Za računalnik nikoli prepozno

Za računalnik nikoli prepozno

Prlekija-on.net, sreda, 1. april 2009 ob 06:47
Za računalnik nikoli prepozno

Za računalnik nikoli prepozno

Tudi upokojenci in kmečke gospodinje so se učili dela z računalnikom, najstarejša udeleženka tečaja je bila stara 80 let.

Da za računalnik nikoli ni prepozno, so pokazali tudi udeleženci nedavno končanega tečaja, ki so ga pripravili na ljutomerski gimnaziji. V začetni tečaj računalništva, ki je trajal 50 šolskih ur organiziranega izobraževanja in 10 ur samostojnega vodenega izobraževanja, se je vključilo 46 ljudi v treh skupinah, in sicer so bili v eni skupini upokojenci, v drugi skupini članice Društva kmetic Križevci Veržej, ki so kmečke gospodinje, v tretji skupini pa člani različnih društev. Večina je bila popolnih začetnikov in so prvič delali z računalnikom šele na tem tečaju. Srečevali so se enkrat tedensko, prav vsi tečajniki pa so tudi opravili zaključni izpit in si pridobili javno veljavno potrdilo o znanju računalništva. "Še bolj kot to pa je zagotovo pomembno, da sedaj samostojno delajo z računalnikom in da so pred njim izgubili strah," je bil ob podelitvi priznanj na tečajnike ponosen Zvonko Kustec, ravnatelj ljutomerske gimnazije.

Jeseni leta 2007 je Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer v Golarjevi hiši v Ljutomeru odprla e-šolo, v kateri različnim ciljnim skupinam ponuja brezplačno učenje računalniških veščin z vodenim samoizobraževanjem ali organiziranimi oblikami računalniškega opismenjevanja in brezplačen dostop do svetovnega spleta. S tem spodbujajo uporabo sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij in storitev. "Ugotavljali smo, da največ obiskovalcev e-šole nima niti osnovnega znanja računalništva, saj je bil mentor e-šole največ zaseden z individualno pomočjo posameznikom, ki se jim je zataknilo pri osnovnih računalniških operacijah," je povedal ravnatelj ljutomerske gimnazije Zvonko Kustec.

Zato so se v lanskem letu prijavili na razpis Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za delovanje e-šole, bili s prijavo uspešni in tako pričeli izvajati osnovne tečaje računalništva, ki so za udeležence v celoti brezplačni. Tečaji sledijo javno veljavnemu programu Računalniška pismenost za odrasle, za izvajanje katerega je Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer vpisana v razvid izvajalcev. "Prav tako smo pripravili posamezne delavnice, na katerih bodo udeleženci v prihodnje spoznavali programe, ki so nameščeni na računalnikih, se naučili uporabljati elektronsko bančništvo in storitve javne uprave, se seznanili z varnostjo in zaščito pred virusi, oblikovanjem spletnih strani ter oblikovanjem fotografij," je dodal Kustec.