Prenovljena cesta skozi Malo Nedeljo

Prenovljena cesta skozi Malo Nedeljo

Prlekija-on.net, četrtek, 18. december 2008 ob 21:23
Prenovljena cesta skozi Malo Nedeljo

Prenovljena cesta skozi Malo Nedeljo

Ljutomerski župan Franc Jurša in predsednik Krajevne skupnosti Mala Nedelja Vilko Vajda sta s prerezom traku uradno predala namenu povsem obnovljen, nekaj več kot dva kilometra dolg cestni odsek na relaciji Bučkovci-Moravski Vrh, ki vodi skozi središče Male Nedelje. V sklopu investicije, ki jo je izvedel SGP Pomgrad iz Murske Sobote, so skozi del naselje Mala Nedelja zgradili pločnik ter uredili odvodnjavanje, preplastili so obstoječe avtobusno postajališče in vzdolžno parkirišče pri osnovni šoli. Prav tako so zgradili tudi odseke meteorne kanalizacije, ki skupaj s sistemom obstoječih jarkov, predvidenih muld, koritnic in drenaž skrbijo za odvajanje meteorne vode s ceste. Vrednost opravljenih del znaša nekaj več kot 937 tisoč evrov.
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko je prispevala okrog 484 tisoč evrov, iz državnega proračuna je bilo dobrih 212 tisoč evrov odobrenih na podlagi novega zakona o financiranju občin, ostalo pa prispeva iz svojega proračuna občina Ljutomer. Krajevna skupnost Mala Nedelja je pri tem projektu dodala nekaj več kot 76 tisoč evrov za izgradnjo pločnika v dolžini 300 metrov, za ureditev javne razsvetljave ter za obnovo vodovodnih cevi.