Izšli ljutomerski Zgodovinski listi

Ljutomerski Zgodovinski listi

Prlekija-on.net, sreda, 4. marec 2009 ob 12:05
Izšli ljutomerski Zgodovinski listi

Izšli ljutomerski Zgodovinski listi

Splošna knjižnica Ljutomer je izdala 200 izvodov nove številke Zgodovinskih listov. Katja Karba je za tokratno izdajo obdelala gospodarske panoge ob reki Muri (ribolov, splavarstvo, ciglarstvo...), dr. Miroslav Novak se je dotaknil elementov oblikovanja ljutomerske kulturne pokrajine do sredine 20. stoletja, Srečko Pavličič piše o gorniški knjižnici iz leta 1692 in o ljutomerskih tržanih Huberjih, dr. Miran Puconja pa je v svojem prispevku izpostavil kulturnozgodovinske komponente narodnoprebudnih gibanj v severovzhodni Sloveniji. Vloge in pomena Božidarja Raiča v ljutomerskem narodnem gibanju se je dotaknil Anton Ratiznojnik, Marjan F. Kranjc piše o generalih med pomembnimi Prleki, Peter Luknjar je izpostavil daljnega sorodnika, krojača Franca Luknara s Kamenščaka, 180-letno zgodovino šolstva v šolskem okolišu Cezanjevci je zbrala Karmen Baumgarner, Olga Majcen pa piše o 60-letnici prvega zadružnega doma v Sloveniji.