V prvi fazi bo lokalna cesta Žerovinci - Stara Cesta urejena v dolžini 750 metrov

Prva faza zajema traso v dolžini 750 m in se začne pri Gasilskem domu v Mekotnjaku in konča pri šoli na Stari Cesti

Prlekija-on.net, sreda, 11. junij 2014 ob 08:553
Lokalna cesta Žerovinci - Stara Cesta

Lokalna cesta Žerovinci - Stara Cesta

V minulem tednu je v županatu Mestne hiše, županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba, podpisala štiri pogodbe, med njimi tudi pogodbo za rekonstrukcijo lokalne ceste Žerovinci – Stara Cesta – I. faza.

Občina Ljutomer si je projektno dokumentacijo – PZI za Rekonstrukcijo lokalne ceste št. LC 223091 Žerovinci – Stara Cesta pridobila v letu 2013. Izdelovalec projektne dokumentacije je bil Rudi Sever s.p., stroški projektne dokumentacije pa so znašali skupaj 10.614,00 evrov, z DDV.

Občina Ljutomer je izvedbo same investicije razdelila na dve fazi in ju vključila v proračunsko leto 2014. Prva faza zajema traso v dolžini 750 m in se začne pri Gasilskem domu v Mekotnjaku in konča pri šoli na Stari Cesti. Po izvedbi obeh faz bo cesta rekonstruirana v skupni dolžni 4 km. V sklopu investicije se bo izvedla rekonstrukcija cestišča, lokalna sanacija spodnjega ustroja, ureditev odvodnjavanja in celotna preplastitev.

Občina Ljutomer je javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del objavila na portalu javnih naročil dne 18. 4. 2014. Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno dne 14. 5. 2014. Svoje ponudbe so podali trije ponudniki.

Kot najugodnejši ponudnik je bilo s sklepom o oddaji naročila z dne 19. 5. 2014 izbrano podjetje Asfalti Ptuj d.o.o. Pogodbena vrednost del znaša 139.852,56 evrov, brez DDV. Rok končanja del je do 31. 7. 2014.

Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal BNG, Bojan Safran s.p., stroški nadzora pa znašajo 1.650,00 evrov, brez DDV.

Na podpisu pogodbe je bil prisoten tudi predsednik Krajevne skupnosti Stara Cesta Janko Špindler, ki je ob podpisu povedal, da jim investicija v kraju veliko pomeni in se ob tem zahvalil županji.