Na 3. redni seji potrjen osnutek Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2015

Novi podžupan Ivan Fras bo skrbel za področje družbenih dejavnosti

Branko Košti, petek, 23. januar 2015 ob 13:53
3. redna seja Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

3. redna seja Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Člani Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, so v sredo, 21. januarja, opravili 3. redno sejo OS. Seje se je udeležilo devet svetnikov od skupaj desetih, v obravnavo in potrditev je bilo predlaganih 15 točk dnevnega reda, katerega so na predlog župana Miroslava Petroviča na seji razširili še s točko Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju članov v Odbor za proračun Občine Sv. Jurij.

Težišče seje je bilo na obravnavi in sprejemu Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2015. V predstavitvi osnutka odloka je župan Miroslav Petrovič svetnike seznanil, da v letu 2015 načrtujejo 4.817.980,00 evrov prihodkov in 4.974.929,00 evrov odhodkov, iz česar izhaja predvideni primankljaj v znesku 156.949,00 evrov. Investicijskim odhodkom namenjajo 2.950.088,00 evrov, od tega za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.579.942,00 evrov. Najvišje postavke predstavlja izgradnja vodovodnega omrežja - sistem C - 1.883.481,00 evrov, izgradnja širokopasovnega omrežja - 500.000,00 evrov ter odvajanja in čiščenje odpadnih voda - 100,000,00 evrov, načrtujejo pa tudi izgradnjo zbirnega centra za komunalne odpadke, za katerega namenjajo 40.000,00 evrov.

Po kratki razpravi, iz katere je bilo mogoče razbrati, da se na predlog proračuna v drugi obravnavi obeta nekaj amandmajev, so svetniki predlog proračuna v prvem branju z 9 glasovi soglasno sprejeli.

Na seji so bili svetniki s strani predstavnika podjetja Saubermacher d.o.o. Franca Knausa, seznanjeni z Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Sv. Jurij in obravnavali standard in predračunske cene izvajanja te službe. Standard in cene so svetniki soglasno potrdili.

Župan je v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku predlagal Odlok o delovnih telesih Občine Sv. Jurij ter spremembe in dopolnitve Odloka o priznanjih Občine Sv. Jurij. Tudi ta predloga sta bila potrjena soglasno.

Na predlog Ivana Frasa, predsednika KMVVI, so svetniki soglasno razrešili dosedanje in imenovali nove člane Sveta vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici in imenovali predstavnike v Svet javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona.

V Odbor za proračun Občine so bili soglasno imenovani Marijana Habjanič, Mihaela Lovrec, Karl Mlinarič, Anton Postružnik in Alojz Štuhec ml.

Župan Miroslav Petrovič je svetnike seznanil z imenovanjem svetnika Ivana Frasa za podžupana, odgovornega za področje družbenih dejavnosti.


Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Politika