Postavitev temeljnega kamna za izgradnjo vrtca in osnovne šole v Cezanjevcih

Šola z vrtcem se bo gradila postopoma, najprej se predvideva gradnja vrtca

Karmen Rauter, petek, 26. september 2014 ob 23:4213
Postavitev temeljnega kamna v Cezanjevcih

Postavitev temeljnega kamna v Cezanjevcih

V četrtek, 25. septembra, ob 17. uri, je potekala slovesnost ob postavitvi temeljnega kamna za izgradnjo vrtca in OŠ v Cezanjevcih.

OŠ v Cezanjevcih si že dolga leta prizadeva za novogradnjo šole z vrtcem. Trenutna stavba, v kateri poteka vzgojno-izobraževalno delo nikakor ne ustreza standardom in normativom, predpisanim za izvajanje pouka in predšolske vzgoje.

»Današnji dan nas preveva z velikim optimizmom, saj smo en korak bližje naši dolgoletni želji«, so bile besede ravnateljice OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, Brigite Hojnik, ki jih je v svojem pozdravnem nagovoru namenila zbranim.

Njenemu mnenju so se pridružili tudi predsednik KS Cezanjevci, Franc Slokan, županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba in Irena Kumer, predstojnica ZRSS OE Murska Sobota. Slednja se je v svojem nagovoru navezala na deklamacijo drugošolca in opomnila pristojne za izvedbo projekta, naj ne dovolijo, da se šola v Cezanjevcih zgradi šele takrat, ko bo nastopajoči drugošolec mogoče že v srednji šoli ali celo na fakulteti.

Šola z vrtcem se bo namreč gradila postopoma. Tako se najprej predvideva le gradnja vrtca.

Postavitev temeljnega kamna so s kulturnim programom obogatili učenci OŠ Jana Ribiča Cezanjevci. Skozi deklamacije so predstavili vasi šolskega okoliša in šolo, v skeču opomnili na veliko željo in potrebo po novi šoli, zapeli pesem, najmlajši iz vrtca pa so začeli na odru kar sami graditi.

Po zaključeni slovesnosti se je druženje nadaljevalo s pogostitvijo v telovadnici šole.tulipan sobota, 27. september 2014 ob 17:56

Mene pa zanima in to res zanima kdaj pa boste kaj dali za lotmerški vrtec.Ker je sramotno to viditr ka je dosti stvari istih kak pred 35lete kda smo mi hodile .Ka ne gučin o storeh oknah smo meli nekšo prireditev in smo sedeli pri oknah pa je to tak pihalo ka je groza.Mislin ka bi občina tude v lotmerki začela razmišljati o razširitvi in obnove.Ravnateljica nam je na prven sestanku ki smo ga imeli vztrajno govorila ,da se otroci morajo gibati vsaj eno uro na dan,kar poleti ni problem v zime pa je pa se nimajo kje,ker nimajo telovadnice.Na kunce lehko rečen samo SRAMOTA Hudi

SimonR sobota, 27. september 2014 ob 21:03

Če ste spremljali sprejemanje letošnjega proračuna ste videli, da je županja predlagala razširitev in obnova vrtca v Ljutomeru, vendar svetniki tega predloga niso potrdili, zato se ta investicija v letu 2014 ne bo zgodila. Verjamem pa, da bo prišlo do izgradnje prizidka, če bo Olga dobila volitve in bodo v občinskem svetu sedeli ljudje, ki se ne bodo šli politike in nagajanj. Pa tudi v njenem programu je zajeta ta investicija.

Prlek_Spik sobota, 27. september 2014 ob 21:42

Kak lahko rečete da se bo gradilo samo, če bo gospa Olga izvoljena? Kaj se je pa delalo v letu 2012, 2013 in zakaj je moral vrtec in zgled da vsi ostali projekti čakati na proračun leta 2014? Izjemno sramotno, kaj moramo v Lotmerki trpeti zaradi županje in njenega zgovarjanja na svetnike. Če bi bila županja sposobna, bi nova šolo že zdavnej lahko stala in se ne bi komaj en mesec pred volitvami vsi temeljni kamni postavljali. Sramota za Lotmerk!
Do izgradnje bo prišlo, če se zamenja županja in ljudje, ki v 4 letih niso nič storili!

Tinek sobota, 27. september 2014 ob 22:28

Prav smešno je, kako se zdaj podpisujejo pogodbe in odpirajo gradbišča. Sredstva za marsikaj (npr. pot na šolo I.C.) so bila že dalj časa v proračunu pa se ni mudilo. Vse za vtis in reklamo....če razdelimo to, kar se sedaj dela (v glavnem podpisujejo pogodbe) na 4 leta, vidimo dejansko učinkovitost! Pomežik

Tinek sobota, 27. september 2014 ob 22:30

Iskrena čestitka pa Cezanjevčarom, veselim se z njimi!

pravični sobota, 27. september 2014 ob 22:50

Sam temeljni kamen še nič ne pove in tudi nič ne prinaša.

Vsak ga lahko postavi na kakšen travnik.

Nekaterim je pač glavno, da je ceremonija.

