vajo v soboto 27.10. 2012.