Razočarana zapustila sejo

Razočarana zapustila sejo

Prlekija-on.net, petek, 30. januar 2009 ob 17:33
Razočarana zapustila sejo

Razočarana zapustila sejo

Ceste na območju Kupetincev v občini Sveti Jurij ob Ščavnici bodo prišle na vrsto šele leta 2011.

Zaradi lažjega načrtovanja investicij so tudi v občini Sveti Jurij ob Ščavnici pripravili proračuna za dve leti, dokončno pa so ga potrdili na minuli 20. redni seji občinskega sveta. Glede na prvo obravnavo je prišlo do določenih sprememb v proračunu za leto 2009, saj so svetniki pristali na številne amandmaje, ki jih je predlagal župan Anton Slana. Prihodki za letošnje leto so tako planirani v višini 3,6 milijona evrov, kar je za 0,3 odstotka več kot je bilo prvotno planirano, odhodke pa župan z občinsko upravo planira v višini 5,1 milijona evrov, kar predstavlja 3,7-odstotno povečanje v primerjavi z osnutkom proračuna za letošnje leto.
"Proračunski primanjkljaj v višini 1,5 milijona evrov bomo pokrivali z ostankom sredstev na računu občine na dan 31. decembra 2008 v višini 672.539 evrov, z vračilom kupnine za stanovanje v višini 528 evrov in z zadolževanjem v višini 831.838 evrov. V proračunu za leto 2009 je predvideno tudi povečanje kapitalskih deležev, ki se nanaša na ustanovitev javnega podjetja Prlekija, v višini 2.054 evrov," je obrazložil Slana. Za leto 2010 planirajo v Svetem Juriju ob Ščavnici prihodke v višini štirih milijonov evrov, odhodki pa se predvidevajo v višini 4,6 milijona evrov. Primanjkljaj bodo pokrili z dodatnim zadolževanjem.

V obeh letih nameravajo v Svetem Juriju ob Ščavnici nameniti kar blizu 5,5 milijona evrov za novogradnje, adaptacije in rekonstrukcije. Največ denarja, 1,6 milijona evrov, predvidevajo za izgradnjo kulturno-upravnega središča, katerega gradnja bo potekala na prostoru stare šole, to so že porušili. Slana nadaljuje tudi s svojim načrtom obnavljanja občinskih cest, za kar je v letih 2009 in 2010 predvideno okrog dva milijona evrov. Vendar načrt obnavljanja cest ni navdušil svetnice Marte Postružnik, ki je vložila amandma, s katerim je želela, da se občina dodatno zadolži za rekonstrukcijo cest na območju Kupetincev. "Na tem območju je še nekaj kilometrov neasfaltiranih cest," je spomnila Postružnikova, vendar ji kolegi svetniki niso prisluhnili. Amandma, s katerim je zahtevala rekonstrukcijo cest v višini okrog 100 tisoč evrov, je podprla le Postružnikova, dva svetnika sta bila proti, kar sedem pa jih ni glasovalo. Postružnikova je pred glasovanjem pripomnila še, da kot svetnica občinskega sveta v svoj volilni okraj ni uspela pripeljati nobene cestne investicije. Ker ni uspela prepričati svetnikov, da jo podprejo pri prizadevanjih za ureditev cestne infrastrukture na območju Kupetincev, je pred glasovanjem o celotnem proračunu za letošnje leto razočarana zapustila sejo.