Prvošolci in četrtošolci SŠGT se predstavijo

Staršem so srednješolci prikazali svoje aktivnosti

Filip Matko, petek, 19. december 2014 ob 09:12
SŠGT se predstavi

SŠGT se predstavi

Učenke in učenci prvih in četrtih letnikov Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci, kjer je ravnateljica Janja Prašnikar Neuvirt, so pred koncem koledarskega leta 2014 povabili v šolske prostore svoje starše, da jim predstavijo svoje aktivnosti oziroma kaj so se naučili. Že vrsto let srednješolci te šole uspešno sodelujejo na slovenskih turistično-gostinskih zborih, kot tudi v okviru tekmovanja za Zlato jabolko.

Tako so v sredo, 17. decembra, staršem svoje dosedanje pridobljeno znanje predstavili učenke in učenci letošnjih prvih letnikov triletnega programa srednjega poklicnega izobraževanja »gastronomsko-hotelske storitve«. V 1. a razredu je 18 učenk in učencev, ki jim je razrednik Andrej Drvarič, v 1. b razredu pa 16 učenk in učencev, ki jim je razredničarka Tanja Škrilec Švegl. Bila je to pravzaprav prva tovrstna medpredmetna predstavitev (slovenski jezik, tuji jezik, umetnost ter praktični pouk s strežbo in kuharstvom).

Že pred bogatim kulturnim programom so učenke in učenci pripravili razstavo svojih božično-novoletnih voščilnic ter novoletnih okraskov, pred prihodom staršev pa so tudi okrasili svoje učilnice ter šolske hodnike. Kot uvod v kulturni program pa so okrasili še smrečico in ob njej se je odvil celoten program: kulturni nastopi, predstavitev prazničnih pogrinjkov, kot tudi jedi, ki so jih učenke in učenci pripravili po domačih receptih, ki so jih sami poiskali pri starših ali starih starših.

Dan pozneje, 18. decembra, pa so na vabilo svojih otrok prišli v SŠGT Radenci starši učenk in učencev maturitetnih razredov v tem šolskem letu, četrtošolcev programa »gastronomija in turizem«, ki daje srednjo strokovno izobrazbo za poklic gastronomsko-turistični tehnik. Razredničarka 21 učenk in učencev v 4. Ta je Vida Pelc, a razredničarka 24 učenk in učencev v 4. Tb je Darja Zlatnik. Tudi ti šolarji so imeli svojo medpredmetno predstavitev, kjer so k že prej omenjeni ( v drugem odstavku !) dodali že področje turizma.