Delo občinskih organov naj bi steklo

Zavrnjena tožba občanov in CI proti Občini Radenci

Filip Matko, petek, 19. december 2014 ob 13:10
2. seja Občinskega sveta Občine Radenci

2. seja Občinskega sveta Občine Radenci

Na svoji 2. seji v mandatu 2014-2018 se je 18. decembra popoldne sestal Občinski svet Občine Radenci pod vodstvom župana Janeza Rihtariča. Za obravnavo je bilo na dnevnem redu kar 28 točk, od tega skoraj tretjina z namenom čimprejšnjega »zaleta« novoizvoljenih svetnic in svetnikov.

Po odstopu dveh novoizvoljenih svetnikov na 1. seji 6. novembra (svetnika Civilne iniciative Radenci dr. Ivan Rihtarič in Dušan Domanjko) je bila 5. decembra sklicana 1. izredna seja Občinskega sveta Občine Radenci. Maja Rožman in skupina volivcev Civilne iniciative Radenci ter dr. Ivan Rihtarič in skupina volivcev so proti Občini Radenci vložili tožbo na Upravno sodišče v Mariboru v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi na volitvah ter zapisnikom 1. seje. Občinski svet Občine Radenci je torej moral sprejeti ugovore na vse obtožbe v zelo kratkem roku ter tedaj predlagal sodišču, da tožbo kot neutemeljeno zavrne. Na tokratni seji je župan Janez Rihtarič Občinski svet seznanil, da je Upravno sodišče v Mariboru tožbo proti Občini Radenci zavrglo. Obvestil jih je tudi o številnih svojih aktivnostih do tokratne seje (najpomembnejše: podpisal akt o začasnem financiranju občine, iz razpisa za javna dela v letu 2015 bi naj občina pridobila od 20 do 25 tisoč evrov za 14 javnih delavcev, podpisal listino o sodelovanju z Občino Nova Crnja v Srbiji, sprejel igralce malega nogometa - viceprvake Evrope, razpisal nadomestne volitve 1. februarja 2015 za dva člana Občinskega sveta ter člana v Krajevni svet Radenci in člana v svet Krajevne skupnosti Kapela, sodeloval na konferenci županov avstrijske Štajerske ter slovenskega Podravja in Pomurja). Na tokratni seji so potrdili mandat kot novi članici Občinskega sveta Simoni Mlinarič z Janeževega vrha, ki ji je to mesto pripadlo, ker je Janez Rihtarič bil izvoljen v Občinski svet, pozneje pa še za župana in bo torej zastopala stranko SLS.

Sledile so točke dnevnega reda za izvolitev organov za nemoteno delo Občine Radenci v prihodnje. Bile so sicer izrečene pripombe na delo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja s strani treh svetnikov (Vladimir Rantaša, Ivan Klobasa in Zlatko Mir). Ob tem je župan Janez Rihtarič opozoril, da sedaj ni več časa za »kadrovska preigravanja«, ampak da je nujno pričeti z delom, ker je že v januarju 2015 treba spregovoriti o proračunu Občine Radenci za prihodnje leto ter o vsebini nadaljnjega razvoja. Tako je predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Dejan Berić poročal o sprejetih predlogih za člane posameznih delovnih teles Občinskega sveta. Po pet članov v vsak organ so imenovali v Statutarno pravno komisijo, Odbor za šport in turizem, Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve, Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe ter Nadzorni odbor. Samo po štiri člane pa so imenovali v tri odbore, ker so se trije svetniki odrekli svoji kandidaturi v korist svetnikov, ki bodo izvoljeni na nadomestnih volitvah 1. februarja 2015 (Erik Ivanuša v Odboru za kmetijstvo, Nikolaj Brus v Odboru za družbene dejavnosti in Vladimir Rantaša v Odboru za gospodarstvo, obrt in podjetništvo).

Tudi v letu 2015 bo Občina Radenci svojim občankam in občanom subvencionirala plačilo dnevnih kopalnih kart v Zdravilišču Radenci, morda celo za samo 3-urno kopanje. V Zbirnem centru za odpadke v Boračevi bodo lahko občani ob minimalnem plačilu oddali svinjske kože, podaljšana je bila koncesija za opravljanje igralniške dejavnosti Casinoja AS v Radencih, občanke in občani bodo o dejavnosti občine in njenih organov obveščeni »na krajevno običajen način« (objave v občinskem informatorju in občinskem glasniku, ki ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini). Ker so se pojavile govorice o nakupu osebnih računalnikov za članice in člane Občinskega sveta Občine Radenci kar v višini 1.000,00 evrov, je treba zapisati, da bo posamezni osebni računalnik veljal le nekaj manj kot 400,00 evrov, polovico tega zneska pa bo prispeval vsak posameznik sam. Kupljenih bo samo 16 osebnih računalnikov, ker se je svetnik Aleš Kaučič le-temu odpovedal, saj ga že ima. Ker sta na sejo bila vabljena tudi predstavnika Cestnega podjetja Murska Sobota in Saubermacher Slovenija (Janez Kučan in Franc Knaus) so sprejeli Plan zimske službe za 2014/2015 ter Poročilo o ugotavljanju sestave mešanih komunalnih odpadkov na področju Občine Radenci. Le-to ni razveseljivo, ker tako pravne osebe kot v posameznih gospodinjstvih še vedno premalo resno ločujejo oziroma sortirajo odpadke. V prvem branju je sprejet Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Radenci.


Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Politika