Ljutomer ena izmed 12 najbolj razvojno prodornih občin Slovenije

V raziskavo projekta Zlati kamen je vključenih 51 ključnih indikatorjev razvojne uspešnosti z osmih področij: demografija, učinkovitost, gospodarstvo, trg dela, izobraževanje, življenjski standard, socialna kohezija s politično kulturo in okolje

Prlekija-on.net, sreda, 11. februar 2015 ob 09:332
Ljutomer

Ljutomer

V okviru slovenske ISSO raziskave projekta Zlati kamen, ki že četrto leto išče razvojno najbolj prodorno občino, je znanih dvanajst finalistk iz štirih regij. To so: Kranj, Piran, Šempeter-Vrtojba, Kostel, Ljubljana, Šentrupert, Kozje, Slovenske Konjice, Velenje, Ljutomer, Murska Sobota in Turnišče. V raziskavo je vključenih 51 ključnih indikatorjev razvojne uspešnosti z osmih področij: demografija, učinkovitost, gospodarstvo, trg dela, izobraževanje, življenjski standard, socialna kohezija s politično kulturo in okolje. Dodatna kvalitativna analiza vključuje analizo strategije, odprtosti občine ter vključenosti občanov v odločanje in aktivnosti.

Zlati kamen je sistem za spodbujanje in spremljanje razvoja na ravni lokalne samouprave in s tem lokalne kvalitete življenja. V širšem smislu tako meri na vsakega državljana – želi ga osveščati in tako razvijati v bolj kritičnega volivca. Nagrado Zlati kamen se tako podeljuje tisti občini, ki zaradi svoje razvojne, v prihodnost in v dobro občanov usmerjene dejavnosti pomeni primer dobre prakse in zgled za ostale.

Razglasitev regionalnih zmagovalk in nacionalne zmagovalke bo potekala na konferenci Zlati kamen, tradicionalnem srečanju občin in županov 10. marca na Bledu. Osrednja tema srečanja bosta trajnostni razvoj in kohezijska politika 2020. Nagrado Zlati kamen se podeljuje od leta 2012. Dosedanje zmagovalke so bile Škofja Loka (2014), Postojna (2013) in Idrija (2012).

Kje na svetu je najboljše živeti – od Dunaja do Melbourna
Slovenski indeks ISSO lahko primerjamo s podobnimi analizami po svetu, ki primerjajo kraje na svetovni ravni. Razvoj na lokalni ravni postaja namreč vse pomembnejši, analize kot je ISSO pa prinašajo smiseln in standardiziran okvir za primerjavo z drugimi. Ena najbolj znanih analiz je Mercerjeva lestvica najboljših mest, ki je lani za mesto z najbolj kakovostnim življenjem razglasila Dunaj. Svetovalna hiša PriceWaterhouseCoopers je za mesto največjih priložnoti razglasila London, analitiki pri britanski poslovni reviji The Economist pa so kot najboljše mesto za življenje razglasili Melbourne.

Podrobna razdelitev najboljših občin po regijah
  • Zahodna Slovenija (Primorska in Gorenjska): Kranj, Piran, Šempeter-Vrtojba
  • Osrednja in JV Slovenija: Kostel, Ljubljana, Šentrupert
  • Od Posavja do Koroške: Kozje, Slovenske Konjice, Velenje
  • Vzhodna Slovenija: Ljutomer, Murska Sobota, Turnišče

O projektu Zlati kamen

Zlati kamen je sistem za spodbujanje in spremljanje razvoja na ravni lokalne samouprave. Zlati kamen meri na tisto, čemur so lokalne skupnosti namenjene: zagotavljanju pogojev za dobro življenje.

Zlati kamen vključuje tri med seboj povezana področja aktivnosti: ISSO – Informacijski sistem slovenskih občin, ki vključuje bazo podatkov z vsemi ključnimi razvojnimi kazalniki za slovenske občine in jo nadgrajuje z vrsto analitičnih orodij; Medijski splet Zlati kamen, ki je namenjen prenosu dobrih praks in glavnih informacij, pomembnih za razvoj na lokalni ravni. Vključuje konferenco, spletni portal, revijo in elektronski bilten; ter Nagrado Zlati kamen, ki je glavno orodje za spodbujanje dobrega razvoja. Enkrat letno jo podelijo razvojno najbolj prodorni občini. Podelitev poteka na konferenci Zlati kamen.

Zlati kamen je v ožjem smislu namenjen lokalnim politikom in strokovnjakom, ki delujejo v lokalni upravi. V širšem smislu meri na vsakega državljana – želi ga osveščati o dobri lokalni samoupravi in ga tako razvijati v zahtevnega, kritičnega volilca.

Zlati kamen je skupni projekt dveh podjetij: podjetje SBR skrbi za vsebinski, Planet GV pa za organizacijski in poslovni razvoj. Pri vsebinskem razvoju in pri izbiri razvojno najbolj prodorne občine sodelujejo s Strokovnim svetom Zlatega kamna, neodvisnim telesom, v katerega so vključeni strokovnjaki s treh slovenskih univerz in iz prakse.


Več v Gospodarstvo