Garderobe na nogometnem igrišču dobile novo podobo

Rekonstrukcija garderob na nogometnem igrišču v Ljutomeru

Prlekija-on.net, petek, 14. december 2012 ob 17:021
Celoten objekt ob igrišču je dobil privlačnejšo podobo

Celoten objekt ob igrišču je dobil privlačnejšo podobo

Občina Ljutomer je projekt Rekonstrukcija garderob na nogometnem igrišču v Ljutomeru prijavila na javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2012, 2013 in 2014, katerega je Fundacija za šport objavila v Uradnem listu Republike Slovenije, 21. oktobra 2011. Vrednost odobrenih sofinanciranih sredstev znaša 26.276 evrov.

Projektno dokumentacijo za obravnavani projekt je izdelal ATRIJ d.o.o. iz Odrancev, stroški izdelave projektne dokumentacije so znašali 2.160 evrov, kot najugodnejši ponudnik za izvedbo gradbenih del pa je bil izbran PGP projektiranje, gradbeništvo in posredovanje Ljutomer d.o.o. iz Ljutomera, kjer je pogodbena vrednost del znašala 72.867 evrov.

Strokovni in finančni nadzor nad investicijo je izvajal ATRIJ d.o.o. iz Odrancev, stroški nadzora pa so znašali 900,00 evrov.

Podpisali pogodbo o rekonstrukciji garderob na nogometnem igrišču
Podpisali pogodbo o rekonstrukciji garderob na nogometnem igrišču

Dela so bila izvedena v naslednjem obsegu:
odstranjeno je bilo obstoječe dotrajano ostrešje s kritino ter izvedeno novo ostrešje z novo kritino, nato so se uredile garderobe s sanitarijami in tuši, prostor za sodnika in prvo pomoč, uredilo se je tudi ogrevanje in prezračevanje objekta.

Z realizacijo obravnavanega projekta so sedaj zagotovljeni bistveno boljši pogoji za delo vseh vadbenih skupin, ki delujejo na našem območju in koristijo športne površine na območju Športno-rekreacijskega centra Ljutomer.

Prav tako so zagotovljeni minimalni pogoji za igranje nogometnega kluba Ljutomer v 3 slovenski nogometni ligi.