Izšel edinstven katalog turistične ponudbe Osrčje Prlekije

Prireditve Prlekfesta z lokalno tipično ponudbo so bile izredno dobro obiskane in se bodo najverjetneje odvijale tudi po izteku projekta

Prlekija-on.net, torek, 23. december 2014 ob 18:11
Katalog Osrčje Prlekije

Katalog Osrčje Prlekije

Jeseni so se odvile prireditve Prlekfesta z lokalno tipično ponudbo, v teh dneh pa je izšel še novi katalog turistične ponudbe Osrčje Prlekije. Vse to so vidnejši rezultati projekta »Koordinacija, dvig kakovosti in vključevanje prireditev v turistično ponudbo prleškega podeželja«, imenovanega PRLEKFEST, ki se s tem zaključuje. A kljub temu, da se zaključuje, vse kaže na to, da se bodo te prireditve odvijale tudi prihodnje leto, čeprav ne bodo več sofinancirane iz sredstev LEADER.

Gre za projekt, ki ga je Občina Križevci skupaj z občinama Ljutomer in Veržej prijavila na razpis LAS Prlekija z namenom podati smernice za izboljšanje kakovosti prireditev ter večje vključevanje kulturnih, etnoloških in za območje Prlekije značilnih kulinaričnih in enoloških vsebin v prireditve. Cilj je bil povečati prepoznavnost in možnosti trženja produktov podeželja ter povečati zanimanje lokalnih gostov in turistov za te prireditve.

V projektu se je najprej analiziralo stanje na področju prireditev, na podlagi katerih se je izdelalo smernice za dvig kakovosti prireditev. Tako so jeseni nastale nove prireditve oziroma se je večje tradicionalne prireditve iz posamezne občine obogatilo s ponudbo lokalno tipičnih kulinarike in vin območja LAS Prlekija ter z za območje značilnim kulturnim in zabavnim programom.

Prleška gibanica 2014 je prireditev, ki se je odvila 6. septembra 2014 v Križevcih pri Ljutomeru v sklopu dogodkov ob občinskem prazniku Občine Križevci in je bila namenjena promociji prleške gibanice na kulinaričen, kulturni in športen način – z izborom najboljše prleške gibanice, z izborom najboljšega akrostiha ter z nogometnim turnirjem. Miholov sejem (28. 9. 2014) v Veržeju je sejem domače in umetnostne obrti, katerega so med drugim nadgradili z izborom naj prleške tünke. Prireditev Kuji, vino pa pogače na ljutomerskem hipodromu pa je bila del zadnjih kasaških dirk v Ljutomeru v sezoni (12. 10. 2014). Tudi na tej prireditvi so se predstavljali ponudniki z lokalno tipičnimi izdelki – od ajdovih krapcev do izdelkov domače umetnostne obrti.  Vrhunec prireditve je bilo ocenjevanje, za Prlekijo tipičnega, hajdinskega krapca.

Župan Občine Križevci mag. Branko Belec ocenjuje, da je projekt več kot uspel, saj so z njim naredili velik korak naprej na področju prireditev in promocije prleške kulinarike: »Prlekfest je nudil odlično promocijo lokalnih ponudnikov, ki so s sodelovanjem opozorili nase. Poleg tega so prireditve privabile veliko gostov, ne samo domačih, ampak tudi od drugje.« Namreč, obisk vseh treh prireditev je bil večji kot v preteklih letih, kar je bil en od ciljev projekta Prlekfest. Uspeh teh že izpeljanih prireditev bo pripomogel k nadaljnji promociji vsega, kar je tipično prleško, in morda tudi povezovanju celotnega območja LAS Prlekija v okviru prireditev. »Pri Prlekfestu gre za sodelovanje in dopolnjevanje sosednjih občin s sklopom prireditev z repom in glavo, na katerih bomo delali tudi v prihodnje,« še pravi križevski župan.

Projekt je vreden nekaj čez 90.000 evrov, pri čemer je bilo skoraj 50.000 evrov zagotovljenih iz lastnih sredstev treh sodelujočih občin. Večji del tega denarja je bil namenjen za nabavo prireditvenega šotora z odrom, namenjenega podpori prireditvam PRLEKFEST in drugim večjim prireditvam območja, ki ga je kupila Občina Križevci.

K širši promociji osrčja Prlekije pa bo prispeval tudi katalog turistične ponudbe Osrčje Prlekije, v katerem so med drugim vključene prireditve Prlekfest kot tudi druge večje tradicionalne prireditve ter značilna kulinarika območja štirih občin UE Ljutomer. »Želja je, da bi katalog v prihodnosti tudi prevedli v tuje jezike in ga dopolnjevali z novimi vsebinami,« je povedal vodja projekta, Klaus Dieter Požgan, direktor Inštituta za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti, Ljutomer.