V Gornji Radgoni trenja zaradi Doma starejših občanov

V Listi za Gornjo Radgono ogorčeni nad dejanjem aktualnega župana Antona Kampuša o prodaji 49% deleža Doma starejših občanov, župan pa te navedbe zanika, saj delež naj ne bi bil prodan

Prlekija-on.net, petek, 17. oktober 2014 ob 10:361
Pred drugim krogom županskih volitev v Gornji Radgoni temperaturo dviguje zadeva okoli Doma starejših občanov

Pred drugim krogom županskih volitev v Gornji Radgoni temperaturo dviguje zadeva okoli Doma starejših občanov

Člani Liste za Gornjo Radgono, so v izjavi za javnost zapisali, da so "ogorčeni nad dejanjem aktualnega župana Antona Kampuša, saj se je sam brez sklepa Občinskega Sveta Občine Gornja Radgona, odrekel predkupni pravici 49% deleža Doma starejših občanov".

Župan Občine Gornja Radgona, Anton Kampuš, pa v izjavi za javnost odgovarja, da "po njihovih informacijah ni prišlo do prodaje 49% deleža, ki je še vedno v lasti Stavbar gradnje d.o.o.".

Člani Občinskega sveta Občine Gornja Radgona Stanko Rojko, Robert Žinkovič, Branko Klun in Urša Mauko Tuš, ki so podpisani pod izjavo za javnost v njej navajajo:

"Člani Liste za Gornjo Radgono smo ogorčeni nad dejanjem aktualnega župana Antona Kampuša, saj se je sam brez sklepa Občinskega Sveta Občine Gornja Radgona, odrekel predkupni pravici 49% deleža Doma starejših občanov.

V senci županskih volitev v Gornji Radgoni in medijskega molka, ki je pač v tem primeru verjetno tudi posledica zakona o medijih v času volitev, se v Gornji Radgoni dogaja in odvija prodaja 49% deleža Doma starejših občanov Gornja Radgona.

Kot je znano je bil lastnik 49% deleža Doma starejših občanov GR, podjetje Stavbar Gradnje d.o.o., ki je že kar nekaj časa v stečaju. Občina Gornja Radgona, ki ima sicer kot lastnica 51% deleža predkupno pravico je bila s strani stečajne upraviteljice z dopisom dne 13. 8. 2013 obveščena, da že od leta 2012 potekajo aktivnosti za prodajo solastniškega poslovnega deleža in je hkrati pozvala občino, kot predkupno upravičenko, k posredovanju ponudbe za nakup. Kot je razbrati iz sklepa sodišča Cst 244/2014 (St 194/2011) ni razvidno ali se je občina na ta dopis odzvala ali ne. Iz istega sklepa sodišča pa je razbrati, da je stečajna upraviteljica 15. 5. 2014 Občino Gornja Radgona kot predkupnega upravičenca pozvala, naj ji v 15 dneh vrne podpisano pogodbo in plača celotno kupnino skladno s pogodbo. Osnutek pogodbe med stečajnim dolžnikom in Občino Gornja Radgona je bil, kot izhaja iz tega dopisa, k dopisu priložen. Kot je razvidno v istem spisu pa se občina na dopis ni odzvala, kar je stečajna upraviteljica razumela, da občina za nakup ni zainteresirana.

Sled tega je stečajna upraviteljica na javni dražbi 49% delež Doma starejših občanov GR prodala ponudniku, ki je vplačal kupnino. Po naših neuradnih, a zanesljivih virih, je kupnino v vrednosti 333.374,00€, plačalo podjetje: Pramag d.o.o. in tako postalo 49% lastnik Doma starejših občanov GR.

Iz vsega tega v Listi za Gornjo Radgono sklepamo, da se je nekdo na občini samovoljno odločil, da občina tega deleža ni zainteresirana kupiti. Praksa v tovrstnih primerih pa je, da župan skliče sejo OS kjer občinski svetniki s sklepom potrdijo ali zavržejo interes občine po uveljavljanju predkupne pravice.

