Poplačilo »grehov« za nazaj - Proračunski primanjkljaj že na startu

3. seja Občinskega sveta Občine Radenci – Tudi 2-urno kopanje v zdraviliških bazenih zastonj za občanke in občane

Filip Matko, sreda, 4. februar 2015 ob 23:03
3. seja Občinskega sveta Občine Radenci

3. seja Občinskega sveta Občine Radenci

V sejni sobi hotela Izvir v Radencih je v torek, 3. februarja popoldne, potekala 3. seja Občinskega sveta Občine Radenci, ki se je je pod vodstvom župana Janeza Rihtariča udeležilo 13 svetnic in svetnikov. Po otvoritvi seje in ugotovitvi sklepčnosti je bil soglasno sprejet sklep o zapisniku 2. seje, ki je bila 18. decembra 2014.

Po tej seji je županu Janezu Rihtariču uspel dogovor z Zdraviliščem Radenci, da poleg celodnevnega kopanja za polovično ceno odslej občanke in občani Občine Radenci lahko koristijo tudi vsakodnevno 2-urno kopanje, med 18. in 20. uro, zastonj. Že dva meseca se čaka na sestanek z Direkcijo za ceste RS, je pa na sestanku Združenja občin Slovenije bila dogovorjena trenutna glavarina v višini 250,00 evrov, ki bo verjetno še pred koncem leta nižja (205,00 evrov ?). S Skladom kmetijskih zemljišč RS je bil sprejet dogovor, da se v vinogradih Vinogradništva in vinarstva Kapela zagotovi redno vzdrževanje in obdelava vinogradov, kar je bilo opuščeno in se tako povzroča škoda tudi v vinogradih v soseščini teh zemljišč. Bila je izvedena prireditev v čast Dneva državnosti (poudarek na dveh pomembnih občanih: Lojzetu Logarju in Kajetanu Koviču), Zavod za turizem in šport Radenci pa je izvedel silvestrovanje na prostem. O slednjem se bo v bodoče treba podrobno dogovoriti, ker gre za velike stroške, a majhno udeležbo občank in občanov. Posamezni odbori občinskega sveta so pričeli z delom, usklajevalo se je predlog občinskega proračuna za leto 2015, izvedene pa so bile tudi nadomestne volitve 1. februarja. V kratkem vsa gospodinjstva v občini prejmejo novo številko Občinskega informatorja.

Komisija za kadrovska vprašanja, volitve in imenovanja je pripravila precej predlogov. V njenem imenu je poročal predsednik Dejan Berić, svetniki pa predloge potrdili. V Svet zavoda Osnovne šole Gornja Radgona se imenuje Nikolaj Brus, v Svet Osnovne šole Radenci se imenujejo Jožef Toplak, Erik Ivanuša in Vera Sever, v Svet Osnovne šole Kapela se imenujejo Simona Mlinarič, Anja Trstenjak in Janez Ivanuša, v Svet Knjižnice Gornja Radgona se imenuje Zlatko Mir, v Svet Zavoda za turizem in šport Radenci se imenujejo Dejan Berić, Erik Ivanuša in Mojca Marovič, v Svet Vrtca Radenski mehurčki Radenci se imenujejo Aleš Kaučič, Jožef Toplak in Davorin Zamuda, v Svet Zdravstvenega doma Gornja Radgona se imenuje Zlatko Mir, v Svet Zavoda Prlekija se imenuje Erik Ivanuša, kot njegov namestnik pa Davorin Zamuda, v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se imenujejo Kristjan Kučan, Jožef Toplak, Aleksandra Fifolt, Helena Hedžet, Jože Veberič, Nada Klemenčič in Boris Časar, a v Programski svet Kabelske televizije se imenuje Nikolaj Brus.

Bil je sprejet sklep o financiranju političnih strank v Občini Radenci glede na volilne izide lokalnih volitev jeseni 2014, kjer pa liste neodvisnih kandidatov ne dobijo nič (v skladu z Zakonom o financiranju političnih strank). Glede na število dobljenih glasov na nadomestnih volitvah 1. februarja dobijo stranke tudi povrnjene stroške za te volitve, a liste neodvisnih kandidatov nič. Gradivo je predstavila višja svetovalka za pravne zadeve Jasna Divjak.

