Nepravilnosti v gostinskih obratih tudi pri nas

59 gostinskih objektov, ki so bili po vsej državi pregledani lani, so zaprli oziroma izdali začasno prepoved obratovanja, nekaj tudi v naši okolici

Prlekija-on.net, sreda, 4. februar 2015 ob 13:09
59 gostinskih objektov so zaprli oziroma izdali začasno prepoved obratovanja

59 gostinskih objektov so zaprli oziroma izdali začasno prepoved obratovanja

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je objavila seznam gostinskih obratov, ki so jih njihovi inšpektorji pregledali lani. V letu 2014 je bilo tako pregledanih 1384 gostinskih objektov, 59 gostinskih objektov so zaprli oziroma izdali začasno prepoved obratovanja.

Število objektov brez neskladij glede zahtev živilske zakonodaje je bilo 813, kar predstavlja 58,7% vseh pregledanih objektov (v tabeli so označeni z zeleno barvo). Število objektov, kjer so bila ugotovljena manjša neskladja oziroma manjša neskladja, ki predstavljajo prekršek, je bilo 225 oz. 16,3% (v tabeli so označeni z rumeno barvo). Število objektov, kjer so bila ugotovljena neskladja, ki so prekrški, je bilo 40 oz. 2,9% (v tabeli so označeni z lila barvo). Število objektov, kjer so bila ugotovljena večja neskladja, je bilo 247 ali 17, 8% (v tabeli so označeni z roza barvo). Zaprtje oziroma začasno zaprtje objekta oziroma prepoved dejavnosti ali procesov pa je bilo izrečeno v 59 objektih ali v 4,3 % pregledanih (v tabeli so označeni z rdečo barvo).

Inšpektorji so preverjali, ali so izpolnjene zahteve živilske zakonodaje. Preverjali so izpolnjevanja higienskih pogojev objekta (prostorov, opreme, naprav in ostalih pripomočkov namenjeni rokovanju z živili), sledljivost dobavljenih živil, ustreznost rokovanja z živili, primernost osebne higiene in usposobljenost oseb, ki delajo z živili. Pri rednih pregledih je bila glede na rezultate prvih pregledov v nadaljevanju leta posebna pozornost namenjena sledljivosti dobavljenih živil.

Najpogostejše neskladnosti ugotovljene v okviru pregledov gostinskih obratov so bile neustreznost higienskih razmer v objektih, neskladnosti glede sledljivosti, nedosledno in neustrezno izvajanje notranjih kontrol in vodenje dokumentacije/evidenc ter neustrezna usposobljenost zaposlenih, ki delajo z živili.

Seznam vseh gostinskih lokalov in ugotovitve inšpektorjev lahko vidite tukaj, v naši okolici je bila delno zaprta pekarna Demaj pekarstvo v Sv. Juriju ob Ščavnici (v delu priprave kebaba), kjer je šlo za neskladja glede higiene prostorov/opreme, notranjih kontrol, sledljivosti, ki so prekrški in bo začet prekrškovni postopek. Je pa bilo v Prekmurju kar nekaj gostinskih obratov, kjer jim je bila prepovedana dejavnost ali del dejavnosti ter začet prekrškovni postopek: Gostilna Lovenjak (Polana), ABC Kuhinja (Murska Sobota), Zlati Petelin (Murska Sobota) in Okrepčevalnica pri Joži (Moravske Toplice).

Na Upravi so pojasnili, da so bile skoraj pri vseh gostincih vse nepravilnosti odpravljene takoj ali v roku, ki jim je bil določen. Glede objavljene tabele pa velja, da če so se gostinci znašli v tabeli in so bile navedene nepravilnosti, polje opomba pa je prazna, to pomeni, da so bile nepravilnosti odpravljene.