Razrešili člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Video nadaljevanja 15. redne seje Občinskega sveta Občine Ljutomer

Prlekija-on.net, petek, 30. november 2012 ob 00:316
Nadaljevanje 15. redne seje Občinskega sveta Občine Ljutomer

Nadaljevanje 15. redne seje Občinskega sveta Občine Ljutomer

V sredo, 28. novembra, se je v Ljutomeru nadaljevala 15. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer, ki je pred dvema tednoma niso uspeli izpeljati do konca.

Predlog proračuna za leto 2013 ni bil sprejet
Predlog proračuna za leto 2013 ni bil sprejet

Pri predlogu razrešitve predsednika in treh članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KVIM - KMVVI), se je vnela burna debata.

Za razrešitev predsednika in treh članov KVIM-a
Kot razlog predloga za razrešitve predsednika in treh članov KVIM-a, ki so ga predlagali Damjan Bogdan, Jože Klemenčič, Jože Grantaša, Dušan Kosi, Robert Štefanec, Aleksander Kavčič in Tihomir Babič je Damjan Bogdan, navedel, da ti člani, ki jih predlagajo za razrešitev, nimajo zaupanja večine občinskega sveta in da prihaja do zastojev pri imenovanjih v zavode. Nakar so predlagani za razrešitev podali svoje mnenje o predlogu.

Predsednik KVIM-a in podžupan Janez Vencelj, je med drugim povedal, da se ta razrešitev vleče že od julija 2011, ko ga je županja imenovala za podžupana in po njegovem je to glavni razlog, saj so se nekateri, ki sedijo v občinskem svetu videli v vlogi podžupana. Nadaljeval je, da je takratna koalicija predlagala te člane v komisijo in da je takratna koalicija prepričala županjo, da je sploh kandidirala na volitvah in ji tudi obljubljala neomejeno podporo po volitvah. Prav tako so obljubili, da v primeru izvolitve županje ne bodo izsiljevali s kadrovskimi in političnimi vprašanji, sedaj je to ravno obratno. Nadaljuje, da predlagajo razrešitev zaradi užaljenosti in ne zaradi strokovnosti in zakonitosti in je to dejanje sporno z vidika morale, etike, strokovnosti in zakonitosti in je povezano s politiko in željo po moči in vladanju. Obrazložitev razrešitve je po njegovem mnenju bila nestrokovna in pavšalna in ne navaja nikakršnih utemeljenih razlogov ter da gre zgolj za osebne in politične namene. Dodal je še, da hočejo popoln nadzor nad županjo, občinsko upravo, javnimi zavodi, kadrovanji v javnih zavodih in pri tem jim ni mar za občanke in občane, prav tako ne za blaginjo in razvoj občine.

Podžupan je poudaril, da je ves čas deloval zakonito in ni utemeljenega razloga za razrešitev in da razlaga, da prihaja do zastojev pri imenovanjih ne drži, saj se je do sedaj vse pravočasno imenovalo in teh zastojev ni bilo. In ker je prepričan, da morebitna razrešitev ni zakonita, bo v primeru razrešitve uporabil vsa pravna sredstva vključno z upravnim sporom.

Predlagani za razrešitev je bil tudi Janez Kardoš, ki je povedal, da je teh predlogov za razrešitev bilo že več in med drugim so bili podpisniki teh predlogov tudi nekateri člani komisije za volitve in imenovanja Jože Grantaša, Jože Klemenčič in Tihomir Babič, ki so tudi sebe predlagali za razrešitev in se podpisali, da si ne zaupajo, kar pomeni, da je zadeva res absurdna. Kardoš je povedal da tehtnih razlogov v sami razložitvi ni in ni navedenega niti enega samega konkretnega primera, kaj so ti člani naredili narobe. Zavrnil je očitke, da prihaja do zastojev pri imenovanjih, saj je iz zapisnikov te komisije razvidno in tudi iz zapisnikov občinskih sej, da temu ni tako. Povedal pa je, da je prihajalo do absurdov, da predlog KVIM-a ni bil izglasovan in potem je bil na isti seji podan isti predlog z istimi imeni, kot ga je predlagala komisija, s strani drugega predlagatelja in potem je ta predlog bil izglasovan. Povedal je, da očitno predlagatelje moti pošteno delo te komisije in da ima nekdo velike apetite po kadrovskih zadevah in ni naključje, da so se v tem času pojavile velike nepravilnosti v nekaterih zavodih, ki jih je na srečo KVIM preprečil, in upa da s tega ne bo kakšnih hujših posledic. Kot je povedal ni niti enega samega tehtnega razloga za razrešitev razen političnih, zato bo tudi on v primeru razrešitve sprožil upravni spor.

