Infrastruktura za turiste in domačine

Infrastruktura za turiste in domačine

Prlekija-on.net, sobota, 17. januar 2009 ob 09:24
Infrastruktura za turiste in domačine

Infrastruktura za turiste in domačine

Občina Veržej si prizadeva pridobiti nepovratna sredstva za infrastrukturo v bližini Term Banovci.

"Obstoječa neurejena infrastruktura predstavlja prometno nevarnost za domače otroke, ki hodijo v šolo, kakor tudi za turiste, ki ceste uporabljajo za sprehajanje in kolesarjenje do naselja Veržej, največkrat tudi v večernem času in ponoči, ko naselje Banovci ni osvetljeno." To je bil glavni razlog župana občine Veržej Slavka Petovarja, članov občinskega sveta in občinske uprave, da so se v tem mandatu lotili obnove infrastrukture v turističnem naselju Banovci v navezavi na naselje Veržej. Tako nameravajo v naslednjih letih vložiti v izgradnjo in posodobitev cest, ulične razsvetljave ter kolesarsko-sprehajalnih poti več kot 1,2 milijona evrov.

Septembra lani se je v veržejski občini pričela prva faza izboljševanja infrastrukture. Ljutomersko podjetje Segrap je bilo kot najugodnejši ponudnik izbrano za ureditev ceste med Veržejem in Banovci, v sklopu investicije pa sta bili zgrajeni kolesarsko-sprehajalna pot ter ulična razsvetljava. Celotna vrednost investicije je nekaj več kot 450 tisoč evrov, od tega so prejeli 354 tisoč evrov nepovratnih sredstev. V letošnjem in prihodnjem letu se bodo pričela dela v celotnem naselju Banovci. Letos bodo zanje namenili dobrih 360 tisoč evrov, prihodnje leto pa dobrih 850 tisoč evrov. Večji delež bo nepovratnih sredstev iz raznih skladov in državnega proračuna, delno pa se v investicijske posodobitve vključuje tudi termalno kopališče. Prav za del naselja Banovci, ki vodi do edinstvenih term z naturističnim kampom, se je občina Veržej pred kratkim prijavila na razpis - prizadeva si pridobiti nepovratna sredstva iz Programa razvoja podeželja in razvoja vasi. Ocenjena vrednost pločnika in ulične razsvetljave v dolžini 600 metrov je okrog 180 tisoč evrov, če bodo na razpisu, ki predvideva 50-odstotni delež sofinanciranja, uspešni, pa se pričetek del predvideva aprila prihodnje leto.

"Turizem postaja vse bolj pomembna in obetavna gospodarska panoga. Seveda pa sodobnim turistom postaja vse bolj pomembno ne zgolj to, kar mu ponudnik turističnih storitev ponuja znotraj svojega obzidja, saj turist vedno širše razume turistično ponudbo. Tako turista vse bolj zanimajo urejene kolesarske poti, pešpoti, čisti in urejeni kraji, naravno in kulturno bogastvo območja. Območje tako postane turistično zanimivo šele takrat, ko se ob klasični gostinski in hotelski ponudbi pojavi tudi ustrezna možnost za drugačno preživljanje prostega časa. Za vse to pa je potrebna tudi ustrezna infrastruktura turističnega naselja," se pomembnosti turizma za razvoj tega območja ob Muri zavedajo v veržejski občini.