Srečanje zaposlenih OŠ Cezanjevci in OŠ Ljubečna

V petek, 12. 10. 2012, na OŠ Janka Ribiča Cezanjevci gostili zaposlene OŠ Ljubečna

Marija Majcen, petek, 19. oktober 2012 ob 18:00
Gostili zaposlene iz OŠ Ljubečna

Gostili zaposlene iz OŠ Ljubečna

Že vrsto let poteka sodelovanje med KS Cezanjevci in KS Ljubečna. Poleg sodelovanja na nivoju krajevnih skupnosti se je zelo dobro razvilo sodelovanje med gasilskimi društvi, športnimi društvi in še kje. Le med šolama sodelovanje do sedaj nekako še ni zaživelo.

V mesecu maju je delegacija KS Cezanjevci obiskala Ljubečno. Delegaciji se je na obisku pridružila tudi tedanja v. d. ravnateljice šole Marija Majcen. V Ljubečni se je srečala tudi z ravnateljem OŠ Ljubečna. Ravnatelj g. Martin Grosek je takrat sprejel vabilo za obisk v Cezanjevcih. Do realizacije obiska je prišlo pretekli petek v popoldanskih urah, ko je 30 zaposlenih OŠ Ljubečna prispelo v Cezanjevce, kjer jih je sprejela sedanja ravnateljica Brigita Hojnik s svojimi sodelavci.

Učenci naše šole so gostom pripravili kratek kulturni program, v katerem so izpostavili tudi naše narečje in običaje. Goste smo pogostili z domačimi dobrotami, nato pa smo jim pokazali naše prostore in predstavili pogoje dela. Ob tem smo ugotavljali, da so delovni in prostorski pogoji na obeh šolah zelo različni, saj imajo v Ljubečni novo šolo. Kolegi iz Ljubečne so izrazili spoštovanje do našega dela v takih pogojih ter nam zaželeli, da se naše želje po novi šoli čim prej uresničijo.

Ob obisku so stekli pogovori o sodelovanju med šolama na različnih področjih. Sodelovali bomo strokovni in ostali delavci. Skupaj smo ugotovili, da je idej za sodelovanje dovolj in da to ni bilo naše zadnje srečanje, v sodelovanje bomo vključili tudi učence obeh šol.

Čas za naše druženje je prehitro minil. Ob koncu smo vsi zadovoljni ugotavljali, da je bilo naše prvo spoznavno srečanje zelo uspešno, polno lepih vtisov za vse prisotne. Ob toplem stisku rok ob odhodu smo si rekli nasvidenje v pričakovanju naslednjih korakov povezovanja in sodelovanja.