Pridelovalci sladkorne pese tožijo Tovarno sladkorja Ormož

Pridelovalci sladkorne pese tožijo Tovarno sladkorja Ormož

www.pomurje.net, sobota, 20. maj 2006 ob 14:20
Pridelovalci sladkorne pese tožijo Tovarno sladkorja Ormož

Pridelovalci sladkorne pese tožijo Tovarno sladkorja Ormož

Na ptujsko okrožno sodišče so bile pred dnevi vložene tožbe 15 slovenskih pridelovalcev sladkorne pese proti Tovarni sladkorja Ormož. V njih od tovarne zahtevajo izplačilo razlike v pogodbeno določeni ceni za oddan pridelek v lanski kampanji. Tovarna sladkorja je namreč zaradi preseganja evropsko določene kvote za sladkor pridelovalcem viške oddane pese v lanskem letu obračunala po osem evrov na tono, pogodbena cena pa je znašala 44,92 evra. Vrednost tožb je različna - od 100.000 do nekaj milijonov tolarjev.

"Tožbe so pravno utemeljene, nanašajo pa se na zahtevo po izplačilu polne pogodbene cene za vso oddano peso. Vsak pridelovalec, ki je v letu 2005 dobavil peso ormoški tovarni, jo mora dobiti plačano po pogodbeni ceni, to je 44,92 evra za tono. Tudi če je bila lani presežena kvota, za to niso krivi pridelovalci, saj je tovarna po lastni presoji povečala količino površin, zasajenih s sladkorno peso. Ker je bila to odločitev tovarna, na katero pridelovalci niso imeli vpliva, zdaj ne morejo nositi negativnih posledic," je pojasnil odvetnik tožnikov Branko Resnik.

Resnik je še dodal, da gre v primeru odkupa sladkorne pese za klasično kupoprodajno pogodbo med pridelovalci in Tovarno sladkorja Ormož, zato o prevzemu skupnega tveganja ne more biti govora. "Če bi bile sklenjene pogodbe o skupni pridelavi, o podjemu in skupnem riziku, bi to bilo drugače. Potem bi veljalo, da vsi skupaj delijo dobro in slabo. V primeru kupoprodajne pogodbe pa tega ni. Če so se v tovarni hoteli držati pogodbenih količin, potem bi lahko oz. naj bi viške zavrnili. Če pa so prevzeli vse količine, tudi viške, jih morajo zdaj plačati v skladu s pogodbeno ceno," je pojasnil.

Pridelovalci sladkorne pese, ki se čutijo zaradi takšnega obračuna oškodovane, so se sicer s podpisom kupoprodajne pogodbe zavezali spoštovati tudi t.i. splošne pogoje, v katerih so viški oddane pese označeni kot t.i. C pesa, vendar pa cena za to peso ni bila pogodbeno določena.

Direktor ormoške tovarne sladkorja Jurij Dogša vloženih tožb ne želi komentirati, povedal je le, da so v tovarni upoštevali vse predpise in pravila novega evropskega tržnega reda ter pridelovalcem ob izdaji obračuna natančno pojasnili, na osnovi česa je bil ta pripravljen in da niso naredili nobene napake.

Iz odvetniške pisarne Resnik so še sporočili, da pričakujejo, da bodo obravnave tožb na ptujskem okrožnem sodišču stekle že v letošnjem letu, razsodbo pa pričakujejo najkasneje v prihodnjem letu.