Razočaranje na levem bregu Mure: Prleki prehitevajo pri pomurskem vodovodu?

Razočaranje na levem bregu Mure: Prleki prehitevajo pri pomurskem vodovodu?

Branko Žunec, sreda, 14. januar 2009 ob 11:50
Razočaranje na levem bregu Mure: Prleki prehitevajo pri pomurskem vodovodu?

Razočaranje na levem bregu Mure: Prleki prehitevajo pri pomurskem vodovodu?

Nad ravnanjem sosedov z desnega brega Mure je "ogorčen in razočaran" koordinator murskosoboškega podsistema B pomurskega vodovoda Franc Šlihthuber.

Včeraj so župani občin Apače, Gornja Radgona in Ljutomer Darko Anželj, Anton Kampuš in Franc Jurša, zadnja dva sta tudi pomurska poslanca, v prostorih Državnega zbora RS ministru za okolje in prostor Karlu Erjavcu predali vlogo za pridobitev sredstev iz kohezijskega sklada za izgradnjo sistema C pomurskega vodovoda, ki zajema občine na desnem bregu Mure.
Po predaji vloge je Jurša povedal, da jim je s pomočjo strokovnih služb uspelo pripraviti vso potrebno dokumentacijo za predajo vloge za pridobitev evropskih sredstev. Najprej bo morala zadeva skozi sito Ministrstva za okolje in prostor (MOP) in Službe Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR). "Če bo vloga pozitivno rešena, se bo postopek nadaljeval z zbiranjem najugodnejših ponudnikov in vsega ostalega, kar je povezano z neposredno izvedbo projekta. Računam, da bi lahko začeli neposredno izvajanje projekta, ki je do sedaj največji v naši občini, proti koncu tega leta." Na vprašanje, kako daleč so s pripravo vlog za pridobitev evropskih sredstev za izgradnjo sistemov A in B pomurskega vodovoda, ki zajemata občine na levem bregu Mure oziroma na območju upravnih enot Lendava in Murska Sobota, smo vprašali koordinatorja obeh sistemov, župana občine Črenšovci in Gornji Petrovci Antona Tōrnarja in Franca Šlihthubra.

Nekaj mesecev zaostanka za Prleki

Tōrnar: "Za Prleki zaostajamo za nekaj mesecev. Do sedaj smo obravnavali in sprejeli dokument Identifikacija investicijskega projekta ter ga poslali v SVLR, kjer ga bodo pregledali. Pričakujemo pozitivno mnenje. Pripravljamo tudi drugi del investicijske dokumentacije, predinvesticijsko zasnovo in investicijski načrt ter vlogo za kandidaturo na kohezijska sredstva. Na skupnem sestanku predstavnikov MOP, SVLR in županov z območja upravne enote Lendava naj bi vlogo za pridobitev sredstev podali do sredine tega leta. Sistem A bo kandidiral za pridobitev 60 odstotkov sredstev od skupaj 18 milijonov evrov, kolikšna je vrednost primarnih vodov, skupaj z ureditvijo vodovodnih zajetij pa bo znašala vrednost tega kraka pomurskega vodovoda okrog 20 milijonov evrov. Iz državnega proračuna naj bi dobili 30 odstotkov, 10 odstotkov potrebnih sredstev bi zagotovile občine iz svojih proračunov." Dodal je, da v občinah Lendava, Črenšovci, Odranci, Velika Polana, Turnišče, Kobilje in Dobrovnik pripravljajo tudi "projektno dokumentacijo za lasten del projekta vsak na svojem območju, ki jih bomo financirali posebej, smo tik pred izdajo gradbenih dovoljenj. To pomeni, da bomo lahko takoj po tem, ko bo vloga za pridobitev kohezijskih sredstev za naš del pomurskega vodovoda odobrena, začeli investicijo."

Šlihthuber: "V nasprotju z dogovorom"

Šlihthuber: "Ogorčen sem in razočaran, saj se projekt pomurskega vodovoda, ki je namenjen vsem prebivalcem te regije, izvaja v nasprotju z dogovorom 27. novembra lani s takratnim ministrom za okolje in prostor Janezom Podobnikom in generalno direktorico direktorata za evropske zadeve in investicije v tem ministrstvu Bernardo Podlipnik. Po tem dogovoru naj bi vlogo za dodelitev kohezijskih sredstev podali skupaj oziroma naj bi to storila država in ne vsak posebej za posamezni podsistem, saj je to enotni oziroma skupni projekt." Poudaril je, da so se v MOP tudi dogovorili, da "ministrstvo pripravi celotno dokumentacijo za prijavo na kohezijski sklad, ker je to njegova obveznost. Prleki so se odločili, da samostojno pripravijo dokumentacijo, mi smo se odločili, naj to v skladu z omenjenim dogovorom pripravi ministrstvo in tega do sedaj še nihče ni preklical."