Dobro bi bilo vprašati odgovorne, če so že vsa zemljišča odkupljena.

Mimogrede.

Nekaj let nazaj se je na horuk postavil temeljni kamen za skate park, ki je potem leta sameval.

Skate par pa se je letos, spet na horuk in vso silo, bolj provizorično, kot zares, postavil na povsem drugi lokaciji.

Kaj se pa tiče vrtca v Ljutomeru, ki ga je omenil tulipan in SimonR, je brez smisla delati prizidek k 40 let stari zgradbi, ki je dotrajana.

Obstoječi vrtec tudi več ne ustreza standardom in deluje na dveh lokacijah.

Vsak dober gospodar to dobro ve in bi naredil nov objekt.

Zato ima županski kandidat in stranke, ki ga podpirajo v svojem programu NOV vrtec v Ljutomeru in ne samo prizidek.

SimonR nedelja, 28. september 2014 ob 01:31

Nabijanje v prazno in zavajanje občanov, da v 4 letih ni županja nič naredla me je pripeljalo do tega da si vzamem čas in grem na občinsko stran pogledat kaj se je naredilo v času njenega mandata. Torej vašo natolcevanje da se do sedaj nič ni delalo je mlatenje (predvolilne) prazne slame ker spodaj so naštete že zaključene investicije:

- Rekonstrukcija lokalne ceste Žerovinci – Stara Cesta

- Asfaltiranje ceste proti Cubru

- Preplastitev odseka ceste Sitarovci - Precetinci

- Izgradnja igrišča za košarko in skate poligona

- Plezalna stena in fitnes na prostem

- Prenovljena mrliška vežica v Ljutomeru

- Digitalizacija kino dvorane v Kulturnem domu Ljutomer

- Prenova športnega igrišča pri Mali Nedelji

- Obnova spomenika Janka Ribiča v Cezanjevcih

- Sanacija poškodovanega Glavnega trga v Ljutomeru

- Energetska sanacija OŠ Cvetka Golarja Ljutomer

- Kanalizacijsko omrežje za naselji Noršinci in Babinci

- Rekonstrukcija salonitnega cevovoda v naselju Stročja vas

- Sekundarno kanalizacijsko omrežje Pristava

- Rekonstrukcija ceste v Desnjaku

- Sanacija betonskih stebrov na mrliški vežici

- Cesta Koračice

- Izgradnja vodovoda v mestnih ulicah (mestni breg)

- Obnova kapele sv. Florijana z obzidjem na Miklošičevem trgu v Ljutomeru

- Otroška igrala v Cezanjevcih

- Otroška igrala na Glavnem trgu

- Streha na objektu Ormoška 3 v Ljutomeru

- Fasada na garderobah na nogometnem igrišču

- Prenova gasilskega doma v Radoslavcih

- Prenova gasilskega doma v Radomerju

- Prenova gasilskega doma v Cezanjevcih

- Prenova gasilskega doma v Precetincih

- Prenova gasilskega doma na Cvenu

- Sanacija strehe na Ormoški 21, Ljutomer (Vrtec Ljutomer)

- Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v naselju Mekotnjak

- Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v naselju Presika

- Rekonstrukcija garderob na nogometnem igrišču v Ljutomeru

- Ureditev odvodnjavanja odpadnih voda v industrijski coni v Ljutomeru

- Zamenjava strešne kritine v Cezanjevcih na loku

- Postavitev sončnih elektrarn na objektih v lasti Občine Ljutomer

- Rekonstrukcija dela LC 223200 Stročja vas – Podgradje, v naselju Stročja vas

- Izgradnja tlačnega voda kanalizacijskega omrežja Stročja vas (2. faza)

- Nova streha na gasilskem domu v Ljutomeru

- Celovita prenova mestnega jedra

- Izgradnja komunalne infrastrukture za potrebe naselja Juršovka v Ljutomeru in ureditev otroškega igrišča

- Bivalna enota za vrtec Cezanjevci

- Nabava opreme za konjeniški muzej v Ljutomeru

- Obnova Zadružnega doma na Cvenu

- Zbirni kanal Pristava – Stročja vas

- Izgradnja kanalizacijskega omrežja Šalinci – Krištanci – Grlava

- Rekonstrukcija letnega kopališča v Ljutomeru

- Obnova strešne kritine na OŠ Cvetka Golarja

- Sanacija strehe na mrliški vežici v Ljutomeru

- Ureditev postajališča za otroke v Vogričevcih

- Rušitev stare osnovne šole v Stročji vasi in priprava prostora za izgradnjo doma dementnih oseb

- Izgradnja krožišča "K2"

- Rekonstrukcija Lokalne ceste 223041, odsek Pristava – Mota

- Obnova javne poti Hujbar

- Splošna knjižnica Ljutomer – izgradnja dvigala

- Zamenjava strešne kritine na telovadnici Osnovne šole Janka Ribiča

pravični nedelja, 28. september 2014 ob 10:57

Nihče ni rekel, da se ni nič naredilo.

