Od 400 do 1200 evrov kazni pri uporabi pirotehnike v nasprotju s predpisi

Če bodo upoštevana vsa varnostna navodila, ki jih predvideva Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, policija oseb, ki uporabljajo acetilen (karbid), ne bo sankcionirala

Prlekija-on.net, petek, 18. april 2014 ob 17:28
Velikonočno pokanje

Velikonočno pokanje

Vsako leto se v času velikonočnih in prvomajskih praznikih srečujemo s problematiko, ki je povezana z različnimi napravami, ki jih posamezniki uporabljajo pri pokanju.

Pogosto pri tem uporabljajo možnarje ali druga priročna sredstva. V preteklih letih je zaradi tega velikokrat prišlo tudi do hudih in lahkih telesnih poškodb. Največkrat pa se s pokanjem z acetilenom (karbidom) v nočnem času moti javni red in mir. Poleg uporabe karbida in drugih eksplozivnih sredstev se ob teh praznikih uporabljajo tudi pirotehnični izdelki, ki so lahko ob nestrokovni uporabi izredno nevarni.

Čeprav za uporabo karbida ni posebnih omejitev, razen v nočnem času, je potrebno ponovno opozoriti na pazljivost pri uporabi karbida, kar posebej velja za otroke. Po izkušnjah iz preteklosti se namreč največ nesreč pripeti zaradi nepazljivosti ali malomarnosti.

Na podlagi Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkov je s področja pirotehnike prepovedana prodaja, posest in uporaba pirotehničnih izdelkov, razreda 2 in 3, katerih glavni učinek je pok (predvsem so to petarde najrazličnejših oblik in moči).

Globe v višini od 400 do 1200 evrov
Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le od 19. do 31. decembra, uporaba teh izdelkov pa je dovoljena le od 26. decembra do 2. januarja, kar pomeni, da teh izdelkov v času med velikonočnimi in prvomajskimi prazniki ni dovoljeno uporabljati. Policisti bodo v primeru uporabe pirotehnike v nasprotju s predpisi, na podlagi 48. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkov, dosledno izrekali globe v višini od 400 do 1200 evrov.

Policija še posebej opozarja, da nepremišljena in neprevidna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči itd.), poleg tega pa moti tudi živali ter onesnažuje okolje.

Za možnarje je potrebno posedovati orožno listino
Možnarji, katerih uporaba je med velikonočnimi prazniki v posameznih delih države, pa tudi na območju Pomurja zelo pogosta, sodijo med orožje, ki ga morajo posamezniki prijaviti in imeti zanju tudi priglasitveni list. Ta orožna listina pa jim ne omogoča pravice do neoviranega nošenja, njihova uporaba pa je možna le v okviru organiziranih javnih prireditev pod pogoji, ki veljajo za izvedbo takšnih zbiranj in kot jih določi upravni organ.

Uporabo karbida in drugih plinskih zmesi za pokanje opredeljuje 11. člen Zakona o varstvu javnega reda in miru. Isti člen tudi določa, da je pokanje med velikonočnimi prazniki dovoljeno ob pogojih ob upoštevanju varnostnih navodil, ki jih zahteva Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.

Kdor uporablja acetilen (karbid) ali druge plinske zmesi za pokanje in s tem povzroči vznemirjanje ali občutek ogroženosti, se kaznuje z globo 104,33 evrov.

To v praksi pomeni, da policija oseb, ki bodo uporabljali acetilen (karbid) in druge plinske zmesi za pokanje v času Velikonočnih in prvomajskih praznikih, če bodo upoštevana vsa varnostna navodila, ki jih predvideva Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, ne bo sankcionirala.

Ni pa dovoljeno pokanje v nočnem času med 22.00 in 06.00 uro, ko se lahko s pokanjem moti mir ali počitek ljudi. V primeru takega motenja miru in počitka ljudi se kršitelj na podlagi 8. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru, kaznuje z globo najmanj 83.46 evrov.

Več informacij glede preventivnih nasvetov lahko najdete tukaj.