Ljutomer dobi novo mrliško vežico

Ljutomer dobi novo mrliško vežico

Prlekija-on.net, nedelja, 29. marec 2009 ob 07:40

Pripravljen spremenjen odlok o ureditvenem načrtu za območje pokopališča, servisne cone in odlagališča v Ljutomeru.

Ugotovitve Ljutomerčanov, da imajo na pokopališču neprimerno mrliško vežico, segajo že dve desetletji nazaj. V tem času so bile opravljene številne razprave, iskali so rešitve, vendar se je šele sedanje vodstvo občine odločilo resneje za novo ureditev območja, kjer je danes pokopališče in zdaj že zaprto odlagališče odpadkov v Ljutomeru. Na območju med pokopališčem in vinsko kletjo Ljutomerčan, kjer je bilo v preteklosti govora o ureditvi bencinskega servisa, naj bi v prihodnje zgradili parkirišča, ob sedanjem parkirišču pod odlagališčem pa predvidevajo gradnjo nove mrliške vežice.

Na minuli seji občinskega sveta, preden so v prvem branju svetniki spremembe odloka o ureditvenem območju pokopališča, servisne cone in odlagališča v Ljutomeru sprejeli, je ljutomerski projektant Darko Štrakl predstavil idejno zasnovo ureditve pokopališča v Ljutomeru. Po prikazani prostorski ureditvi se širitev ljutomerskega pokopališča predvideva v južni smeri od obstoječega, na katerega bi bil urejen dovoz z ureditvijo podvoza pod železniško progo, kar načrtujejo v sklopu preureditve nivojskega križanja regionalne ceste z železniško progo. Po Štraklovi zamisli bi ljutomersko pokopališče v prihodnje dobilo mrliško vežico, veliko nekaj več kot 500 kvadratnih metrov, okvirna cena izgradnje nove vežice je okrog 600 tisoč evrov, brez davka na dodano vrednost. Za samo ureditev parkirišč predvidevajo okoli 712 tisoč evrov, za postavitev žarnega zidu, tlakovanja poti med grobovi in ureditev komunalne infrastrukture pa še dodatnih dobrih 900 tisoč evrov. Doslej je bilo porabljenih že več kot 160 tisoč evrov za nakup zemljišč in pridobivanje dokumentacije za širitev pokopališča.

Ljutomerski župan Franc Jurša je člane občinskega sveta opozoril, da za predvidena investicijska dela na pokopališču ni mogoče pridobiti nepovratnih sredstev iz državnega proračuna oziroma evropskih skladov. Poleg občinskega proračuna tako predvidevajo tudi finančno soudeležbo Ljutomerčanov in prebivalcev nekaterih sosednjih vasi. Določena sredstva se bodo zbrala iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je bilo na predlog župana Jurše s strani svetnikov za nekatera območja Ljutomera pred kratkim povišano tudi za več kot 50 odstotkov.

Člani občinskega sveta so z zadovoljstvom sprejeli predlagano ureditev pokopališča s strani projektanta, zavedajo pa se, da bo treba investicijo, zaradi predvidene višine finančne konstrukcije, izpeljati fazno. Spremembe odloka so zdaj posredovane v 45-dnevno javno razpravo, predvsem od predstavitve projekta ureditve pokopališča občanom pa bo odvisna tudi njihova volja do finančne soudeležbe.