Kako do denarja za ureditev pokopališča

Kako do denarja za ureditev pokopališča

Prlekija-on.net, četrtek, 18. december 2008 ob 10:40
Kako do denarja za ureditev pokopališča

Kako do denarja za ureditev pokopališča

V nekaterih predelih občine Ljutomer bo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2009 višje za več kot 50 odstotkov.

Precej polemike je med člani ljutomerskega občinskega sveta na minuli seji izzval ljutomerski župan Franc Jurša s predlaganim povišanjem vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v ljutomerski občini za leto 2009. "Pri določitvi nove točke je upoštevana povprečna letna rast cen v obdobju od 1. decembra 2007 do 1. decembra 2008 v višini 3,9 odstotka, kot je navedeno v globalnih makroekonomskih okvirjih razvoja Slovenije, ki jih je pripravilo ministrstvo za finance, in povečanje za še 20 odstotkov," je bila prvotna obrazložitev svetnikom, ki so šele na sami seji, vsaj nekateri, izvedeli, da je podražitev predvidena zaradi ureditve komunalne infrastrukture na pokopališču v Ljutomeru. Po daljši razpravi so svetniki z desetimi glasovi za (proti jih je bilo sedem) sprejeli povišanje točke, ki za leto 2009 znaša 0,00455 evra.

O mrliški vežici kasneje

V tem letu je bilo na območju ljutomerske občine izdanih skupno 3889 odločb s skupnim zneskom 536.600 evrov, na podlagi nove vrednosti točke pa želi občina Ljutomer od nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v prihodnjem letu iztržiti okrog 669 tisoč evrov. Podrobnosti o predvidenem dodatnem 20-odstotnem povišanju je predstavil Dušan Kosi (DeSUS) iz gradbenega odbora za izgradnjo infrastrukture na ljutomerskem pokopališču. V prihodnjem letu bi bilo namreč okrog 86 tisoč evrov zbranih sredstev iz štirih krajevnih skupnosti (Ljutomer, Cven, Železne Dveri, Stročja vas) namenjenih za prve korake pri obnovi pokopališča. Kosi je svetnikom povedal, da so sveti krajevnih skupnosti že dali soglasje k temu projektu, katerega zaključna faza bi bila izgradnja nove mrliške vežice.

"Nočem, da se na tak način pride do vežice. Ljudje bi morali biti bolje obveščeni," je o načrtovanem povišanju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča razglabljal Anton Marinič (LDS), pridružil pa se mu je Alojz Štih (SLS), ki je tudi menil, da bi moral o zadevi prej spregovoriti občinski svet in šele nato sveti krajevnih skupnosti. "To, kar imamo sedaj, ni dobro," je o stanju na ljutomerskem pokopališču dejal župan Jurša in obrazložil, da bo v prihodnjem letu namenjenih okrog 200 tisoč evrov za nakup delov zemljišč na pokopališču ter za pripravo dokumentacije. "Mrliška vežica sedaj ostaja še odprt projekt, o katerem bomo govorili naknadno," je dodal Jurša.

Vsi so obljubljali ureditev pokopališča

"Ni idealen čas za podražitve," je nadaljeval Štih. V nadaljevanju razprave so prišli na dan podatki, da je treba k podražitvi za 23,9 odstotka prišteti še dodatnih 8 odstotkov povprečnine. Izračuni za 100 kvadratnih metrov stanovanjske površine so pokazali, da bodo lastniki v samem centru mesta Ljutomer plačevali 36,6 odstotka več. Doslej je bilo namreč treba letno odšteti 94,91 evra, po novem pa 129,70 evra. Na obrobju občine Ljutomer pa bi se nadomestilo povišalo za kar 51,6 odstotka - s sedanjih 67,31 evra za 100 kvadratnih metrov na 102,40 evra. "Nimam mandata, da bi potrdil takšno povišanje," je dejal Jože Grantaša (LDS) in predlagal, da bi povišanje plačali le v tistih štirih krajevnih skupnostih, ki gravitirajo na ljutomersko pokopališče. Zvonko Kustec (SDS) je želel, da se sam projekt izgradnje infrastrukture na pokopališču prej predstavi občanom, Kosi pa spomnil, da so na lokalnih volitvah leta 2006 prav vsi obljubljali ureditev ljutomerskega pokopališča. Pred sprejetjem povišanja so se dogovorili, da bo denar, ki ga bodo kot nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačali občani, ki ne živijo na območju omenjenih štirih krajevnih skupnosti, vrnjen krajevnim skupnostim za ureditev komunalne infrastrukture.