Delovna akcija devetošolcev OŠ Janka Ribiča Cezanjevci

Udeležili so se delovne akcije – kožühanja

Jasna Lampreht, nedelja, 7. oktober 2012 ob 00:391
Ko so učenci 9. razreda OŠ Janka Ribiča Cezanjevci izvedeli, da je tema letošnjega Tedna otroka Radosti in stiske odraščanja, so razmišljali o dejavnostih, ki bi potekale na šoli v tem času. Ponudila se jim je priložnost, da se pri sošolki Sari Polanič udeležijo delovne akcije – kožühanja, hkrati pa spoznavajo nekaj radosti in stisk v odraščanju svojih staršev ali celo starih staršev.

Sara je povabila svoje sošolke in sošolce k svojem dedku in babici v Cezanjevcih. Ličkanje je potekalo 25.9.2012, saj narava in z njo povezana kmečka opravila ne poznajo tedna otrok. Ko je pravi čas, je potrebno delo opraviti. In to je bil tudi eden od naukov te delovne akcije. Sara je povedala, da je na ličkanju bilo 28 ljudi, od tega 14 devetošolcev. Vsak je imel svoje delo, ki ga je po besedah starejših prisotnih zelo dobro opravil. Bili so pohvaljeni in nekateri kar niso mogli verjeti, da znajo vsi tako trdo in pridno delati. Pri delu so se tudi zabavali.

Iz pripovedovanja je bilo slišati, da so se imeli lepo. Spoznali so, da so se včasih zabavali na drugačne načine, več so se družili in si med sabo pomagali. Ker so devetošolci, velik poudarek namenjajo druženju, saj je to zanje zadnje skupno šolsko leto. Po tem bo vsak odšel svojo pot in zelo se bodo morali potruditi, da se bodo še kdaj srečali v takšni (popolni) zasedbi.