Župan v državni zbor, podžupan še ni imenovan

Občina Ljutomer še vedno nima podžupana

Prlekija-on.net, sreda, 8. oktober 2008 ob 16:17
Župan v državni zbor, podžupan še ni imenovan

Župan v državni zbor, podžupan še ni imenovan

Ljutomerski občinski svet je sprejel odstop Marije Gjerkeš Dugonik (DeSUS) kot občinske svetnice.

Neuradne govorice, da Marija Gjerkeš Dugonik (DeSUS) izstopa iz ljutomerskega občinskega sveta, so dobile potrditev na minuli seji občinskega sveta. Gjerkeš Dugonikova je 26. septembra v pisni obliki podala odstopno izjavo, glede na veljaven statut občine Ljutomer pa je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja članom občinskega sveta posredovala ugotovitveni sklep, da so nastali razlogi za prenehanje njenega mandata. Ta razlog je podaja odstopne izjave v pisni obliki, več podrobnosti o njeni odločitvi, da ponovno zapušča občinski svet, pa nam ni uspelo izvedeti. "Trudila sem se, poslavljam se z dobrimi občutki," so bile njene besede ob slovesu, zatrdila pa je, da njena odločitev ni povezana s kakršnimikoli zamerami znotraj stranke, prav tako ni bilo spora z županom. Gjerkeš Dugonikova je iz občinskega sveta izstopila tudi pred koncem prejšnjega mandata, ko je občino vodil župan Jožef Špindler.

Občinska volilna komisija je zdaj pričela postopek za nadomestitev članice občinskega sveta, neuradno pa smo izvedeli, da naj bi mesto Gjerkeš Dugonikove zasedel Jože Klemenčič iz Ljutomera, ki je tudi predsednik ljutomerskega odbora DeSUS. "Bil sem obveščen o njeni nameri. Želel bi poudariti, da je odstop njena izključna in osebna pravica ter seveda odločitev. Ocenjujem, da ni nobenih razlogov ali nesporazumov znotraj stranke, ki bi jo prisilili ali vodili v to, zato bomo njeno odločitev spoštovali. Še naprej bo opravljala vsa svoja druga pooblastila in funkcije, ki ji jih je zaupala stranka, in bo s tem pripomogla k nadaljnji uspešnosti stranke," je odločitev, da Gjerkeš Dugonikova, ki še naprej ostaja podpredsednica DeSUS, zapušča občinski svet, pokomentiral Jože Klemenčič, ki bo sedaj počakal na odločitev občinske volilne komisije. Slednja naj bi potrditev njegovega mandata opravila do novembrske seje ljutomerskega občinskega sveta.

Na ponedeljkovi seji v Ljutomeru so svetniki pričakovali, da bo župan Franc Jurša predstavil podžupana, ki bo z njegovimi pooblastili opravljal nekatere naloge v prihodnje. Jurša je bil namreč izvoljen za poslanca državnega zbora in prekinja redno delovno razmerje z občino Ljutomer. Odslej bo namreč deloval kot nepoklicni župan. Govora o podžupanu občine Ljutomer je bilo veliko že tudi na minulih sejah, svetnik Janez Vencelj (SMS) pa je celo zaprosil za mnenje Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Omenjena služba je na Vencljev dopis odgovorila, da mora občina Ljutomer oziroma njen župan imenovanje podžupana opraviti čimprej, kakor tudi veleva zakon o lokalni samoupravi. "Več kot polovica občin nima podžupanov," je v svoj bran povedal ljutomerski župan, ki je napovedal, da bo v kratkem podžupana imenoval, prav tako pa se obetajo nekatere kadrovske rešitve v občinski upravi, "da bomo dobro pričakali moj odhod v Ljubljano".