Gradnja kanalizacijskega omrežja je v zaključni fazi

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure - 2. sklop v Občini Gornja Radgona se končuje

Prlekija-on.net, sreda, 11. februar 2015 ob 08:38
V okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure - 2. sklop (Občina Gornja Radgona) so praktično že zaključena dela vezana na prestavitev potoka Hercegovščak in izgradnjo platoja za centralno čistilno napravo (CČN). Osrednja dela še vedno potekajo na čistilni napravi, ki se gradi kot eno etažna zgradba z ravno armiranobetonsko streho in bo zajemala prostore za strojno zgoščevanje blata, kompresorsko postajo, elektroagregat, upravne prostore, laboratorij, prostor z elektro omarami, delavnico in skladišče, sanitarije, črno garderobo, belo garderobo, hodnik in kotlovnico. Izgradnja kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini cca. 9 kilometrov, ki se izvaja vzporedno, je praktično zaključena. Opraviti je potrebno še nekaj manjših aktivnosti in asfaltiranje določenih cestnih odsekov na trasah posameznih kanalov. Izgrajeno je tudi že kanalizacijsko omrežje, ki bo priključeno na novo centralno čistilno napravo Gornja Radgona, ko bo dokončana.

Dela v okviru prestavitve potoka Hercegovščak in izgradnja platoja za čistilno napravo so skoraj končana. Izvajalec mora izvesti le še rekonstrukcijo obstoječega prepusta na potoku Hercegovščak in dokončati zasaditvena dela v skladu s krajnskim načrtom. Ta dela bodo izvedena v letu 2015.

Dostopna cesta do CČN bo asfaltirana do konca marca 2015. Izvajalec je do konca januarja 2015 izvedel konstrukcijski nasip do zgornjega ustroja, položil komunalne vode in izvedel prepuste.

Objekt čistilne naprave je gradbeno v zaključni fazi. Izvedena so v glavnem vsa gradbena dela, trenutno se izvajajo keramičarska in slikopleskarska dela v upravnem delu, zaključujejo se fasaderska dela. Za dokončanje vseh del na tem sklopu projekta bo potrebo dokončati še elektro dela in montirati strojno opremo.

V okviru izgradnje objektov na kanalizaciji so že izgrajeni zadrževalni bazen ZBO4, regulacijski objekt RO1 in regulacijski objekt RO3 z razbremenilnikom ter izlivnim kanalom v reko Muro. V januarju 2015 je izvajalec pričel z izgradnjo zadrževalnega bazena ZBO4, volumna 300 m3, v okviru katerega je bil izveden izkop gradbene jame, tesarska dela ter betonarska in železokrivska dela. V sklopu regulacijskega objekta RO3 z razbremenilnikom RO3 se je izvedel strojni izkop in planiranje gradbene jame, tesarska dela in železokrivska dela. Predviden zaključek del na čistilni napravi je april 2015, zaključek poskusnega obratovanja čistilne naprave pa december 2015.

V okviru projekta je tlačna kanalizacija že izgrajena, izgraditi je potrebno le še nekaj metrov gravitacijske kanalizacije in zaključiti strojne in elektro inštalacije za črpališča Č1, Č4 in Č6. V januarju 2015 je izvajalec tako končal z izgradnjo okrog 98 odstotkov celotnega kanalizacijskega sistema, kar pomeni 8.918 metrov od skupnih 9.074,50 metrov.

Župan Občine Gornja Radgona Stanislav Rojko je na novinarski konferenci povedal: »Veseli me, da se projekt izvaja po načrtih in terminskih planih, saj je na to vezano tudi sofinanciranje projekta. Z zaključkom projekta bomo tako uresničili naš cilj in namen, da storimo vse za ohranitev narave in s tem poskrbimo za uspešnejši razvoj celotne regije.«  

V okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Mure (2. sklop - Občina Gornja Radgona) se izvajajo podprojekti Izgradnja kanalizacije v Gornji Radgoni, aglomeracija 3064 v dolžini ca 9.000 metrov, Izgradnja dostopne poti do čistilne naprave, Izgradnja platoja za čistilno napravo, prestavitev potoka Hercegovščak, Izgradnja čistilne naprave kapacitete 8.800 PE in Izgradnja objektov na kanalizaciji. Vrednost celotnega projekta znaša 11.860.566,00 evrov in ga delno financira Republika Slovenija, delno Kohezijski sklad Evropske unije v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja - področje voda«, prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih voda«, delno pa ga bo financirala Občina Gornja Radgona. Celoten projekt bo predvidoma zaključen do konca leta 2015.


Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Gospodarstvo