Ravnateljica Vrtca Radenski mehurčki Radenci, Valerija Žinkovič, je predlagala, da se ekonomska cena ne spremeni. Tako še vedno velja ekonomska cena za enomesečno varstvo otrok od enega do tretjega leta starosti 435,97 evra, a za otroke od tretjega do šestega leta starosti 373,42 evra mesečno. Bodo pa v vrtcu pripravili elaborat o morebitni spremembi te cene 1. septembra letos, ko bi se naj zaradi izgrajenega novega vrtca v Radencih zaprla enota vrtca »Na hribčku« na Janževem vrhu.

Radenskim radioamaterjem bo Občina Radenci »priskočila na pomoč« z 900,00 evri pri ureditvi društvenih prostorov. Z vsemi gasilci v občini pa bo potreben dogovor o nabavljanju opreme v naslednjih letih ter o prošnji gasilcev s Kapele za sofinanciranje novega gasilskega vozila.

Bil je sprejet Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Radenci, kot tudi Pravilnik o elektronskem poslovanju Občinskega sveta Občine Radenci, saj so svetnice in svetniki že prejeli (po sklepu 2. seje) osebne računalnike. Glede plač in drugih prejemkov funkcionarjev je bil sprejet varčevalni ukrep: svetnice in svetniki Občine Radenci bodo v prihodnje prejemali za 15 odstotkov nižje sejnine (predlog Združenja občin Slovenije je bil 10 odstotkov).

Bo pa Občino Radenci »po žepu in proračunu« udarila letos sodba Vrhovnega sodišča Slovenije zaradi plačila odmene zaradi nezmožnosti uporabe denacionaliziranega premoženja (stavba na Panonski cesti 3, kjer je nekoč bila Policijska postaja Radenci) v višini 100.000,00 evrov, čeprav so za isto stvar že leta 2012 morali plačati iz občinskega proračuna 239.000,00 evrov. Plačilo bo opravljeno takoj, da bi ne prišlo do dodatnih kazenskih obresti, a se je vseeno med svetnicami in svetniki pojavljajo vprašanje zakaj so v devetdesetih letih tedanji občinski svetniki Občine Radenci sprejeli sklep, da se stavbo denacionaliziranim upravičencem ne vrne.

Višja referentka za finance in računovodstvo Občine Radenci, Tatjana Vrbančič, je predstavila predlog Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2015. Prihodki so planirani v višini 9.037.330,00 evrov, odhodki v višini 9.161.148,00 evrov, da je že v samem startu predviden proračunski primanjkljaj v višini 123.818,00 evrov. Predlog proračuna so svetnice in svetniki sprejeli v prvem branju, sedaj pa je na vrsti 14-dnevna javna obravnava (od 5. do 20. februarja), ko lahko vsi zainteresirani vlagajo svoje pripombe. Seveda je v razpravi na seji bilo razbrati, da se v glavnem vse vrti okrog potreb oziroma odhodkov, a skoraj nič se ne predlaga rešitev na področju prihodkov.

Pri pobudah svetnic in svetnikov je bil zanimiv predlog Dejana Berića, da bi se v dogovoru z Občino Tišina uredilo mostiček preko Kučnice ter 200 metrov doslej neurejene poti na meji s sosednjo Avstrijo, da se zaokroži Krožno pot ob reki Muri po dveh državah. V Občinskem Informatorju bi bilo potrebno ponoviti objavo Odloka o urejanju javnih površin ter dolžnost lastnikov psov, da za svojimi ljubljenci na sprehodih po kraju obvezno pobirajo tudi »drekce« ( o tem je bilo govora na Odboru za šport in turizem, kot tudi na Kinološkem društvu). Svetnik Jožef Toplak je predlagal, da se z novim lastnikom Radenske, češko Kofolo, stopi v stik ter dogovori o morebitni rekonstrukciji ceste in pločnika med Radenci in Boračevo, kot tudi o morebitnih novih zaposlitvah ter neizkoriščenih poslovnih prostorih stavbe na Radgonski cesti 9/f. Svetnik Aleš Kaučič je predlagal, da bi se naj v Občini Radenci razmislilo o prostorih za mlade oziroma zelo aktivno Mladinsko društvo Vrelec Radenci, postavitvi spominskih obeležij Lojzetu Logarju in Kajetanu Koviču ter nabavi kombija za potrebe športnih društev.


Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Politika