Tudi občina Radenci v skupnem inšpektoratu

Tudi občina Radenci v skupnem inšpektoratu

Prlekija-on.net, sreda, 31. december 2008 ob 12:56

Medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki ima sedež v Ljutomeru, bo v letu 2009 opravljal naloge za šest prleških občin.

V začetku letošnjega leta je na območju občin Ljutomer, Križevci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej pričel delovati Medobčinski inšpektorat, ki ima sedež v Ljutomeru. Inšpektorat, v katerem so zaposleni inšpektorica Olga Lukman in redarja Janko Prijol in Srečko Babič, na območju vseh petih občin pokriva področje nadzora občinskih predpisov in izvrševanje nalog, ki jih zakonodaja nalaga lokalnim skupnostim. V letu 2009 se bo organ preimenoval v Medobčinski inšpektorat in redarstvo, priključila pa se bo tudi občina Radenci. V organu se spreminjata tudi kadrovska zasedba in financiranje organa. V Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu bo v prihodnje, ko bo sprejeta sistemizacija delovnih mest, zaposlenih sedem ljudi.

Potem ko je radenska občina izrazila interes po priključitvi k inšpektoratu, so občine ustanoviteljice sprejele dogovor o tem, obenem pa se je spremenilo tudi ime organa v Medobčinski inšpektorat in redarstvo. Novi odlok mora sedaj podpisati vseh šest županov, veljati pa bo začel drugi dan po objavi v Uradnem listu. Takrat se bodo začeli tudi postopki o zaposlitvi novih delavcev. Na usklajevalnih sestankih vseh šestih županov je bilo dogovorjeno, da se sistemizira šest delovnih mest za redarje, vendar se na začetku zasedejo le štiri. Tako bo Medobčinski inšpektorat in redarstvo imel zaposlenega vodjo, ki bo istočasno vodja redarstva in inšpektor, inšpektorja, štiri redarje in administratorja. Občine bodo za delovanje redarstva morale zagotoviti v letu 2009 okrog 221 tisoč evrov, od tega bodo v letu 2010 del sredstev prejeli iz državnega proračuna. Dogovorjena je že tudi delitev sredstev, in sicer po dveh ključih. Občine bodo po številu prebivalcev financirale odhodke za plače in druge izdatke za zaposlenega inšpektorja, inšpektorja, ki je istočasno predstojnik organa in vodja redarstva, administratorja ter nakup opreme, po ključu razdelitve glede na število redarjev v občini pa bodo občine financirale odhodke za plače in druge izdatke za zaposlene redarje ter za izdatke za blago in storitve, ki se nanašajo izključno na redarje. Znano je namreč, da bosta na željo občine Radenci v tem zdraviliškem kraju delovala dva redarja, preostala dva pa na območju preostalih petih občin soustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata in redarstva, kot je bilo že doslej.

Obilo dela za inšpektorat

Medobčinski inšpektorat s sedežem v Ljutomeru je v prvih enajstih mesecih letošnjega leta na območju petih občin obravnaval 404 zadeve, največ, 232, na področju ravnanja s komunalnimi odpadki. Izstopa občina Križevci, kjer medobčinska inšpektorica Olga Lukman obravnavala 146 zadev. V okviru medobčinskega inšpektorata deluje tudi redarstvo. V prvih enajstih mesecih letošnjega leta je bilo izdanih 474 plačilnih nalogov, kar 434 v ljutomerski občini. Do konca novembra je bilo plačanih 329 nalogov, ki jih je izdalo redarstvo, vloženih pa je bilo 32 ugovorov.


Več v Gospodarstvo