Nabavo knjig kroji ministrstvo

Knjižnica Ljutomer

Prlekija-on.net, četrtek, 2. april 2009 ob 07:11
Nabavo knjig kroji ministrstvo

Nabavo knjig kroji ministrstvo

Obiskovalcev, ki si želijo ogledati film v Domu kulture Ljutomer, je iz leta v leto manj.

Splošno knjižnico Ljutomer, ki s svojimi enotami Muzej, Galerija ter Kino in Dom kulture opravlja javno službo za okoli 18.500 prebivalcev na območju občin Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje, od 1. junija lani kot direktorica vodi Silva Kosi. "Hitro sem ugotovila, da je knjižnica bogato založena s knjižničnim gradivom, ki ga uporabniki iščejo, da je delo v zavodu utečeno, zaposleni so pripravljeni delati, sprejemati nove zadolžitve, dovzetni so za kompromise. Vendar sem že drugi dan na novem delovnem mestu doživela šok: prevedba plač po novem plačnem sistemu. Če bi ta prinesla kaj dobrega, bi se je veselili, pa je prinesla le veliko nezadovoljstva med zaposlene. A zakon je zakon," je povedala Kosijeva.

Manj denarja za nove knjige

Po pregledu opravljenega v preteklem letu Kosijeva ugotavlja, da je s sodelavci zastavljene cilje uresničila, izpostavlja pa težave, s katerimi se srečujejo pri svojem delu: "Prijavili smo se na razpis za nakup knjižničnega gradiva pri ministrstvu za kulturo, a bomo žal dobili manj sredstev, kot smo planirali. To pomeni, da bomo lahko nabavili manj knjižničnega gradiva, ki je vsak dan dražje. Upamo le, da nam bo rebalans finančnega plana pri ministrstvu prinesel še kakšen dodaten evro. Ugotavljamo tudi, da knjižnica, ki ima krasno lokacijo v prvem nadstropju mestne hiše v Ljutomeru, nima urejenega dostopa za uporabnike s posebnimi potrebami. Skupaj z ustanoviteljico, občino Ljutomer, že iščemo primerno rešitev. Težave se pojavljajo tudi v kinematografski dejavnosti. Vsako soboto in nedeljo v Domu kulture v Ljutomeru predvajamo filme, žal pa je obiskovalcev, ki si želijo ogledati filme, vedno manj, stroški, predvsem v zimskem času, ko je treba dvorano ogrevati, pa so vedno večji."

Veliko novih članov knjižnice

Največje zanimanje, kar je povsem razumljivo, je za izposojo več kot 85 tisoč enot knjižničnega gradiva, ki je 5370 včlanjenim uporabnikom na voljo v knjižnici v mestni hiši Ljutomer ter na izposojevališčih na Razkrižju in v Domu starejših občanov Ljutomer. Lani so pridobili 184 novih članov, na dom pa so izposodili skupno 156.530 enot gradiva. V muzejski enoti so obiskovalcem, lani so jih našteli blizu tri tisoč, ponudili stalne zbirke Taborsko gibanje na Slovenskem, splošno muzejsko zbirko Ljutomera ter zbirko filmske in fotografske zapuščine dr. Karola Grossmanna, prvega slovenskega filmskega ustvarjalca. V kinodvorani je bilo poleg sto filmskih predstav organizirano veliko kulturnih prireditev, v Galeriji Anteja Trstenjaka pa so vsak mesec postregli z novo razstavo likovnih umetnikov.

Kmalu digitalizacija določenih gradiv

"Za letošnje leto planiramo v okviru knjižnične dejavnosti predavanja, različne delavnice, lutkovne predstave, pravljične ure, predstavitve knjig, druženje s knjigo ob čaju, tematske razstave, sodelovanje na literarnih natečajih, v projektu Rastem s knjigo v akciji Moja naj knjiga pripravo in tiskanje sivega tiska, skrb za kulturno dediščino ter organizacijo prireditev na Glavnem trgu v smislu oživitve prenovljenega mestnega jedra," je o načrtih spregovorila Kosijeva, ki bo skupaj s sodelavci pripravila tudi najmanj deset razstav v Galeriji Anteja Trstenjaka v Ljutomeru ter dve v kulturnem domu pri Mali Nedelji. V načrtu Splošne knjižnice Ljutomer za letos sta tudi priprava na digitalizacijo redkega in težje dostopnega gradiva ter izobraževanje uporabnikov za samostojno uporabo različnih informacijskih virov, računalniške tehnologije in knjižnice. Vzpostavitev izposojevališč v Veržeju, Križevcih in Mali Nedelji je pogojeno s pripravljenostjo posameznih občin na sodelovanje. Splošna knjižnica Ljutomer namreč že tako uresničuje celoten program v okviru javnih sredstev, ki jih zagotavljajo občine Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje.