Ljutomer bo dobil 40 nadstropno stolpnico

Ljutomer bo dobil 40 nadstropno stolpnico

Prlekija-on.net, torek, 1. april 2008 ob 11:34
40 nadstropna stolpnica

40 nadstropna stolpnica

1. april
Občina Ljutomer se je odločila priti do sodobnega stanovanjsko-poslovnega objekta na vzhodu Ljutomera za Mercator centrom, zato je že konec lanskega leta pričela postopek javnega zbiranja ponudb za izgradnjo tega objekta.
V Ljutomeru se zadnje čase veliko gradi in prenavlja in tako Ljutomer dobiva novo podobo in podobo sodobnega evropskega mesta. Sedaj bo Ljutomer dobil tudi 40 nadstropno stolpnico.

Na razpis se je prijavilo pet podjetij, poleg ljutomerskih podjetij PGP in Segrap tudi Gradis GP gradnje Ptuj, SCT in italijansko podjetje Vidoni, ki je bil na razpisu tudi izbran. "Iitalijanski Vidoni je bil najugodnejši, zato smo se odločili za to podjetje." je ob včerajšnjem podpisu pogodbe povedal ljutomerski župan Franc Jurša. Vrednost poslopja, ki ga bodo sedaj gradili Italijani, je 560,25 milijona evrov brez davka na dodano vrednost. Idejna zasnova novega poslopja je bila s strani študentov fakultete za arhitekturo v Ljubljani že narejena, na podlagi tega pa v podjetju Vidoni sedaj izdelujejo projektno dokumentacijo.

V italijanskem podjetju računajo na pomoč lokalne skupnosti, predvsem Upravne enote Ljutomer pri pridobivanju potrebne dokumentacije, predvsem gradbenega dovoljenja. "Če bo junija izdano gradbeno dovoljenje, bomo v začetku julija pričeli z deli" obljublja Alberto Cardozo, direktor podjetja Vidoni. Rok za izgradnjo objekta je 2 leti od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja, Cardozo pa predvideva, da bo poslopje končano v sredini leta 2010. Objekt bo zgrajen v velikosti približno 10000 kvadratnih metrov, namenjena bo v stanovanjske in poslovne namene, v njem bo okrog 350 stanovanj in več deset poslovnih prostorov, na vrhu stolpnice bo restavracija, spodnje etaže pa bodo namenjene parkirnim prostorom.
Gradbena dela bo izvajal italijanski Vidoni sam, pri obrtno-inštalaterskih delih pa bodo iskali podizvajalce.

Za okolico objekta, kjer predvidevajo tudi številna parkirišča in športno rekreativni park bo poskrbela občina Ljutomer, ki se bo v tem letu tudi odločila, kdo bo upravljal z objektom.

Pogovor o tej temi na forumu