Na Jeruzalemu umestili Društvo vitezov jeruzalemskega templja

Na Jeruzalemu so s slavnostnim odkritjem plošče umestili sedež Društva vitezov jeruzalemskega templja

Prlekija-on.net, sobota, 10. maj 2014 ob 21:035
Slavnostno odkritje plošče

Slavnostno odkritje plošče

Na Jeruzalemu, je v soboto, 10. maja, s slavnostnim odkritjem plošče potekala svečana umestitev Društva vitezov jeruzalemskega templja (DVJT) v Dvorec Jeruzalem. S tem je sedež društva uradno umeščen v Dvorec Jeruzalem.

Prireditev so pripravili v sodelovanju z LTO Prlekija Ljutomer, Občino Ljutomer, Dvorcem Jeruzalem, vinarji, tamburaši, Prleškimi babicami ter slavnostnimi govorniki.

V uvodu je nekaj o samem Jeruzalemu in o viteškem redu povedal direktor LTO Prlekija Ljutomer, Andrej Vršič, kot slavnostna govornica je vse zbrane nagovorila županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba, nakar je Dare Jarc, predstavnik Društva vitezov jeruzalemskega templja Slovenije, več povedal o organizaciji Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH), sledilo pa je odkritje table na pročelju dvorca, s čimer je sedež društva bil uradno umeščen v Dvorec Jeruzalem.

Spodaj lahko prisluhnete, kaj so ob tem povedali gostje.

Andrej Vršič:

Olga Karba:
Dare Jarc:

V kulturnem programu so nastopili ljutomerski folkloristi in tamburaši, za pogostitev pa so poskrbeli vinarji in Klub prleških babic.

Danes namesto vojaških - humanitarne, kulturne in mirovne naloge
Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH) je nevladna organizacija Združenih narodov, registrirana v Ženevi. Današnji red Templjarjev OSMTH je posveten (necerkven) viteški red, ki v svoje vrste sprejema moške (Viteze) in ženske (Dame), ki pokažejo velika etična in moralna načela ter željo po nadaljevanju tradicije srednjeveških vitezov jeruzalemskega templja - vitezov Templjarjev.

OSMTH je krščanska ekumenska organizacija, katero je ob podpori Napoleona leta 1804 osnoval francoski fizik Fabré-Palaprat. Red je leta 1853 uradno priznal Napoleon lll in deluje na področju osnovnih tradicijah srednjeveškega reda Templjarjev. Red OSMTH obuja ter nadaljuje delo in duh viteštva srednjeveškega reda Templjarjev vendar neposredno ne izvira iz srednjeveškega reda Templjarjev, ki ga je leta 1118 ustanovil francoski plemič Hugues de Payens, ter leta 1312 ukinil Papež Klemen V.

Red OSMTH - Knights Templar lnternational danes dela za svet, v katerem je konstruktivni dialog med veroizpovedmi, kakor tudi med verujočimi posamezniki in narodi, izpeljan v miru, z medsebojnim spoštovanjem in razumevanjem; so posvečeni kraji kristjanov, in ostalih verskih skupnosti, spoštovani, zaščiteni, in jih romarji lahko varno obiskujejo; se prizna in ceni predanost, velikodušnost in poštenost vseh akterjev človekoljubne pomoči, ki naj svoja dela opravljajo etično; človekoljubje, uslužnost, predanost in poštenost povzemajo temeljna in najvišja načela viteštva in osebnih življenjskih pravil ter se širijo v družbo; je prispevek Templjarjev, srednjeveških in modernih, zlasti na področjih naravoslovja, gradnje, transporta, obrti, zdravstva, financ, diplomacije in človekoljubja, etičnosti dobro raziskan in v javnosti splošno razumljiv in cenjen.

OSMTH - Knights Templar tnternational si prizadeva postati moderna organizacija, ki bi se lahko razvila iz srednjeveškega Reda, če bi ne bil njegov zgodovinski razvoj prekinjen. Kakor tudi drugi redovi, ki temeljijo na križarski tradiciji, so se tudi oni že pred časom preusmerili z vojaških na humanitarne, kulturne in mirovne naloge, in v svojih članih vidijo osebe, ki spoštujejo etične vrednote. Današnji Templjarji si s kolektivnim delom in vzgledom posameznika prizadevajo, da bi v današnjem modernem svetu veljali viteški ideali in etična pravila življenja, navdihnjena z zapuščino Svetega Bernarda iz Clairvauxa, duhovnega očeta srednjeveškega Reda.

Po prvem delu prireditve, so prisotni imeli priložnost videti še 900 let star ritual dviga postulanta v Templjarskega Viteza v Viteški kleti Dvorca Jeruzalem.

Na prireditvi so zbrani zbirali tudi denar za Erazma.