Veliko zgoraj navedenih stvari je, ki sploh ne spadajo v projekte občine, ker gre za navadna vzdrževalna dela.

Pač je potrebno ločiti vzdrževanje objektov od konkretnih projektov, ki prinesejo novo dodano vrednost.

O nekaterih projektih bi se dalo debatirati, kako, kdaj in na kak način so bili narejeni in če so na primerni lokaciji.

Glede mrliške vežice se je samovoljno odstopilo od prvotnega projekta in se spremenilo prvotno celostno zasnovo pokopališča.

O sončnih celicah na nekaterih javnih strehah pa ne bi.

Koliko sem slišal, bi naj o tem končno besedo povedale določene državne institucije, ki so zadolžene za preiskovanje takih zadev.

No, obnovo Zadružnega doma na Cvenu so morali svetniki dobesedno izsiliti z amandmajem in takrat prvič konkretno prišli navzkriž z županjo.

jozejuz nedelja, 28. september 2014 ob 14:00

V program lahko vsak zapiše, kar hoče, vprašanje pa je, kaj od tistega je realno pričakovati v mandatu. Županski kandidat lahko zapiše tudi, da bo v Ljutomeru drugo leto letalska steza.

Zgodba o temeljnem kamnu za skate park je dolga, tam so imeli prste vmes zdajšnji "rešitelji države".

Sicer pa verjamam, da bosta nova vrtec in OŠ kmalu v Cezanjevcih. Pa kdorkoli bo župan/nja.

pravični nedelja, 28. september 2014 ob 14:57

Ja, jozejuz, to okrog programa se kar strinjam s teboj.

Vsak lahko napiše vse živo.

Program je dejansko živa stvar in se sproti prilagaja potrebam, ki se pojavijo.

Seveda pa je potrebno imeti neke programske usmeritve.

Točno določene stvari pa je že težje obljubiti.

Kar se pa tiče OŠ Cezanjevci in ostalih večjih projektov pa si zelo želim, da se čim prej uresničijo.

Dejstvo pa je, da je celoten projekt vreden nekaj čez 5 milijonov EUR.

Takega zalogaja si nobena občina v enem kosu ne zmore privoščiti.

Dobro je znano, da je tudi v državni blagajni zelo malo denarja in dr. Dušan Mramor je znan, kot odločen mož, ki si želi uresničiti določene cilje.

Zato bo še toliko bolj pomembno, da občina in država zelo tesno sodelujeta, če hoče občina pridobiti kaj denarja za to šolo iz Ljubljane.

Imamo to srečo, kar trenutno drugim v Pomurju ni dano, da imamo dva poslanca in to v največjih vladnih strankah.

Zato si samo lahko želimo župana, ki ga oba poslanca podpirata in ima osebno podporo določenih ministrov v vladi.

tulipan ponedeljek, 29. september 2014 ob 06:45

Ka nede pomote nesen prote teme ka se drugje delajo šole pa vrtece ampak me mote ka se v Lotmerki nič ne dela na tem.Č malo pogledneš predvolilne boje vidiš samo podtikovaje kej je kere nareda za nazej ,za naprej pa nihče nič ne guči mene oesebno zanima prihodnost.Začnete malo o tem gučate.Če pa vidiš tote kandidate za svetnike pa vidiš ka so eni pa iste že por let,ki drugo ne delajo kak drek mešajo.Taka na kunce videš ka je vseeno kere je župan.V glovnen nišče ne dela v dobro Lotmerka sam zajebancija.

Prlek_Spik ponedeljek, 29. september 2014 ob 22:23

Res žalostno, da se hvalite z projekti kak so vzdrževalna dela. Če so vzdrževalna dela in obnove glavni projekti občine, mi res gre na jok. Te se tudi hvalite vsaki dan, ka zmorete zaran iti v službo? Če bo šlo tak dale naprej v Lotmerki, nede nihče meja službe razen par županjinih sodelavcev na občni. V nedelo gren na volitve in upan, ka se neha to propadanje lotmerka, ker samo vzdrževalna dela pa obnove pa tedni mobilnosti nedo prinesli na dugi rok nič dobrega. Dejstvo je, ka se je delalo slabo v občini zadnja štiri leta, ka se je ne naredlo nobenega večjega napredka, ka se mladi odseluvlejo, mamo eno višjih brezposelnosti v Sloveniji in to je žalostno, ker nimajo vse občine tak, ene se razvijajo.

MILAN torek, 30. september 2014 ob 11:53

Država je za to da poskrbi za normalno življenje državljanov. Naša je poskrbela za to da je vsako dogajanje premagovanje ljudi ki ne mislijo enako. Zato se tudi na povsem preprostih projektih kregajo takšni ki mislijo da so poklicani od Boga in imajo pravico o vsem odločati.
Ravno zato imajo sedanji,prejšnji in naslednji oblastniki moč nad ljudmi.

Potrebno je na glas povedati da tako več ne gre naprej. Pri tem pa moramo biti enotni ,tako tisti ki zagovarjajo oblast kot tisti ki jih ta oblast ne spoštuje.

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.

Morda vas zanima tudi


Več v Gospodarstvo