V spor se je vključil odvetnik Zdolšek

Dvorec Jeruzalem

Prlekija-on.net, četrtek, 29. januar 2009 ob 10:12
V spor se je vključil odvetnik Zdolšek

V spor se je vključil odvetnik Zdolšek

IGD Holermuos želi povrnjenih 2,4 milijona evrov (brez DDV) vlaganj v Dvorec in TIC na Jeruzalemu.

Septembra leta 2007 je bil uradno odprt prenovljeni Dvorec Jeruzalem ob cerkvici na vinorodnem Jeruzalemu, vse do danes pa niso bila potrjena vlaganja v prenovo. IGD Holermuos, kot podnajemnik in investitor v obnovo, je v izračunu vlaganj v rekonstrukcijo turističnega objekta Jeruzalem in servisno informacijskega objekta navedel znesek 2,4 milijona evrov (brez DDV). Glede na dogovor med občino Ljutomer in najemnikom, družbo Jeruzalem Ormož VVS, naj bi vlaganja v dvorec in bližnji turističnoinformacijski center, znašala le 1,2 milijona evrov (brez DDV), zato vlaganja tudi 16 mesecev po otvoritvi objekta niso potrjena.

Zapleti že na začetku


Občina Ljutomer je kupila propadajoči objekt na Jeruzalemu in ga dala za 50 let v najem družbi Jeruzalem Ormož VVS. Pozneje so bili podpisani dodatni aneksi k pogodbi, ki so najprej omogočili najemniku, da je izbral podnajemnika, pozneje so tudi spreminjali datume dokončanja del. Družba IGD Holermuos je namreč zaradi novih projektnih rešitev bila primorana zaprositi za novi rok, bistveno pa se je spremenila tudi višina vlaganj v objekte. " Pri izvedbi del se je izkazalo, da projektna dokumentacija ni popolna, da del objekta ni primeren za sanacijo in ga je treba nadomestiti z novim. Potrebno je bilo projektiranje ter poiskati vsa ustrezna soglasja, tudi spomeniško varstvo je podalo svoje mnenje, pridobiti pa je bilo treba tudi spremembo oziroma dopolnitev gradbenega dovoljenja," je med drugim navedeno v poročilu o poteku izvedbe obnove.

Davorin Lesjak iz družbe IGD Holermuos nam je dostavil obsežno dokumentacijo, s katero želi dokazati, da je bilo vlaganj v objekte za skoraj 2,4 milijona evrov (brez DDV), ki pa jih lastnik in najemnik objekta do danes nista potrdila. Na zahtevo ljutomerskega župana Franca Jurše je bila izdelana tudi ocena reprodukcijske vrednosti za objekta na Jeruzalemu, sodno zapriseženi cenilec za gradbeništvo Branko Joha pa je ocenil, da je vrednost investicije v omenjena objekta na Jeruzalemu nekaj več kot 2,4 milijona evrov (brez DDV).

"Na zadnji seji nadzornega sveta naše družbe v minulem letu so člani potrdili vlaganja v objekte v višini 1,2 milijona evrov. Sklep nadzornega sveta družbe je za mene obvezujoč," nam je povedal predsednik uprave družbe Jeruzalem Ormož VVS Ivan Serec.

Občina še ni podala stališča

Glede zahtevka družbe IGD Holermuos svojega uradnega stališča vodstvo ljutomerske občine še ni podalo. Potrditev višine vlaganj v objekte je potrebna zaradi tega, ker je v pogodbi navedeno, da se vlaganja poračunajo z najemnino za Dvorec Jeruzalem. Po nekaterih podatkih ima družba IGD Holermuos Dvorec Jeruzalem v podnajemu za dobo desetih let, govori pa se tudi o podnajemu za dobo 20 let. Za razreševanje spora je družba IGD Holermuos najela odvetniško družbo Zdolšek iz Ljubljane, ki je z dvema dopisoma občino Ljutomer že opozorila na sankcije v primeru, da vlaganja ne bodo potrjena. "V interesu občine Ljutomer je, da sodeluje pri sklepanju teh pogodbenih razmerij. V kolikor se namreč vložena sredstva IGD Holermuos v navedeni objekt ne bodo mogla poračunati skozi plačevanje podnajema, bo občina Ljutomer dolžna vrniti vložena sredstva, ki bodo presegala vrednost podnajemnega razmerja," je med drugim v dopis zapisal odvetnik Stojan Zdolšek, ki vztraja pri priznanju vložka v višini 2,4 milijona evrov (brez DDV), v nasprotnem primeru bodo prisiljeni vložili tožbo proti občini Ljutomer in zahtevali vračilo vloženih sredstev.