Samooskrba Pomurje - moderna zadruga, v kateri lahko sodeluje vsak

Samooskrba Pomurje je bila ustanovljena julija letos s strani mladih ljutomerskih poslovnežev

Prlekija-on.net, sobota, 20. september 2014 ob 09:31
Zaradi specifičnih razmer v Sloveniji brez kmeta ne bo pridelave hrane

Zaradi specifičnih razmer v Sloveniji brez kmeta ne bo pridelave hrane

Kmetijska zadruga Samooskrba Pomurje, z.b.o. (Samooskrba Pomurje) je novoustanovljena zadruga, ki združuje tradicijo ter moderne marketinške in poslovne metode. Kombinacija tega omogoča strokovno, trgu in trendom primerno ter napredno poslovanje na področju kmetijstva.

Samooskrba Pomurje je bila ustanovljena julija letos s strani mladih ljutomerskih poslovnežev, ki pogrešajo moderne marketinške in poslovne metode pri prodaji primarnih in sekundarnih kmetijskih proizvodov ter želijo izboljšati položaj kmetov in kmetijstva. Zadruga je v rokah mladega vodstva, ki je podkovano v najnovejših poslovnih modelih in sledi svetovnim trendom, saj je v svetu zadružništvo precej bolj razvito, kot v Sloveniji. Posebnost zadruge je v tem, da članom zadruge omogoča pravičen odkup in takojšnje plačilo ter posredovanje njihovih izdelkov trgovinam. Samooskrba Pomurje ne omogoča vključevanja le velikim kmetovalcem, ampak vsakomur, ki ima nekoliko odveč pridelka in ga želi prodati – pa naj gre za velike kmetovalce oz. gospodarske subjekte, majhne lokalne kmetije ali pa za t. i. vrtičkarje. Sodeluje torej lahko vsak, zadruga pa vsem omogoča nastop na trgu, česar člani s samostojnim nastopom na trgu ne bi mogli doseči ali pa bi jih dosegli v manjšem obsegu.

Poleg omenjenih prednosti za kmete Samooskrba Pomurje prinaša tudi nova delovna mesta za Pomurje, kjer je stopnja brezposelnosti precej visoka. Zaradi idealnih pogojev kmetovanja v Pomurju je potrebno vlagati v razvoj kmetijstva in tako dvigniti gospodarsko rast, kar je v teh časih še kako pomembno; tudi v preteklosti smo reševali kmetijske krize z zadružništvom. Zaradi specifičnih razmer v Sloveniji namreč brez kmeta ne bo pridelave hrane. Potrebno se je postaviti zanj, za njegove pravice, težave in izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja rodovitna pomurska zemlja in bogata tradicija kmetovanja. Gre za neke vrste socialno podjetništvo, ki prispeva k družbenemu napredku, k novim delovnim mestom in razvoju podeželja.

Več kot stoletna zgodovina zadružništva na Slovenskem kaže, da so zadruge zaradi solidarnosti in pravičnega sistema sposobne razvijati socialni kapital, pripadnost, inovativnost ter ekonomsko konkurenčnost. V tujini je zadružništvo precej bolj uveljavljeno in tudi zaželeno. Za oris stanja – v Sloveniji je bilo leta 2012 v zadružništvu pol odstotka delovnih mest, v EU pa v povprečju v različnih sektorjih gospodarstva sedem odstotkov, kar nakazuje na potrebo po ponovnem razmahu zadružništva kot nekoč, a seveda s sodobnimi prijemi. Samooskrba Pomurje spodbuja kmetijsko naravnanost, predvsem mladih, ki so tisti, ki lahko poskrbijo za ohranitev oz. boljši razvoj (pomurskega) kmetijstva.

Kmetijsko zadrugo Samooskrba Pomurje je prvi podprl Mercator d.d. Pridelke zadruge Samooskrba Pomurje lahko zdaj najdete na stojnicah »Iz domačih krajev« samo v izbranih  trgovinah: Mercator hipermarket Ljubljana Šiška, Mercator hipermarket Ljubljana Šmartinka, Mercator hipermarket Ljubljana Rudnik, Mercator hipermarket Kranj Primskovo in Mercator hipermarket Maribor Tabor.