Jože Panič, ki je prav tako bil predlagan za razrešitev, je povedal da je delal pošteno in v dobrobit občine ter omenil dejanje drugih članov, ki niso bili predlagani za razrešitev. Povedal je, da so v komisiji bile izjave, da ne glede na to ali oseba, ki je bila predlagana za direktorja, izpolnjuje razpisne pogoje ali ne, je bilo izrečeno, da se mu naj pogleda skozi prste, ker je domač človek in se ga imenuje za direktorja. Nadaljuje, da bi morali biti ti člani predlagani za razrešitev. In v primeru razrešitve bo tudi on sprožil upravni spor z namenom, da se opere njegovo ime.

Naslednji predlagani član za razrešitev Ludvik Filipič, je prosil predlagatelja, da mu naj napake, ki jih je storil natančno opiše. Povedal je, da bi se rado delalo po domače, da bi se pogledalo skozi prste človeku, ki nima pogojev za imenovanje. Povedal je, da ni naredil nič narobe, saj je vse argumentirano in zapisano v zapisnikih in predlaga, da se snemajo seje odborov od koder bi bilo razvidno kako se dela. Vprašal je predlagatelje, kateri zavod ni dobil pravočasno člana sveta zavoda in da se mu to naj pisno posreduje. Nadaljeval je, da je 11 članov občinskega sveta rušilo predloge, ki jih je podal KVIM in da so bili vsi pravočasno imenovani v zavode. Prav tako je dodal, da bo vložil upravni spor, da opere svoje ime in opozoril predlagatelje, da bodo pri tem nastali stroški in ker nimajo argumentov za razrešitev, bodo stroške nosili predlagatelji.

Anton Heric je ob tem nagovoril svetnici in svetnike, da naj glasujejo po svoji vesti in ne po navodilih "tete iz ozadja".

Predlagatelji za razrešitev niso imeli konkretnih argumentov
Razvila se je debata o poteku imenovanj v zavode, kjer je Robert Štefanec očital, da se ni upoštevalo njegovega predloga na prejšnji seji, da bi občinski svet glasoval za njegov predlog. Bilo mu je razloženo s strani podžupana in županje Olge Karba, da je pravilni postopek po poslovniku tak, da lahko predlagajo politične stranke posameznike v zavode, vendar ta predlog morajo poslati na KVIM in ta se potem odloči in predlaga občinskemu svetu kandidata. Županja je dodala, da če se ta postopek ne upošteva, potem sploh te komisije (KVIM) ne potrebujemo. Županja je naslovila vprašanje na nekatere svetnike, ki sestavljajo odbore, kako to, da na odborih glasujejo za, potem pa na občinskem svetu glasujejo proti?

K razpravi se je prijavila tudi Danica Korošec, ki je med drugim povedala, da ji naj predlagatelji za razrešitev povedo konkretne argumente, zakaj morajo ti posamezniki biti razrešeni. Dodala je, da bi še slepec videl, da so k razrešitvi pozvani samo tisti, ki ne mislijo tako kot eni in je žalostno, da se to dogaja, da se ukvarjajo drug z drugim in ne v dobro občanov, ki so jih izvolili. Še enkrat je pozvala predlagatelje, da ji podajo vsaj en argument za razrešitev teh članov.

Županja je pozvala predlagatelje, da podajo argumente, vendar se nihče ni oglasil in ni podal razloga. Ker ni bilo odgovora, se je Danica Korošec še enkrat oglasila in vprašala zakaj so zdaj vsi tiho? Dodala je, da se naj ne sprenevedajo in naj začnejo delati tako kot je treba. Dodala je, da če so bili tako samozavestni, da so to predlagali, naj sedaj povedo razloge, da bodo člani, ki bodo nasledili te razrešene člane vedeli, kako naj delajo drugače, da jih ne bo doletela ista usoda in dodala, da jih bo ista usoda doletela seveda, če ne bodo mislili tako kot oni, kar ji je po dveh sejah jasno.

