Politik in gospodarstvenik

Franc Štrakl

Prlekija-on.net, torek, 12. avgust 2008 ob 12:50
Politik in gospodarstvenik

Politik in gospodarstvenik

Franc Štrakl iz Ljutomera, prvi dobitnik plakete I. slovenskega tabora

V letu, ko Ljutomer praznuje 140. obletnico I. slovenskega tabora, se v tej občini vrstijo številne prireditve, s katerimi želijo veličastno zaznamovati jubilej in se spomniti dogodkov, ki so pomembno vplivali na usodo Slovencev. Vodstvo ljutomerske občine je skupaj s člani občinskega sveta poskrbelo, da bo jubilej ostal v spominu še po enem dogodku. Prvič je bila namreč podeljena plaketa I. slovenskega tabora, ki jo bodo odslej podeljevali le ob posebnih priložnostih. Čast, da se prvi okiti s to plaketo, je doletela 71-letnega Franca Štrakla iz Ljutomera, človeka, ki je veliko naredil za ljutomersko občino na političnem in tudi na gospodarskem področju.

"Vsekakor je to zame velika čast, še posebno, ker sem plaketo prejel v času praznovanj obletnice I. slovenskega tabora. Pred kratkim sem se odločil, da se bom umaknil iz aktivnega življenja ter pričel živeti nekoliko bolj umirjeno, zato je to priznanje prišlo ob pravem času. Zahvala gre še posebej županu Francu Jurši, ki me je za odlikovanje predlagal kot občan, ter mi dal priznanje za vse, kar sem v preteklosti naredil za našo občino," je po prejemu plakete povedal Štrakl.

Na gospodarskem področju je Štrakl najprej sodeloval v procesu združevanja kmetijskih organizacij v enotno Vinogradniško gospodarstvo Ljutomer in v letu 1956 po preoblikovanju tega gospodarstva v sedanjo družbo Ljutomerčan prevzel vodenje sektorja za plan, analize in investicije, to delo je opravljal vse do leta 1969. Odgovoren je bil za izvedbo takrat pomembnih investicij: za gradnjo vinske kleti, mešalnice močnih krmil, farme na Cvenu in za kompleksno obnovo vinogradov.

"Po sklepu Skupščine občine Ljutomer sem bil oktobra 1969 imenovan za prisilnega upravitelja konfekcije Indopol Ljutomer, ki je bila pred likvidacijo. Odločil sem se za sanacijo podjetja in v sodelovanju z vodstvom občine navezal stike s podjetjem Mura iz Murske Sobote. V sodelovanju z vodstvom Mure sem poskrbel za pripravo investicijskega programa, zagotovitev denarnih sredstev in izvedbo gradnje novega obrata ter novembra 1971 prevzel vodenje obrata za proizvodnjo hlač v Ljutomeru," se spominja Štrakl, ki si je v 20-letnem obdobju dela v gospodarstvu pridobil sloves uspešnega gospodarstvenika, s posluhom za potrebe ljudi v delovnem okolju. Pozneje je uspešno deloval tudi v bančništvu.

Na političnem področju je bil leta 1974 izvoljen za predsednika skupščine občine Ljutomer, v osemletnem predsedovanju pa je navezal številne poslovne stike z direktorji podjetij v Sloveniji, z bankami in Gospodarsko zbornico Slovenije, katerih rezultati so bili pomembni uresničeni projekti v občini, ti so: Krka, LTH, Emona, druga faza Term Banovci, razširitev opekarne Boreci in drugi. V letih 1989-1992 je bil Štrakl predsednik izvršnega sveta občine Ljutomer, dva mandata, od leta 1998 do leta 2006, pa je bil član ljutomerskega občinskega sveta. Posebej se je zavzemal za ureditev lastništva in aktiviranje dvorcev Železne Dveri in Jeruzalem, predsedoval pa tudi gradbenemu odboru za izgradnjo čistilne naprave v Ljutomeru.

Vedno je bil za razvoj mesta

Franc Jurša, župan občine Ljutomer: "Intenzivno je delal na področju gospodarstva in bančništva, seveda je bil Franc Štrakl izredno družbeno aktiven in mislim, da si zelo zasluži plaketo I. slovenskega tabora."

Miroslav Steržaj, častni občan Ljutomera: "Mislim, da je skrajni čas, da je Franček dobil kakšno priznanje. Vedno je bil za razvoj našega mesta, predvsem v času, ko je bil predsednik skupščine ter izvršnega sveta občine Ljutomer. Sva velika prijatelja, zato sem še toliko bolj vesel, da je to posebno priznanje v njegovih rokah."