Občani si ne želijo prometa po trgu

Obcani si ne zelijo prometa po trgu

Prlekija-on.net, sobota, 2. februar 2008 ob 10:36
Občani si ne želijo prometa po trgu

Občani si ne želijo prometa po trgu

Občani si ne želijo prometa po trgu
Za zaprtje Glavnega trga v Ljutomeru za promet je v anketi glasovalo 69 odstotkov vprašanih

Od septembra lansko leto intenzivno potekajo obnovitvena dela na Glavnem trgu v Ljutomeru, ki bo dobil povsem novo podobo. Zaradi nekaterih pred pričetkom obnove nepredvidenih del bo projekt, katerega vrednost znaša nekaj več kot 1,5 milijona evrov, končan predvidoma aprila letos. Kljub temu da je bila ob razgrnitvi načrtov predvidena po Glavnem trgu enosmerna cesta mimo Blagovnice, ki bi nudila tudi nekaj deset parkirnih mest, se je številnim, ki so dnevno spremljali obnovo, utrnilo vprašanje, ali je sploh smotrno v prihodnje po trgu spustiti promet.

Zaradi tega je vodstvo občine Ljutomer naročilo izdelavo telefonske raziskave, v kateri je Klicni center slepih iz Stare Loke pri Škofji Loki, ki je storitev opravil za 950 evrov, 534 polnoletnih oseb spraševal, kako so zadovoljni s potekom del in ureditvijo Glavnega trga v Ljutomeru ter o stališčih do njegovega zaprtja za promet. Iz omenjenega centra so poklicali 265 nosilcev telefonskih priključkov iz mesta Ljutomer ter 269 oseb iz preostalega dela občine Ljutomer. Za popolno zaprtje trga je bilo v obeh primerih, tako med prebivalci mesta kot okolice, po 69 odstotkov poklicanih. "Kaj bomo storili z mestom, Glavnim trgom kot takim, v tem trenutku ne bi dajal nobenega odgovora. Vse bomo temeljito preučili in seveda upoštevali interese ter mnenja vseh," je povedal ljutomerski župan Franc Jurša, ki predvideva, da bo občinski svet o tej zadevi spregovoril in odločil na seji v mesecu marcu. Z oceno od ena do pet so poklicani ocenjevali tudi zadovoljstvo s potekom obnove ter z novo podobo trga. Potek obnove je prejel povprečno oceno 3,54, sama podoba pa 3,65. Kot je na predstavitvi izsledkov opravljene analize povedal Jurša, tiste, ki so oddali najnižji oceni ena in dve, moti predvsem to, da dela potekajo prepočasi, pri novi podobi pa se ne strinjajo s tem, da bo imel obnovljeni Glavni trg v Ljutomeru preveč betona in premalo zelenja. Sodelujoči v anketi pričakujejo tudi, da bo občina Ljutomer v prihodnosti več pozornosti namenila pridobitvi dodatnih delovnih mest (19,5 odstotka), obnovi lokalnih cest (18,2 odstotka) ter gradnji parkirišč (13,1 odstotka).

 

Dvorano bodo gradili Ptujčani

Dolgoletna želja Ljutomerčanov, predvsem pa potreba dijakov ljutomerske gimnazije, je večnamenski športni objekt, ki bi v dopoldanskem času zadostil potrebam telesne vzgoje dijakov, v popoldanskem času in ob koncih tedna pa nudil zavetje športnikom in rekreativcem. Občina Ljutomer se je odločila do dvorane priti preko javno-zasebnega partnerstva, zato je občinski svet sprejel sklep, da se podeli stavbna pravica, ki bo omogočila investitorju zgraditi objekt. Na razpis so se odzvala tri podjetja; ljutomerski PGP in Karba MGE ter ptujski Gradis GP gradnje. Najugodnejši ter obenem najcenejši je bil Gradis GP gradnje, ki je tako dobil stavbno pravico in bo v tem letu sam oziroma z podizvajalcem zgradil sodoben športni objekt. Ptujčani so pripravljeni dvorano zgraditi za 3,65 milijona evrov (brez okolice in športne opreme), mesečna najemnina bo znašala nekaj več kot 34 tisoč evrov, objekt pa bo imel po 15 letih, ko preide v last občine Ljutomer, vrednost blizu 5,8 milijona evrov. Ponudba podjetja Karba MGE je bila 3,96 milijona evrov, PGP pa je bil pripravljen objekt zgraditi za 4,1 milijona evrov (vse cene so brez DDV).