K razpravi se je prijavil Tihomir Babič, ki je povedal, da smo v demokraciji in da obstajajo razlogi in da sedaj obstaja drugačna koalicija ter da se je ustvarila druga večina (11 proti 10) in da bodo sedaj drugače sestavljena delovna telesa. Dodaja, da se je vedno kadrovalo in da se bo kadrovalo preko KVIM-a, zato bodo razrešili te člane in imenovali druge. Repliko je dal Janez Vencelj in povedal, da je v demokraciji tako, da če nekdo izstopi iz partnerstva, izstopi tudi iz delovnih teles, ki so jih imeli v tem partnerstvu. Tudi Janez Kardoš je dal repliko in povedal, da še vedno niso podali niti enega samega razloga za razrešitev, in jim tudi od julija 2011 ni uspelo sestaviti predloga za razrešitev in je na koncu moral ta predlog sestavljati direktor občinske uprave, ker ga niso znali sestaviti sami. Glede na to, da je Tihomir Babič rekel, da obstaja kup razlogov, ga je Janez Kardoš prosil naj mu navede samo enega. Odgovora ni dobil.

Prijavil se je Andrej Lah in povedal, da so se na zadnji seji KVIM-a odločili politično in ne strokovno, zato bo glasoval za razrešitev ter da mu naj razložijo zakaj so se na zadnji seji odločili za tistega kandidata. Ludvik Filipič je povedal, da je kandidat imel pogoje, Janez Kardoš pa je pojasnil zakaj so predlagali gospoda Šoštariča in ne gospe Nemec ter dodal, da takrat niti ni vedel, da je gospa Nemec žena od direktorja zdravstvenega doma, vendar bi tudi danes isto glasoval. Kardoš je povedal, da zagovarja načelo, da ceh ne more soditi svojemu cehu zato je povedal, da ne bo podpiral, da so v svetih zavodov šole učitelji, v svetu zdravstvenega doma zdravstveni delavci, saj mora biti v teh svetih nekdo drug, ki bo lahko nadziral delo določene ustanove, ne pa človek iz istega poklica, ker se v praksi niso izkazale za dobre. In ker je gospa Nemec profesorica, je glasoval za gospoda Šoštariča, saj sami sebe ne morejo nadzirati.

Županja je dodala, da je komisija delala v skladu z zakonodajo in je pohvalno, da so preprečili določene nezakonitosti, ki so se pojavljale v določenih zavodih. Dodala je, da bo v primeru razrešitve teh članov in ker ni nobenega argumenta za katerega je prosila gospa Korošec, po sproženju upravnega spora razrešenih članov izdala tudi sklep o zadržanju izvajanja predloga razrešitve.

Glasovanje je potekalo posamezno za vsakega predlaganega člana, vendar je bil rezultat glasovanja za vse člane enak. 11 članov od 21 je glasovalo za razrešitev predlaganih članov. Za razrešitev so glasovali: Franc Rošker, Dušan Kosi, Jože Klemenčič (vsi DeSUS), Branko Smodiš, Damjan Bogdan (oba SD), Andrej Lah (SDS), Sara Karba (Mlada Prlekija), Aleksander Kavčič, Jože Grantaša (oba LDS), Tihomir Babič in Robert Štefanec (oba SLS). Proti razrešitvi je glasovalo 8 članov: Danica Korošec, Anton Vrbnjak (oba DeSUS), Anton Heric, Ludvik Filipič (oba SDS), Silvester Perko (LRMV), Jože Panič NSi), Janez Vencelj (SMS) in Janez Kardoš (Zares). Dva člana, Aleš Lipovec (SD) in Jožef Heric (Prlekija neodvisno združenje), sta se glasovanja vzdržala.

Sledile so še točke Sklep o dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Ljutomer za leto 2012 ter poročili o izvrševanju proračuna za prvo polletje 2012 in o notranjem revidiranju poslovanja občine za leto 2011.

Celotno sejo, si lahko ogledate v spodnjem videu, v naslednjih dneh pa sledi še prispevek in video o 3. izredni seji ter prispevek o očitanih nepravilnostih s strani skupine svetnikov in odziv županje.Več v Politika