Upravičeno lahko trdimo, da je aktualni župan Anton Kampuš ravnal malomarno, negospodarno ter na "svojo roko" v škodo občine, saj bi z nakupom 49% deleža občina postala 100% lastnik Doma starejših občanov GR, ki že nekaj let dela pozitivno in z dobičkom.

Županu Občine Gornja Radgona očitamo, da vse od začetka namena prodaje deleža Doma Starejših Občanov, torej vse od leta 2012, ko se je pričela prodaja le tega, ni obvestil in pripravil sklepa za Občinski svet, s katerim bi obvestil Svetnike Občinskega sveta o nameravani prodaji, s strani stečajne upraviteljice Stavbar Gradnje d.o.o., oz. nakupu 49% deleža Doma Starejših občanov, ter uveljavljanju predkupne pravice občine Gornja Radgona.

S tem je Anton Kampuš opustil dolžno ravnanje glede obveščanja Občinskega sveta kot najvišjega organa odločanja v Občini. Posredno je s tem povzročil Občini Gornja Radgona večjo premoženjsko škodo in tretji osebi omogočil pridobitev neupravičene premoženjske koristi.

Poudarjamo, da se je že v letu 2011 v proračunu Občine GR pojavila postavka za predvideno prodajo solastniškega deleža občine v domu starejših občanov. Že takrat so svetniki z vloženim amandmajem temu nasprotovali. Prav zaradi tega dejstva, je prikrivanje možnosti nakupa Stavbarjevega deleža toliko bolj sporno in dokazuje škodljivost županovega ravnanja.

V Listi za Gornjo Radgono bomo v prihodnjih dneh, ne glede na volilni rezultat nedeljskih volitev napeli vse sile, da odgovorni odgovarjajo za nastalo situacijo.
"

Anton Kampuš: po naših informacijah ni prišlo do prodaje
Na izjavo Liste za Gornjo Radgono, se je odzval tudi župan Anton Kampuš, ki je v izjavi za javnost zapisal:

"Z izrednim mojim angažiranjem vse od začetka leta 2003 smo v letih 2006 – 2007 zgradili v Gornji Radgoni že toliko let želeni Dom starejših občanov Gornja Radgona in v njem zagotovili 51% lastniški delež občine.

S stečajem družbe Stavbar Gradnje d.o.o. Maribor je Okrožno sodišče v Mariboru s pravnomočnim sklepom z dne 6.2.2014 pričelo zbiranje ne zavezujočih ponudb za 49% delež Doma starejših občanov Gornja Radgona.

Na osnovi sklepa sodišča je Občina Gornja Radgona kot predkupna upravičenka po 8. členu Pogodbe o ustanovitvi družbe Dom starejših občanov Gornja Radgona d.o.o. prejela od stečajne upraviteljice dne 16.5.2014 poziv za sklenitev pogodbe za nakup poslovnega deleža 49% in osnutek pogodbe o prodaji.

Z dopisom št. 122-2/2008-U10 z dne 30.5.2014 sem kot župan občine obvestil stečajno upraviteljico Marino Marinc Pilej, da Občina Gornja Radgona uveljavlja predkupno pravico za nakup 49% deleža s poudarkom, da nakup mora potrditi Občinski svet in da mora biti sprejet rebalans proračuna, da bi se lahko zagotovila potrebna sredstva.

Na dopis Občine Gornja Radgona z dne 30.5.2014 in ponovni dopis z dne 7.7.2014, stečajna upraviteljica še ni odgovorila, prav tako po naših informacijah ni prišlo do prodaje 49% deleža, ki je še vedno v lasti
Stavbar gradnje d.o.o.

Vse postopke v zvezi z nakupom 49% deleža Doma vodi pooblaščeni odvetnik Velimir Cugmas iz Slovenskih Konjic."

V nedeljo bodo v občini Gornja Radgona imeli še drugi krog županskih volitev, kjer si bosta nasproti stala Stanko Rojko in sedanji župan Anton Kampuš.

DaBe sobota, 18. oktober 2014 ob 00:13

Spet en neokusen predvolilni golaž!

Škoda, da se na tak način pere umazano perilo od "bodočih" vladarjev. Mislec

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Gospodarstvo