Nekateri bi raje kanalizacijo

Nekateri bi raje kanalizacijo

Prlekija-on.net, četrtek, 25. september 2008 ob 16:59

Poleg javne razsvetljave se bo iz sredstev rudarske pravice letos modernizirala tudi cesta med Babinci in Šalinci.

Krajani Babincev, vasi pri Ljutomeru, od leta 2004 prejemajo sredstva, ki jih na podlagi zakona o rudarstvu vsakoletno plačuje ljutomersko podjetje Segrap. Na ozemlju Babincev je namreč gramoznica, iz katere podjetje Segrap koplje prod predvsem za gradnjo avtoceste v severovzhodnem delu Slovenije. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine, proda, po zakonu o rudarstvu ter uredbi o načinu in določanju plačila za rudarsko pravico pristojno ministrstvo nosilcu rudarske pravice odmeri višino koncesijske dajatve. Na podlagi odmerjene višine dajatve Segrap vsako leto plača polovico zneska v državni proračun, drugo polovico pa si v razmerju 70: 30 delita naselje Babinci in občina Ljutomer.

Kljub temu da je vaški odbor Babincev že določil program porabe sredstev za točno določeno gradnjo komunalne infrastrukture, kar je letos januarja potrdil tudi ljutomerski občinski svet, so v tem tednu pripravili zbor krajanov, na katerem so znova govorili o porabi teh sredstev, ki se jih je do letošnjega leta nabralo za naselje Babinci okrog 82 tisoč evrov, v prihodnjem letu, ko bo plačana rudarska pravica za letošnje leto, pa pričakujejo še okrog 40 tisoč evrov. Določeno je bilo, da se pridobljenih okrog 125 tisoč evrov porabi za sofinanciranje priključnine na javno kanalizacijsko omrežje v višini 40 tisoč evrov, sofinanciranje ureditve javne razsvetljave v višini 35 tisoč evrov, sofinanciranje modernizacije javne poti Babinci-Šalinci v višini 30 tisoč evrov in za ureditev komunalne opreme za potrebe novega vaškega doma v Babincih 20 tisoč evrov.

Krajani so tokrat poudarili, da so bili s strani ljutomerske občinske uprave pred pričetkom izkopa proda zavedeni, saj jim je bilo za to, da so pristali v širjenje gramoznice, obljubljenih okrog 250 tisoč evrov, sedaj pa bodo dobili bistveno manj, ker so bili obračuni izdelani "na pamet". Kot je poudaril direktor Segrapa Miran Blagovič, je njegovo podjetje izpolnilo vse obljubljeno ter dodatno poskrbelo za izboljšanje predvsem cestne infrastrukture, pripravljeno pa je vaščanom Babincev pomagati tudi v prihodnje. Po burni, večurni razpravi, ko so nekateri prebivalci Babincev želeli, da se program porabe sredstev spremeni ter da se najprej lotijo izgradnje kanalizacije, so ugotovili, da za izgradnjo kanalizacije nimajo ne dokumentacije in ne dovolj sredstev. Potem ko jim je Blagovič obljubil, da bo prispeval gramoz za modernizacijo ceste Babinci-Šalinci v znesku okrog 14 tisoč evrov, so pristali, da se začne investicija, ki je ocenjena na okrog 50 tisoč evrov. Del sredstev bo za modernizacijo dala tudi sosednja krajevna skupnost. Kot je obljubil predsednik vaškega odbora Marjan Kos, bo do prvega novembra letos zgrajena javna razsvetljava, Janez Rožmarin iz ljutomerske občinske uprave pa napoveduje, da bo modernizacija ceste končana pred zimo.