Za spremembo politike, ne le obrazov!

Prlekija-on.net, sreda, 9. julij 2014 ob 19:21
Darja Kosič Auer

Darja Kosič Auer

Spoštovane občanke in občani, prijateljice in prijatelji.

V nedeljo, 13. julija, bomo odšli na  predčasne volitve poslancev za državni zbor. Se zavedamo, kakšna moč nam je podeljena in kakšno odgovornost nosimo za prihodnost naše domovine?
Žal mi je, da v Ljutomeru ni bilo organizirano nobeno soočenje kandidatov, da bi lahko predstavili ključne teme iz programov strank in odgovarjali na vaša vprašanja. V drugih volilnih okrajih volivci imajo to možnost.

Verjamem, da smo se že vsi naveličali kritiziranja in vsakodnevnih razočaranj. Nekateri so celo obupali in ne razmišljajo več o tem, da bi poskušali kaj spremeniti na bolje.
Ali je res tako brezupno? Se lahko sprijaznimo z mislijo, da smo imeli priložnost ukrepati, pa nismo? Potem, ko bo prepozno, ne bo več druge priložnosti! Gospod Branimir Štrukelj je na okrogli mizi o šolstvu dejal nekako takole: »Ne morem si privoščiti te depresivne misli, da ni nobene možnosti, nobene rešitve. S to mislijo preprosto ne bi mogel živeti!«

Program Združene levice

Na okrogli mizi smo spregovorili o tem, v kakšen položaj lahko šolstvo pahnejo pretirani varčevalni ukrepi. JAVNO ŠOLSTVO je v primerjavi z drugimi  področji javnega sektorja utrpelo največjo mero varčevanja.  Če se bo tako nadaljevalo,  šole ne bodo mogle več zagotavljati kakovostnega izobraževanja. V takem primeru se bodo pojavile zahteve po zasebnih šolah, kamor bo odtekal dodatni denar na račun javnih šol. Zasebne šole bodo lahko obiskovali samo premožni. Več kot 90% prebivalcev si tega ne bo moglo privoščiti in tako bo njihovim otrokom onemogočeno dosegati kakovostno izobrazbo.
Spoštovani, nastopati proti javnemu šolstvu pomeni nastopati v škodo večine!
Nobena država, ki se je znašla v krizi in jo je tudi dobro prestala, ni krčila financiranja javnega šolstva, ker se zavedajo, da je kakovostna izobrazba, vrhunske sposobnosti ter inovativnost ljudi tisto, kar družbi in državi omogoča napredek.  Priporočam vsem staršem in zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, da si ogledate izsek iz razprave g. Branimirja Štruklja v priloženem posnetku.

ZDRUŽENA LEVICA  je brezkompromisno proti vsakršnim oblikam varčevalnih ukrepov in za ustavitev vseh procesov privatizacije. Ko nas državljani sprašujejo, če glas za Združeno levico ne bo izgubljen glas, ker bo to lahko glas za opcijo, ki ji ne bo uspelo prestopiti praga državnega zbora, jim jasno in odločno povemo, da je glas za Združeno levico v vsakem primeru zmagovalen glas. Zakaj?

ZDRUŽENA LEVICA je nova politična sila, ki bo v nasprotju z vsemi drugimi predstavljala in brez rezerve zastopala resnične interese delavcev, upokojencev, študentov, brezposelnih, invalidov in drugih diskriminiranih manjšin in skupin. Zastopala bo interese večine, ki smo zaradi privatizacij, slabega stanja gospodarstva, varčevalnih ukrepov in krčenja javnega sektorja vsak dan v slabšem položaju.

Vsem državljanom je naloženo nezasluženo breme - vračati moramo to, kar so si drugi  nezakonito vzeli! Denar delavcev, upokojencev, študentov in brezposelnih namenjamo za poplačilo tajkunskih kreditov - denar vračamo tistim, ki so za krizo najbolj odgovorni! Zakaj dosedanji poslanci in vlada niso vzpostavili sistemov nadzora in zakonodaje, ki bi kaznovala kršitve in pripeljala nazaj nezakonito pridobljen denar?

Se lahko sprijaznimo s tem, da imamo v  Sloveniji 400.000 državljanov, ki živijo pod pragom revščine? Kaj so dosedanji poslanci in politiki naredili, da bi preprečili to poglabljanje razlik in pehanje večine v revščino? In kaj so naredili, da bi onemogočili nezakonito bogatenje manjšine?

Slovenci smo izjemno delovni in sposobni ljudje, inovativni in skrbni. Imamo dovolj naravnih bogastev in virov, s katerimi bi zmogli uspešno in odgovorno gospodariti. Samo dovoliti nam morajo. Sprašujem se, zakaj večina medijev ne izpostavlja mnogih uspešnih in zglednih podjetij, inovacij, pobud povezovanja in sodelovanja pridelovalcev hrane in drugih uspešnih zgodb. Civilno družbena gibanja, ki naredijo ogromno za aktivno vključenost prebivalcev vseh starosti ter s tem prispevajo k boljšim in zdravim družbenim razmeram, so drugi dokaz najsvetlejše plati sodržavljanov.

ZDRUŽENA LEVICA bo zahtevala vzpostavitev pogojev za soupravljanje podjetij. Banke so financirale prevzeme državnih podjetij posameznikom, zakaj ne financirajo odkupa podjetij zaposlenim?

ZDRUŽENA LEVICA je glas za drugačno prihodnost, v času, ko nam vsi drugi ponujajo vedno slabše različice vračanja v preteklost, v objem kapitalizma, ki je vsak dan bolj surov do ljudi. Filozofijo kapitalizma lahko razberemo iz vodila bankirjev ene najmogočnejših svetovnih bank: »Ni dovolj, da tebi uspe, drugim mora spodleteti!«
Zato pozivam vse, ki ste privrženci ideje demokratičnega ekološkega socializma, k udeležbi na volitvah in glasovanju za napredno in socialno politiko.

ZA prihodnost, v kateri bo vsem omogočena brezplačna izobrazba, univerzalno zdravstvo in varna starost.

ZA prihodnost, v kateri bomo našim zanamcem predali okolje in naravne vire, ki bodo omogočali kakovostno in zdravo življenje na našem planetu.

ZA spremembo politike.

Darja Kosič Auer, kandidatka koalicije Združena levicaNaročnik oglasa je Koalicija Združena levicaVeč v Politika