Požar na OŠ Veržej - bila je le vaja

V šoli sta se zadušila dva učenca, katerima je ekipa prve pomoči nudila ustrezno zdravniško pomoč

Jože Žerdin, petek, 17. oktober 2014 ob 11:11
Požar na OŠ Veržej - vaja

Požar na OŠ Veržej - vaja

Ker je oktober mesec požarne varnosti, se gasilci prostovoljnih gasilskih društev trudijo in v tem mesecu namenjajo veliko pozornosti za preprečevanje požarov in pravilnemu in ustreznemu ukrepanju v primeru le-teh.

Tako so v Gasilski zvezi Ljutomer po občinskih gasilskih poveljstvih in sektorjih pripravili več gasilskih vaj. Ena takih vaj je bila v petek, 17. oktobra, na Osnovni šoli Veržej. Ko so učenci prišli v šolo in se namestili in sedli v šolske klopi ter začeli s poukom, je ob 8. uri in 10 minut prišlo v šoli do »preplaha«, kajti v učilnici za kemijo je na električni omarici prišlo do požara. Vodstvo šole je takoj na pomoč poklicalo gasilce iz Občinskega gasilskega poveljstva občine Veržej, ki so začeli s reševanjem in evakuacijo učencev iz šole.

Osnovno šolo obiskuje 135 učencev in tisti hip, ko je v šoli nastal požar, je nastal tudi dim in so pogrešali dva učenca, ki bi se naj menda zadušila od dima in njima je bila potrebna nujna pomoč. Na kraj požara je prišlo 15 gasilcev s petimi gasilskimi vozili. Ekipa gasilcev, ki je usposobljena za reševanja z dihalnimi aparati se je takoj napotila v prostore šole in začela iskati dva poškodovana učenca. Z nosili so jih gasilci prinesli na šolsko dvorišče, kjer jima je bila s strani ekipe prve pomoči, ki deluje na Osnovni šoli Veržej nudena prva pomoč in oskrba.

Čeprav je šlo le za poučno gasilsko vajo so vsi skupaj v jutranjih urah obnovili znanje s področja reševanja, spretnosti in nudenja prve pomoči. Osnovni namen vaje je bil, da se ob morebitnem požaru ali drugi nesreči na šoli, učence varno ekvakuira iz šolske zgradbe. Učenci in 50 malčkov iz bližnjega vrtca pa so gasilsko vajo le opazovali in ob tem spoznali kako plemenito in prostovoljno delo opravljajo gasilci iz Občinskega gasilskega poveljstva iz PGD Veržej, PGD Bunčani in PGD Banovci.

Ob koncu vaje so še opravili analizo, ki je pokazala, da so vsi vse naloge z odliko naredili.